Posted in सुभाषित - Subhasit

ભગવાન પાસે બેસ, શાંતિથી.
જરૂરી નથી કે મંદિરમાં,
ઘરના જ કોઈ ખૂણે,
સોફા પર,
ગાર્ડનમાં –
જગ્યા કોઈ પણ હોય,
પણ ત્યાં થોડી શાંતિ હોય.
ભગવાન સાથે તાદાત્મ્ય કેળવવની અનુકૂળતા હોય. બસ તે જ તારા માટે મંદિર છે.

ભગવાન પાસે બેસ,
જેમ એક દીકરો પોતાની માં પાસે બેસે.
કોઈ માંગણી નહિ,
ફરિયાદ નહિ,
વાયદાઓ નહિ,
ઈચ્છાઓ નહિ,
અપેક્ષાઓ નહિ.

ભગવાન પાસે બેસ.
તેને પૂછ.
તમે ખુશ છો,
મારુ જીવન જોઈને ?
શું હું તમને ગમે તેવું જીવન જીવું છું ?
હોંશિયાર નહિ,
સહજ બનો.
ચતુર નહિ,
શરળ બનો.

ભગવાન પાસે બેસ.
દિલ ખોલીને બેસ.
સમાજને ભલે છેતર પણ ભગવાનને છેતરાવાનું છોડ. પોતાના દુર્ગુણો સમાજ પાસે ભલે છુપાવ,
પણ ભગવાન પાસે ના છુપાવ.
જેવો છો તેવો જ બનીને બેસ.

ભગવાન પાસે બેસ.
રોવું આવે તો રડી લે.
હસવું આવે તો હસી લે.
કઈ ના સમજાય તો ચૂપ-ચાપ, છાનો-છપનો બેસ, પણ એકવાર ભગવાન પાસે બેસ.

આપણે મંદિરે જઈને, તીર્થસ્થળે જઈને
પણ ક્યાં ભગવાન પાસે બેસીએ છીએ ?
આપણે મંદિર અને તીર્થસ્થળે પણ પતિ, પત્ની, ભાઈ, કાકા, કાકી, ફુઈ, માસા કે મિત્ર પાસે જ બેસીએ છીએ.
બહુ થયું હવે કોઈ નહિ,
હવે બસ ભગવાન પાસે બેસ.

ખુબ દોડ્યા,
હવે જરા અમથું થોભીએ. ખુબ જોયું બહાર હવે થોડું ભીંતર ડોકિયું કરીએ.

જેને ચાર ધામોમાં,
વૈકુંઠમાં,
વેટિકનમાં અને મક્કામાં શોધ્યો તે તારી ભીંતર,
તારી સાથે, તારામાં જ છે.

તું જ તારું મંદિર ને તું જ તારો ભગવાન. હવે થોડો સમય તું તારી સાથે બેસ. ભગવાન પાસે બેસ.

Posted in सुभाषित - Subhasit

₹. ૪ પૈસા.. એટલે શું .? 🛃 ₹.

છોકરો કાંઈક કમાશે તો, 4 પૈસા ઘર માં આવશે.
4 પૈસા કમાશો તો, પાંચ માં પુછાશો ..
અથવા,
4 પૈસા કમાવા માટે, માણસ રાત દિવસ કામ કરે છે..

તો સવાલ છે કે,
આ કહેવાતો માં 4 પૈસા જ કેમ 3 પૈસા નહીં 5 પૈસા નહીં ..❓❓

🙏🏻 તો 4 પૈસા કમાવાની કહેવતને વડીલો પાસેથી માર્મિક વિગતો જાણી તેને સમજીએ..

👉🏻 પહેલો પૈસો કૂવા માં નાંખવાનો.
👉🏻 બીજા પૈસા થી પાછળનું દેવું (કરજ) ઉતારવાનું.
👉🏻 ત્રીજા પૈસા થી આગળનું દેવું ચૂકવવાનું.
👉🏻 ચોથો પૈસો આગળ માટે જમા કરવાનો….

👍🏻 હજુ વાતની ગુઢતા વિગતે સમજીએ.

1. એક પૈસો કૂવા માં નાંખવાનો.
એટલે કે,
પોતાના પરિવાર અને સંતાનનો પેટ રૂપી ખાડો(કુવો) પુરવા માટે વાપરવાનો.

2. બીજો પૈસો પાછળ (પિતૃઓ)નું દેવું (કરજ) ઉતારવા માટે વાપરવો.
પોતાના માતા પિતાની સેવા માટે..,
તેમણે આપણું જતન કર્યું, પાલન પોષણ કરી મોટા કર્યા તો, તે કરજ ઉતારવા માટે.

3. ત્રીજો પૈસો આગળ (સંતાનો)નું દેવું ચૂકવવા માટે વાપરવાનો
પોતાના સંતાનને ભણાવી, ગણાવીને આગળ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે.
(એટલે કે ભવિષ્યનું દેવું)

4. ચોથા પૈસાને આગળ (પુણ્ય) જમા કરવા માટે વાપરવાનો.
એટલે કે, શુભ પ્રસંગ અશુભ પ્રસંગ, દાન અર્થે, સંતોની સેવા અર્થે અને અસહાયની મદદ માટે ..!

👌🏻
તો.. આ છે, 4 પૈસા કમાવાની વાત ..!
✍🏼 🙏🏻।। जय श्री हरि ।।

Posted in सुभाषित - Subhasit

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾👇🏾
त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वम् मम देवदेवं।।
सरल-सा अर्थ है- ‘हे भगवान! तुम्हीं माता हो, तुम्हीं पिता, तुम्हीं बंधु, तुम्हीं सखा हो। तुम्हीं विद्या हो, तुम्हीं द्रव्य, तुम्हीं सब कुछ हो। तुम ही मेरे देवता हो।’

बचपन से प्रायः यह प्रार्थना सबने पढ़ी है।

मैंने ‘अपने रटे हुए’ कम से कम 50 मित्रों से पूछा होगा, ‘द्रविणं’ का क्या अर्थ है? संयोग देखिए एक भी न बता पाया। अच्छे खासे पढ़े-लिखे भी। एक ही शब्द ‘द्रविणं’ पर सोच में पड़ गए।

द्रविणं पर चकराते हैं और अर्थ जानकर चौंक पड़ते हैं। द्रविणं जिसका अर्थ है द्रव्य, धन-संपत्ति। द्रव्य जो तरल है, निरंतर प्रवाहमान। यानी वह जो कभी स्थिर नहीं रहता। आखिर ‘लक्ष्मी’ भी कहीं टिकती है क्या!

कितनी सुंदर प्रार्थना है और उतना ही प्रेरक उसका ‘वरीयता क्रम’। ज़रा देखिए तो! समझिए तो!

सबसे पहले माता क्योंकि वह है तो फिर संसार में किसी की जरूरत ही नहीं। इसलिए हे प्रभु! तुम माता हो!

फिर पिता, अतः हे ईश्वर! तुम पिता हो! दोनों नहीं हैं तो फिर भाई ही काम आएंगे। इसलिए तीसरे क्रम पर भगवान से भाई का रिश्ता जोड़ा है।

जिसकी न माता रही, न पिता, न भाई तब सखा काम आ सकते हैं, अतः सखा त्वमेवं!

वे भी नहीं तो आपकी विद्या ही काम आना है। यदि जीवन के संघर्ष में नियति ने आपको निपट अकेला छोड़ दिया है तब आपका ज्ञान ही आपका भगवान बन सकेगा। यही इसका संकेत है।

और सबसे अंत में ‘द्रविणं’ अर्थात धन। जब कोई पास न हो तब हे देवता तुम्हीं धन हो।

रह-रहकर सोचता हूं कि प्रार्थनाकार ने वरीयता क्रम में जो धन-द्रविणं को सबसे पीछे अर्थात सबसे नीचे रखा है , आजकल हमारे आचरण में वह सबसे ऊपर क्यों आ जाता है ? 😧😧इतना कि उसे ऊपर लाने के लिए माता से पिता तक, बंधु से सखा तक सब नीचे चले जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं।
वह कीमती है, पर उससे ज्यादा कीमती और भी बहुत कुछ हैं। “उससे बहुत ऊँचे आपके अपने” है ।
बार-बार ख्याल आता है, द्रविणं सबसे पीछे बाकी रिश्ते ऊपर। बाकी लगातार ऊपर से ऊपर, धन क्रमश: नीचे से नीचे!
याद रखिये दुनिया में झगड़ा रोटी का नहीं थाली का है! वरना वह रोटी तो सबको देता ही है!
चांदी की थाली यदि कभी आपके वरीयता क्रम को पलटने लगे, तो इस प्रार्थना को जरूर याद कर लीजिये

Posted in सुभाषित - Subhasit

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ।।

यज्ञ से बचे हुए अन्न को खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर-पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं !

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्।।9.27।।

।।9.27।। हे कौन्तेय ! तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो।।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥

भावार्थ : मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, ऐसे चार प्रकार के अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता है, वह ‘भक्ष्य’ है- जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है, वह ‘भोज्य’ है- जैसे दूध आदि तथा जो चाटा जाता है, वह ‘लेह्य’ है- जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता है, वह ‘चोष्य’ है- जैसे ईख आदि) प्रकार के अन्न को पचाता हूँ॥14॥

Posted in सुभाषित - Subhasit

जन्म के बारह उपहार

एक बार, बहुत समय पहले, जब राजकुमारों और राजकुमारियों को दूर के राज्यों में रहते थे, तो शाही बच्चों को जन्म के समय बारह विशेष उपहार दिए जाते थे। आपने कहानियां सुनी होंगी। राज्य की बारह बुद्धिमान महिलाएं, या परी गॉडमदर, जैसा कि अक्सर कहा जाता था, जब भी कोई नया राजकुमार या राजकुमारी दुनिया में आता था, तो वह तेजी से महल की यात्रा करता था। प्रत्येक परी गॉडमदर ने शाही बच्चे पर एक महान उपहार का उच्चारण किया।

जैसे-जैसे समय बीतता गया, समझदार महिलाओं को यह समझ में आया कि जन्म के बारह शाही उपहार हर बच्चे के हैं, जो कभी भी कहीं भी पैदा होते हैं। वे सभी बच्चों को उपहारों की घोषणा करने के लिए तरस गए, लेकिन भूमि के रीति-रिवाजों ने इसकी अनुमति नहीं दी।

एक दिन जब बुद्धिमान महिलाएं इकट्ठी हुईं तो उन्होंने यह भविष्यवाणी की:

किसी दिन, दुनिया के सभी बच्चे अपने महान विरासत के बारे में सच्चाई सीखेंगे। जब ऐसा होता है तो एक चमत्कार पृथ्वी के राज्य पर प्रकट होगा।

किसी दिन पास है। यहां वह रहस्य है जो वे आपको जानना चाहते हैं।

आप जिस अद्भुत क्षण में पैदा हुए थे, जैसे ही आपने अपनी पहली सांस ली, आकाश में एक महान उत्सव मनाया गया और बारह शानदार उपहार आपको प्रदान किए गए।

 1. शक्ति पहला उपहार है। जब भी आपको जरूरत हो, आप इसे कॉल करना याद कर सकते हैं।
 2. सौंदर्य दूसरा उपहार है। आपके कर्म इसकी गहराई को दर्शा सकते हैं।
 3. साहस तीसरा उपहार है। आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं और कार्य करते हैं और साहस का उपयोग करते हुए अपने रास्ते पर चलते हैं।
 4. करुणा चौथा उपहार है। आप स्वयं और दूसरों के साथ सौम्य रहें। जब आप गलती करते हैं तो आपको और खुद को चोट पहुंचाने वालों को माफ कर सकते हैं।
 5. आशा पाँचवाँ उपहार है। प्रत्येक मार्ग और सीज़न के माध्यम से, आप जीवन की अच्छाई पर भरोसा कर सकते हैं।
 6. खुशी छठा उपहार है। यह आपके दिल को खुला रख सकता है और रोशनी से भर सकता है।
 7. प्रतिभा सातवां उपहार है। आप अपनी स्वयं की विशेष क्षमताओं की खोज कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया की ओर उनका योगदान कर सकते हैं।
 8. कल्पना आठवां उपहार है। यह आपके सपने और सपनों को पोषण कर सकता है।
 9. श्रद्धा नौवां उपहार है। आप इस आश्चर्य की सराहना कर सकते हैं कि आप सभी सृष्टि के चमत्कार हैं।
 10. बुद्धि दसवाँ उपहार है। अपने तरीके से मार्गदर्शन, ज्ञान आपको ज्ञान के माध्यम से समझने की ओर ले जाएगा। क्या आप इसकी नरम आवाज सुन सकते हैं।
 11. प्रेम एकादश उपहार है। यह हर बार जब आप इसे दे देंगे तो यह बढ़ेगा।
 12. आस्था बारहवाँ उपहार है। आपको विश्वास हो सकता है

अब आप अपने जन्म के बारह उपहारों के बारे में जानते हैं। लेकिन उस रहस्य के बारे में अधिक है जो बुद्धिमान महिलाओं को पता था। अपने उपहारों का अच्छी तरह से उपयोग करें और आप दूसरों को खोज लेंगे, उनमें से एक ऐसा उपहार जो आपके लिए विशिष्ट है। अन्य लोगों में इन महान उपहार देखें। सत्य को साझा करें और चमत्कार के लिए तैयार रहें क्योंकि बुद्धिमान महिलाओं की भविष्यवाणी सच हो जाती है।

Posted in सुभाषित - Subhasit

गृहस्थ गीता के अनमोल वचन


💖💫 ।। गृहस्थ गीता के अनमोल वचन ।। 💫💖👏🏻

जीवन में चार का महत्व :-

१. चार बातों को याद रखे :- बड़े बूढ़ो का आदर करना, छोटों की रक्षा करना एवं उनपर स्नेह करना, बुद्धिमानो से सलाह लेना और मूर्खो के साथ कभी न उलझना !

२. चार चीजें पहले दुर्बल दिखती है परन्तु परवाह न करने पर बढ़कर दुःख का कारण बनती है :- अग्नि, रोग, ऋण और पाप !

३. चार चीजो का सदा सेवन करना चाहिए :- सत्संग, संतोष, दान और दया !

४. चार अवस्थाओ में आदमी बिगड़ता है :- जवानी, धन, अधिकार और अविवेक !

५. चार चीजे मनुष्य को बड़े भाग्य से मिलते है :- भगवान को याद रखने की लगन, संतो की संगती, चरित्र की निर्मलता और उदारता !

६. चार गुण बहुत दुर्लभ है :- धन में पवित्रता, दान में विनय, वीरता में दया और अधिकार में निराभिमानता !

७. चार चीजो पर भरोसा मत करो :- बिना जीता हुआ मन, शत्रु की प्रीति, स्वार्थी की खुशामद और बाजारू ज्योतिषियों की भविष्यवाणी !

८. चार चीजो पर भरोसा रखो :- सत्य, पुरुषार्थ, स्वार्थहीन और मित्र !

९. चार चीजे जाकर फिर नहीं लौटती :- मुह से निकली बात, कमान से निकला तीर, बीती हुई उम्र और मिटा हुआ ज्ञान !

१०. चार बातों को हमेशा याद रखे :- दूसरे के द्वारा अपने ऊपर किया गया उपकार, अपने द्वारा दूसरे पर किया गया अपकार, मृत्यु और भगवान !

११. चार के संग से बचने की चेस्टा करे :- नास्तिक, अन्याय का धन, पर(परायी) नारी और परनिन्दा !

१२. चार चीजो पर मनुष्य का बस नहीं चलता :- जीवन, मरण, यश और अपयश !

१३. चार पर परिचय चार अवस्थाओं में मिलता है :- दरिद्रता में मित्र का, निर्धनता में स्त्री का, रण में शूरवीर का और मदनामी में बंधू-बान्धवो का !

१४. चार बातों में मनुष्य का कल्याण है :- वाणी के सयं में, अल्प निद्रा में, अल्प आहार में और एकांत के भवत्स्मरण में !

१५. शुद्ध साधना के लिए चार बातो का पालन आवश्यक है :- भूख से काम खाना, लोक प्रतिष्ठा का त्याग, निर्धनता का स्वीकार और ईश्वर की इच्छा में संतोष !

१६. चार प्रकार के मनुष्य होते है : (क) मक्खीचूस – न आप खाय और न दुसरो को दे ! (ख) कंजूस – आप तो खाय पर दुसरो को न दे ! (ग) उदार – आप भी खाय और दूसरे को भी दे ! (घ) दाता – आप न खाय और दूसरे को दे ! यदि सब लोग दाता नहीं बन सकते तो कम से कम उदार तो बनना ही चाहिए !

१७. मन के चार प्रकार है :- धर्म से विमुख जीव का मन मुर्दा है, पापी का मन रोगी है, लोभी तथा स्वार्थी का मन आलसी है और भजन साधना में तत्पर का मन स्वस्थ है

Posted in सुभाषित - Subhasit

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः।या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः सृता।।अर्थात्- जो स्वयं पद्मनाभ श्रीविष्णु भगवान के मुखकमल से निकली हुई है, उन श्रीगीता को अच्छी तरह कण्ठस्थ और हृदयस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल गीता का स्वाध्याय करते हुए तदनुसार आचरण करके जीवन को दिव्य बनाया जा सकता है।

Posted in सुभाषित - Subhasit

Thousand year old knowledge still relevant


Thousand year old knowledge still relevant

*1 »*
लवणं व्यञ्जनं चैव घृतं तैलं तथैव च ।
लेह्यं पेयं च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत् ।।
धर्मसिन्धू ३पू. आह्निक
*Salt, ghee, oil, Annam and other food should not be served with bare hand. Use spoons to serve.*

*2 »*
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः ।।
मनुस्मृति ४/१४४
*Without a reason don’t touch your own indriyas. (Eyes, nose, ears, etc.)*

*3 »*
अपमृज्यान्न च स्न्नातो गात्राण्यम्बरपाणिभिः ।।
मार्कण्डेय पुराण ३४/५२
**Don’t use clothes *already worn by you & dry yourself after a bath.*

*4 »*
हस्तपादे मुखे चैव पञ्चाद्रे भोजनं चरेत् ।।
पद्म०सृष्टि.५१/८८
नाप्रक्षालितपाणिपादो भुञ्जीत ।।
सुश्रुतसंहिता चिकित्सा २४/९८
*Wash your hands, feet, mouth before you eat.*

*5 »*
स्न्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।
वाघलस्मृति ६९
*Without a bath or Snan and Shudhi, all Karmas done are Useless.*

*6 »*
न धारयेत् परस्यैवं स्न्नानवस्त्रं कदाचन ।।
पद्म० सृष्टि.५१/८६
*Don’t use the cloth (like towel) used by another person for drying yourself after a bath.*

*7 »*
अन्यदेव भवद्वासः शयनीये नरोत्तम ।
अन्यद् रथ्यासु देवानाम् अर्चायाम् अन्यदेव हि ।।
महाभारत अनु १०४/८६
*Use different clothes while sleeping, while going out, while doing pooja.*

*8 »*
तथा न अन्यधृतं (वस्त्रं) धार्यम् ।।
महाभारत अनु १०४/८६
*Don’t wear clothes worn by others.*

*9 »*
न अप्रक्षालितं पूर्वधृतं वसनं बिभृयाद् ।।
विष्णुस्मृति ६४
*Clothes once worn should not be worn again before washing.*


*10 »*
न आद्रं परिदधीत ।।
गोभिसगृह्यसूत्र ३/५/२४
*Don’t wear wet clothes.*

*11 »*
चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्न्नानम् आचरेयुः।
वमने श्मश्रुकर्मणि कृते च।।
विष्णुस्मृति २२
*Take a bath on return from cremation ground. Take a bath after every haircut.*

Posted in सुभाषित - Subhasit

आठ अङ्गों सहित प्रणाम – साष्टांग प्रणाम


आठ अङ्गों सहित प्रणाम – साष्टांग प्रणाम
दोर्भ्यां पादाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा।
मनसा वचसा चेति प्रणामोsष्टांग ईरित:।।

हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षःस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से – इन आठ अङ्गों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है।

Posted in सुभाषित - Subhasit

સનાતન ધર્મની સ્થાપનાની સાથે જ જીવનમાં વિવિધ સંક્રમણોથી બચવા માટે આપણા ધર્મશાસ્ત્રનાં અચૂક સૂચનો (નિયમો).🙏😊

📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿

१ »
लवणं व्यञ्जनं चैव घृतं तैलं तथैव च ।
लेह्यं पेयं च विविधं हस्तदत्तं न भक्षयेत् ।।

धर्मसिन्धू ३पू. आह्निक

મીઠું, ઘી, તેલ, અન્ન તથા બધા વ્યજંનો ચમચા વડે જ પીરસવા જોઇએ, હાથથી નહીં.

२ »
अनातुरः स्वानि खानि न स्पृशेदनिमित्ततः ।।

मनुस्मृति ४/१४४

કારણ વિના પોતાની ઇન્દ્રિયોને (આંખ, નાક, કાન વગેરે) ન અડો.

३ »
अपमृज्यान्न च स्न्नातो गात्राण्यम्बरपाणिभिः ।।

मार्कण्डेय पुराण ३४/५२

સ્નાન પછી પોતાના હાથ વડે કે સ્નાન વખતે પહેરેલાં વસ્ત્રો વડે શરીર ન લૂછો.

४ »
हस्तपादे मुखे चैव पञ्चाद्रे भोजनं चरेत् ।।

पद्म०सृष्टि.५१/८८

नाप्रक्षालितपाणिपादो भुञ्जीत ।।

सुश्रुतसंहिता चिकित्सा २४/९८

હાથ, પગ, મોં ધોઈને જ જમવા બેસો.

५ »

स्न्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रियाः ।।

वाघलस्मृति ६९

સ્નાન અને શુદ્ધ આચાર વિના બધા કાર્યો નિષ્ફળ નીવડે છે.

६ »
न धारयेत् परस्यैवं स्न्नानवस्त्रं कदाचन ।।

पद्म०सृष्टि.५१/८६

બીજાએ સ્નાન માટે વાપરેલાં વસ્ત્રો (ટુવાલ વગેરે) ઉપયોગમાં ન લેવાં.

७ »
अन्यदेव भवद्वासः शयनीये नरोत्तम ।
अन्यद् रथ्यासु देवानाम् अर्चायाम् अन्यदेव हि ।।

महाभारत अनु० १०४/८६

સૂતી વખતે, બહાર જતી વખતે, પૂજા કરતી વખતે અલગ અલગ વસ્ત્રો પહેરવાં.

८ »
तथा न अन्यधृतं (वस्त्रं) धार्यम् ।।

महाभारत अनु० १०४/८६

બીજાઓએ પહેરેલાં વસ્ત્રો ન પહેરવાં.

९ »

न अप्रक्षालितं पूर्वधृतं वसनं बिभृयाद् ।।

विष्णुस्मृति ६४

પહેરેલાં વસ્ત્રોને ધોયા વગર ફરીથી ન પહેરવાં.

१० »
न आद्रं परिदधीत ।।

गोभिसगृह्यसूत्र ३/५/२४

ભીનાં વસ્ત્રો ન પહેરવાં.

११ »

चिताधूमसेवने सर्वे वर्णाः स्न्नानम् आचरेयुः ।
वमने श्मश्रुकर्मणि कृते च ।।

विष्णुस्मृति २२

સ્મશાનમાં જઈ આવ્યા પછી, વમન (ઉલટી) થયા પછી, હજામત કર્યા પછી બધા મનુષ્યોએ સ્નાન કરવું જોઈએ.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

આ છે આપણી સનાતન ગાથા. જે યુગો પેહલાથી આજની ઉદ્ભવેલી પરિસ્થિતિ માટે તમને અગાઉથી જ ચેતવી દીધા છે. 🌺🙏🌺