Posted in मातृदेवो भव:

માતા-પિતાની સેવાથી મળતું પુણ્ય – માં બાપ ને ભૂલશો નહિ


માતા-પિતાની સેવાથી મળતું પુણ્ય – માં બાપ ને ભૂલશો નહિ

પાંચ યજ્ઞકર્મોમાંનું અતિ મહત્વનું યજ્ઞકર્મ માતા-પિતાનું પૂજન અને રોજ પ્રણામ કરવાં, તેમજ જે માતા-પિતાની સેવા કરે છે, તેમને અનેકગણું પુણ્ય મળે છે.

મહર્ષિ વેદવ્યાસને તેમના શિષ્યોએ પ્રશ્ન કર્યો કે એવું કર્યું કર્મ છે જેનાથી વધુ પુણ્ય મળતું હોય તથા મનુષ્યલોકમાં વસતા બધાય વર્ણના લોકો સહેલાઇથી જે મેળવી શકે, નાના મોટા બધાય લોકો જે સાધ્ય કરી શકે?તેનો ઉત્તર આપતાં વ્યાસે કહ્યું, એવાં પાંચ યજ્ઞકર્મો છે. પરંતુ તેમાંનું અતિ મહત્વનું યજ્ઞકર્મ માતા-પિતાનું પૂજન છે અને જે પુરુષ માતા-પિતા પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખી તેમની સેવા કરે છે, તેમને રોજ પ્રણામ કરે છે તેમને અનેકગણું પુણ્ય મળે છે. પરંતુ માતા-પિતાની જે અવમાનના કરે છે, વૃદ્ધાવસ્થામાં તેમની ઉપેક્ષા કરે છે, તેમની ચાકરી નથી કરતા તે અધ:પતિત થઇ અવગતિ પામે છે અને તેનું ર્દષ્ટાંત આપતાં વ્યાસે કહ્યું.

નરોત્તમ બ્રાહ્નણને થયેલો અહંકાર: પ્રાચીનકાળમાં નરોત્તમ નામનો એક બ્રાહ્નણ હતો. તે પોતાનાં માતા-પિતાનો અનાદર કરી તીર્થયાત્રાએ ગયો. બધાં તીર્થોમાં સ્નાન કરી પુણ્ય કમાયો તેથી તેના મનમાં અહંકાર આવ્યો કે તેનાં જેવાં પુણ્યકર્મ કરનાર કોઇ નથી. એક વખત હંમેશની જેમ તે તેનું ઉપવસ્ત્ર સૂકવતો હતો ત્યારે તેના ઉપર એક બગલો ચરકયો અને ક્રોધે ભરાઇ તેણે બગલાની સામે જોયું તો બગલો બળીને ભસ્મ થઇ ગયો. તે બગલાનો નાશ થયેલો જોઇ બ્રાહ્નણ ગભરાઇ ગયો. તેનું મન તેને ખાવા લાગ્યું. તેનાથી પાપ થઇ ગયું છે તેથી ખૂબ વ્યથિત થયો. એવામાં આકાશવાણી થઇ અને તેમાં કહ્યું કે ‘તું એક પરમ ધાર્મિક ‘મૂક’ નામના ચાંડાલને ત્યાં જા, તે તેનાં માતા-પિતાની ખૂબ ભાવથી સેવાચાકરી કરે છે અને તેની આ સેવાથી પ્રસન્ન થઇ વિષ્ણુ ભગવાન એક બ્રાહ્નણના રૂપમાં ત્યાં રહે છે. તે તારંુ દુ:ખ દૂર કરશે.’

ચાંડાલના ઘરે બ્રાહ્નણનું આવવું:
આ બ્રાહ્નણ ‘મૂક’ ચાંડાલનું ઘર પૂછતો પૂછતો તેના ઘરે પહોંચ્યો. બ્રાહ્નણે તેને કહ્યું કે, હું તમારી પાસે પાપમુક્તિનો રાહ જાણવા આવ્યો છું. તેથી મને હિતકારી ઉપદેશ આપો. ચાંડાલે કહ્યું, ‘હમણાં તો હું મારાં માતા-પિતાની સેવામાં વ્યસ્ત છું. તમે થોડો વખત રાહ જુઓ પછી હું નવરો પડીશ ત્યારે તમારો અતિથિસત્કાર કરીશ.’ પેલો બ્રાહ્નણ ગુસ્સે થઇ કહેવા લાગ્યો. ‘આંગણે આવેલા અતિથિ બ્રાહ્નણનું આ અપમાન છે. મારા સ્વાગત કરવાના કામથી એવું તે કર્યું મોટું કામ છે કે તું મારી ઉપેક્ષા કરે છે?’ ચાંડાલે કહ્યું, ‘તમે નકામા ગુસ્સે થાવ છો. આકાશવાણી સાંભળી તમે મારા ઘરે આવ્યા છો તે હું જાણું છું. હું કોઇ બગલો નથી કે બળીને ભસ્મ થઇ જઇશ. હું મારાં માતા-પિતાની સેવા પૂરી ન કરી લઉં ત્યાં સુધી તમારે રાહ જોવી પડશે. છતાં તમારે રાહ જોવી નહોય તો તમે પેલી પતિવ્રતા સ્ત્રી પાસે જાઓ એ તમને તમારું હિતકર્મ સમજાવશે.’

બ્રાહ્નણને થયેલા જુદા જુદા અનુભવ: પેલા ચાંડાલને ત્યાં બ્રાહ્નણ રૂપે રહેતા વિષ્ણુ ભગવાને તે બ્રાહ્નણને કહ્યું, ચાલો, હું તમને તે પતિવ્રતા સ્ત્રીનું ઘર દેખાડું, પદ્મપુરાણમાં પતિવ્રતા સ્ત્રીનું વર્ણન છે. તે સ્ત્રીએ બ્રાહ્નણને કહ્યું કે, હમણાં હું મારા પતિની સેવામાં વ્યસ્ત છું. તમારે રાહ જોવી ન હોય તો તુલાધાર વૈશ્ય પાસે જાવ. તે સત્યનું આચરણ કરી પ્રામાણિકપણે તેનો ધંધો કરે છે.તુલાધાર વૈશ્યે તે બ્રાહ્નણને પોતે ધંધાનું કાર્ય પૂરું કરી લે ત્યાં સુધી રાહ જોવા કહ્યું. નહીં તો તેણે અદ્રોહક નામના જિતેિન્દ્રય પાસે જવા કહ્યું.

અદ્રોહકે આપેલી શિખામણ: બ્રાહ્નણ વિચાર કરતો હતો કે આ બધાને મારી બધી વાતની જાણ કેવી રીતે થઇ? ત્યારે અદ્રોહકે તેને સમજ આપતાં કહ્યું. ‘તમારાં માતા-પિતા તમારા દ્વારા આદર અને સન્માન પામ્યાં નથી. તેથી તમે તેમની પાસે જઇ સેવા કરો. ત્યાર પછી જ તમને સાયુજય મુક્તિ મળશે. બ્રાહ્નણના મનમાં ચાંડાલ માટે થયેલી શંકા નિર્મૂળ કરતાં અદ્રોહકે કહ્યું, મહત્વ જાતિનું નથી, મહત્વ છે તેણે અનન્ય ભક્તિથી કરેલી માતા-પિતાની સેવાનું. અને તે સેવાથી જ તો પ્રસન્ન થઇ સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ તે ચાંડાલને ત્યાં બ્રાહ્નણ રૂપે રહ્યા.

‘પિતાની આગલી અવસ્થામાં તે સમર્થ હોવાથી અને પુત્ર અસમર્થ હોવાથી પુત્રનું પ્યારથી લાલન-પાલન કરે છે. ઉત્તરાવસ્થામાં માતા-પિતા અશકત તથા અસમર્થ છે, પુત્ર સશકત અને સમર્થ છે તેથી તેણે માતા-પિતાની સેવાચાકરી કરવી જોઇએ. અને તેનું પુણ્ય કોઇપણ પ્રકારની સેવાપૂજા યા તીર્થયાત્રા કરતાં વિશેષ છે.’ નરોત્તમ બ્રાહ્નણ ઘરે પાછો ફર્યો. માતા-પિતાની માફી માગી તેમની સેવામાં શેષ આયુષ્ય વ્યતિત કર્યું.

આપણી શ્રેષ્ઠ પરંપરાની અવમાનના: તૈત્તિરીય ઉપનિષદોમાં પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાં સ્નાતકો માટેના દીક્ષાન્ત સમારોહમાં આદેશ છે કે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ… પરંતુ કેટલાકનું મંતવ્ય છે કે માતા-પિતાને નમસ્કાર કરવા જેવું કાંઇ હોય તો નમસ્કાર કરીએને? હકીકતમાં માતા-પિતાને નમસ્કાર જોઇતા નથી, પરંતુ સંતાને કૃતઘ્નતા (નગુણા)ના પાપમાંથી બચવા માટે તેમનું પૂજન, સેવાચાકરી કરવી આવશ્યક છે.

પાશ્વાત્યોનો આભાર: આપણે આપણા હજારો વર્ષોના પરંપરાગત સંસ્કારો ભૂલી ગયા છીએ, એ શરમજનક છે. પરંતુ પાશ્વાત્ય લોકોનો આભાર માનીએ કે ફાધર્સ ડે, મધર્સ ડે વગેરે ઊજવી પાશ્વાત્ય રંગોમાં ડૂબેલી આપણી યુવાપેઢીને તેમનાં ફરજનો સભાનતા તરફનો આ અંગુલીનિર્દેશ છે! કાશ યુવાપેઢી આ સમજે અને માતા-પિતા પ્રત્યેના આપણા સંસ્કારો પુનર્જીવિત કરે અને પુરાણે સમજાવેલ માતા-પિતાની સેવાનું હાર્દ સમજે.

આપણાં પુરાણો, પરમાનંદ ગાંધી અને દિવ્યભાસ્કર

Advertisements
Posted in मातृदेवो भव:

बर्तनों की आवाज़ देर रात तक आ रही थी… रसोई का नल चल रहा है माँ रसोई में है….


बर्तनों की आवाज़ देर रात तक आ रही थी…

रसोई का नल चल रहा है

माँ रसोई में है….

 

तीनों बहुऐं अपने-अपने कमरे में सोने जा चुकी….

माँ रसोई में है…

 

माँ का काम बकाया रह गया था

पर काम तो सबका था

पर माँ तो अब भी सबका काम अपना ही मानती है….

 

दूध गर्म करके

ठण्ड़ा करके

जावण देना है…

ताकि सुबह बेटों को ताजा दही मिल सके…

 

सिंक में रखे बर्तन माँ को कचोटते हैं

चाहे तारीख बदल जाये, सिंक साफ होना चाहिये….

 

बर्तनों की आवाज़ से

बहू-बेटों की नींद खराब हो रही है

बड़ी बहू ने बड़े बेटे से कहा

“तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या? ना खुद सोती है और ना ही हमें सोने देती है”

 

मंझली ने मंझले बेटे से कहा ” अब देखना सुबह चार बजे फिर खटर-पटर चालू हो जायेगी, तुम्हारी माँ को चैन नहीं है क्या?”

 

छोटी ने छोटे बेटे से कहा ” प्लीज़ जाकर ये ढ़ोंग बन्द करवाओ कि रात को सिंक खाली रहना चाहिये”

 

माँ अब तक बर्तन माँज चुकी थी ।

झुकी कमर

कठोर हथेलियां

लटकी सी त्वचा

जोड़ों में तकलीफ

आँख में पका मोतियाबिन्द

माथे पर टपकता पसीना

पैरों में उम्र की लड़खडाहट

मगर….

दूध का गर्म पतीला

वो आज भी अपने पल्लू  से उठा लेती है

और…

उसकी अंगुलियां जलती नहीं है, क्यों कि

वो माँ है ।

 

दूध ठण्ड़ा हो चुका…

जावण भी लग चुका…

घड़ी की सुईयां थक गई…

मगर…

माँ ने फ्रिज में से भिण्ड़ी निकाल ली

और…

काटने लगी

उसको नींद नहीं आती है, क्यों कि

वो माँ है ।

 

कभी-कभी सोचता हूं कि माँ जैसे विषय पर लिखना, बोलना, बनाना, बताना, जताना क़ानूनन  बन्द होना चाहिये….

क्यों कि यह विषय निर्विवाद है

क्यों कि यह रिश्ता स्वयं कसौटी है ।

 

रात के बारह बजे सुबह की भिण्ड़ी कट गई…

अचानक याद आया कि गोली तो ली ही नहीं…

बिस्तर पर तकिये के नीचे रखी थैली निकाली..

मूनलाईट की रोशनी में

गोली के रंग के हिसाब से मुंह में रखी और

गटक कर पानी पी लिया…

 

बगल में एक नींद ले चुके बाबूजी ने कहा ” आ गई”

“हाँ, आज तो कोई काम ही नहीं था”

माँ ने जवाब दिया ।

 

और…

लेट गई, कल की चिन्ता में

पता नहीं नींद आती होगी या नहीं पर सुबह वो थकान रहित होती हैं, क्यों कि

वो माँ है ।

 

सुबह का अलार्म बाद में बजता है

माँ की नींद पहले खुलती है

याद नहीं कि कभी भरी सर्दियों में भी

माँ गर्म पानी से नहायी हो

उन्हे सर्दी नहीं लगती, क्यों कि

वो माँ है ।

 

अखबार पढ़ती नहीं, मगर उठा कर लाती है

चाय पीती नहीं, मगर बना कर लाती है

जल्दी खाना खाती नहीं, मगर बना देती है….

क्यों कि वो माँ है ।

 

माँ पर बात जीवनभर खत्म ना होगी..

शेष अगली बार…

 

और हाँ, अगर पढ़ते पढ़ते आँखों में आँसु आ जाये तो कृपया खुलकर रोइये और आंसू पोछ कर एक बार अपनी माँ को जादू की झप्पी जरूर दीजिये,

क्योंकि वो किसी और की नही आपकी ही माँ है🙂😌 माँ।।

Posted in मातृदेवो भव:

થોડા દિવસ પહેલા મીડીયમ ઈગ્લીશ શાળામાં બોલાવામાં આવેલ


થોડા દિવસ પહેલા મીડીયમ ઈગ્લીશ શાળામાં બોલાવામાં આવેલ, ત્યાંના પ્રિન્સીપાલની ફરીયાદ એ હતી કે, એક બાળક વાલી મીટીંગ કયારેય પોતાની માતાને શાળાએ લાવતો નથી, અને ઘરે જાણ પણ કરતો નથી. ધોરણ પાંચના તે કલાસના દરેક વિદ્યાર્થીઓ સાથે અલક મલકની વાતો કરી ને પછી દરેકને કેવી ”મા” પસંદ છે. તે નિબંધ લખવા માટે આપ્યો, દરેકે પોત પોતાની માતાના વખાણ લખ્યા હતા. રાહુલના લખાણનું હેડીંગ હતું. ”ઓફ લાઈન મા” મારે મા જોઈએ છે પણ ઓફ લાઈને. મારે અભણ મા જોઈએ છે જેને મોબાઈલ વાપરતા નહીં આવડે તો ચાલશે પણ મારી સાથે દરેક જગ્યાએ જવા માટે સમય હોય. મારે જીન્સ અને ટીર્શટ પહેરે તેવી મા નહીં પણ છોટુના મમ્મી જેવી સાડી પહેરતી મા જોઈએ છે. જેના ખોળામાં માથું રાખીને હું છોટુની જેમ સુઈ શકું. મારે મા તો જોઈએ છે પણ ઓફ લાઈન જેને મારા માટે સમય તેના મોબાઈલ કરતાં વધારે હોય પપ્પા માટે વધારે હોય જો ઓફ લાઈન મા હશે તો પપ્પા સાથે ઝગડો નહિ થાય. મને સાંજે સુતી વખતે વીડીયો ગેમ્સની બદલે વાર્તા સંભળાવીને સુવરાવશે ઓન લાઈન પીઝા નહિ મંગાવે મને અને બાને સમયસર રસોઈ કરીને જમાડશે. બસ મારે તો એક ઓફ લાઈન મા જોઈએ. આટલું વાંચતા મોનીટરના હીંબકા પુરા કલાસમાં સંભળાય રહયા હતાં. દરેક વિદ્યાર્થીની આંખોમાં ગંગા જમુના વહેતી હતી. (સત્ય ઘટના )

Posted in मातृदेवो भव:

एक दिन पापा से लड़ के बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया


.
.एक दिन पापा से लड़ के बड़े गुस्से से मैं घर से चला आया ..

इतना गुस्सा था की गलती से पापा के ही जूते पहन के निकल गया
मैं आज बस घर छोड़ दूंगा, और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा …

जब मोटर साइकिल नहीं दिलवा सकते थे, तो क्यूँ इंजीनियर बनाने के सपने देखतें है …..
आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था …. जिसे किसी को हाथ तक न लगाने देते थे …

मुझे पता है इस पर्स मैं जरुर पैसो के हिसाब की डायरी होगी ….
पता तो चले कितना माल छुपाया है …..
माँ से भी …

इसीलिए हाथ नहीं लगाने देते किसी को..

जैसे ही मैं कच्चे रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है ….
मैंने जूता निकाल कर देखा …..
मेरी एडी से थोडा सा खून रिस आया था …
जूते की कोई कील निकली हुयी थी, दर्द तो हुआ पर गुस्सा बहुत था ..

और मुझे जाना ही था घर छोड़कर …

जैसे ही कुछ दूर चला ….
मुझे पांवो में गिला गिला लगा, सड़क पर पानी बिखरा पड़ा था ….
पाँव उठा के देखा तो जूते का तला टुटा था …..

जैसे तेसे लंगडाकर बस स्टॉप पहुंचा, पता चला एक घंटे तक कोई बस नहीं थी …..

मैंने सोचा क्यों न पर्स की तलाशी ली जाये ….

मैंने पर्स खोला, एक पर्ची दिखाई दी, लिखा था..
लैपटॉप के लिए 40 हजार उधार लिए
पर लैपटॉप तो घर मैं मेरे पास है ?

दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा, उसमे उनके ऑफिस की किसी हॉबी डे का लिखा था
उन्होंने हॉबी लिखी अच्छे जूते पहनना ……
ओह….अच्छे जुते पहनना ???
पर उनके जुते तो ………..!!!!

माँ पिछले चार महीने से हर पहली को कहती है नए जुते ले लो …
और वे हर बार कहते “अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे ..”
मैं अब समझा कितने चलेंगे

……तीसरी पर्ची ……….
पुराना स्कूटर दीजिये एक्सचेंज में नयी मोटर साइकिल ले जाइये …
पढ़ते ही दिमाग घूम गया…..
पापा का स्कूटर ………….
ओह्ह्ह्ह

मैं घर की और भागा……..
अब पांवो में वो कील नही चुभ रही थी ….

मैं घर पहुंचा …..
न पापा थे न स्कूटर …………..
ओह्ह्ह नही
मैं समझ गया कहाँ गए ….

मैं दौड़ा …..
और
एजेंसी पर पहुंचा……
पापा वहीँ थे ……………

मैंने उनको गले से लगा लिया, और आंसुओ से उनका कन्धा भिगो दिया ..

…..नहीं…पापा नहीं…….. मुझे नहीं चाहिए मोटर साइकिल…

बस आप नए जुते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है..

वो भी आपके तरीके से …।।
🍂🍂
“माँ” एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते है…

और

“पापा” एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस न होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते है…
I Love my Parents💕
.
Like your Parents also

Posted in मातृदेवो भव:

स्त्रियो को समर्पित 


स्त्रियो को समर्पित
👵🏻👱🏻‍♀👵🏻
*एक स्त्री द्वारा लिखित बेहद संवेदन शील और अन्दर तक झकझोरने वाला लेख..*😢
मुझे याद नहीं कि बचपन में कभी सिर्फ इस वजह से स्‍कूल में देर तक रुकी रही होऊं कि बाहर बारिश हो रही है। ना। भीगते हुए ही घर पहुंच जाती थी। और तब बारिश में भीगने का मतलब होता था *घर पर अजवाइन वाले गर्म सरसों के तेल की मालिश।*

और ये विदाउट फेल हर बार होता ही था।
*मौज में भीगूं तो डांट के साथ-साथ सरसों का तेल हाजिर।*
फिर जब घर से दूर रहने लगी तो धीरे-धीरे बारिश में भीगना कम होते-होते बंद ही हो गया।
यूं नहीं कि बाद में जिंदगी में लोग नहीं थे।

*लेकिन किसी के दिमाग में कभी नहीं आया कि बारिश में भीगी लड़की के तलवों पर गर्म सरसों का तेल मल दिया जाए। कभी नहीं।*

ऐसी सैकड़ों चीजें,

जो मां हमेशा करती थीं,

*मां से दूर होने के बाद किसी ने नहीं की।*

किसी ने कभी बालों में तेल नहीं लगाया।

मां आज भी एक दिन के लिए भी मिले तो बालों में तेल जरूर लगाएं।

बचपन में खाना मनपसंद न हो तो मां दस और ऑप्‍शन देती।

अच्‍छा घी-गुड़ रोटी खा लो,

अच्‍छा आलू की भुजिया बना देती हूं।

मां नखरे सहती थी,

इसलिए उनसे लडि़याते भी थे।

लेकिन बाद में किसी ने इस तरह लाड़ नहीं दिखाया।
*मैं भी अपने आप सारी सब्जियां खाने लगीं।*

मेरी जिंदगी में मां सिर्फ एक ही है।

*दोबारा कभी कोई मां नहीं आई,*

हालांकि बड़ी होकर मैं जरूर मां बन गई।

लड़कियां हो जाती हैं न मां अपने आप।।

पति कब छोटा बच्‍चा हो जाता है,

कब उस पर मुहब्‍बत से ज्‍यादा दुलार बरसने लगता है,

पता ही नहीं चलता।
उनके सिर में तेल भी लग जाता है,

ये परवाह भी होने लगती है कि उसका फेवरेट खाना बनाऊं,

उसके नखरे भी उठाए जाने लगते हैं।

लड़कों की जिंदगी में कई माएं आती हैं।

बहन भी मां हो जाती है, पत्‍नी तो होती ही है,

*बेटियां भी एक उम्र के बाद बूढ़े पिता की मां ही बन जाती हैं,*

लेकिन लड़कियों के पास सिर्फ एक ही मां है।
*बड़े होने के बाद उसे दोबारा कोई मां नहीं मिलती।*

वो लाड़-दुलार, नखरे, दोबारा कभी नहीं आते।

*लड़कियों को जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलती है मां…*👵🏻🙏🏻🙏🏻🙂

Posted in मातृदेवो भव:

बर्तनों की आवाज़ देर रात तक आ रही थी

रसोई का नल चल रहा है

माँ रसोई में है….

तीनों बहुऐं अपने-अपने कमरे में सो चुकी

माँ रसोई में है…

माँ का काम बकाया रह गया था

पर काम तो सबका था

पर माँ तो अब भी सबका काम अपना ही मानती है

दूध गर्म करके

ठण्ड़ा करके

जावण देना है…

ताकि सुबह बेटों को ताजा दही मिल सके…

सिंक में रखे बर्तन माँ को कचोटते हैं

चाहे तारीख बदल जाये, सिंक साफ होना चाहिये ।

बर्तनों की आवाज़ से 

बहु-बेटों की नींद खराब हो रही है

बड़ी बहु ने बड़े बेटे से कहा ” तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या ? ना खुद सोती है ना सोने देती है”

मंझली ने मंझले बेटे से कहा ” अब देखना सुबह चार बजे फिर खटर-पटर चालु हो जायेगी, तुम्हारी माँ को चैन नहीं है क्या?”

छोटी ने छोटे बेटे से कहा ” प्लीज़ जाकर ये ढ़ोंग बन्द करवाओ, कि रात को सिंक खाली रहना चाहिये”

माँ अब तक बर्तन माँज चुकी थी ।

झुकी कमर

कठोर हथेलियां

लटकी सी त्वचा

जोड़ों में तकलीफ

आँख में पका मोतियाबिन्द

माथे पर टपकता पसीना

पैरों में उम्र की लड़खडाहट

मगर….

दूध का गर्म पतीला

वो आज भी अपने पल्लु से उठा लेती है

और…

उसकी अंगुलियां जलती नहीं है, क्यों कि

वो माँ है ।

दूध ठण्ड़ा हो चुका…

जावण भी लग चुका…

घड़ी की सुईयां थक गई…

मगर…

माँ ने फ्रिज में से भिण्ड़ी निकाल ली

और…

काटने लगी

उसको नींद नहीं आती है, क्यों कि

वो माँ है ।

कभी-कभी सोचता हूं कि माँ जैसे विषय पर

लिखना, बोलना, बनाना, बताना, जताना

कानुनन बन्द होना चाहिये….

क्यों कि यह विषय निर्विवाद है

क्यों कि यह रिश्ता स्वयं कसौटी है ।

रात के बारह बजे सुबह की भिण्ड़ी कट गई…

अचानक याद आया कि गोली तो ली ही नहीं…

बिस्तर पर तकिये के नीचे रखी थैली निकाली..

मूनलाईट की रोशनी में 

गोली के रंग के हिसाब से मुंह में रखी और 

गटक कर पानी पी लिया…

बगल में एक नींद ले चुके बाबुजी ने कहा ” आ गई”

“हाँ, आज तो कोई काम ही नहीं था” 

माँ ने जवाब दिया ।

और… लेट गई, कल की चिन्ता में

पता नहीं नींद आती होगी या नहीं पर 

पर सुबह वो थकान रहित होती हैं, क्यों कि

वो माँ है ।

सुबह का अलार्म बाद में बजता है

माँ की नींद पहले खुलती है 

याद नहीं कि कभी भरी सर्दियों में भी

माँ गर्म पानी से नहायी हो

उन्हे सर्दी नहीं लगती, क्यों कि

वो माँ है ।

अखबार पढ़ती नहीं, मगर उठा कर लाती है

चाय पीती नहीं, मगर बना कर लाती है

जल्दी खाना खाती नहीं, मगर बना देती है….

क्यों कि वो माँ है ।
माँ पर बात जीवनभर खत्म ना होगी..

शेष अगली बार…..

साभार -मिन्टू सिंघाई

Posted in मातृदेवो भव:

मातृ दिवस – Ajay awasthi Ajju


मातृ दिवस

एक माँ को सम्मान और आदर देने के लिये हर वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम के रुप में मातृदिवस को मनाया जाता है। ये आधुनिक समय का उत्सव है जिसकी उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में माताओं को सम्मान देने के लिये हुई थी। बच्चों से माँ के रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ाने के साथ ही मातृत्व को सलाम करने के लिये इसे मनाया जाता है। समाज में माँ का प्रभाव बढ़ाने के लिये इसे मनाया जाता है। पूरे विश्व के विभिन्न देशों में अलग-अलग तारीखों पर हर वर्ष मातृ दिवस को मनाया जाता है। भारत में, इसे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है।

मातृ दिवस 2017

मातृ दिवस 2017 भारत में 14 मई, रविवार को मनाया जायेगा। ये हर वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को पड़ता है।

मातृ दिवस क्यों मनाया जाता है (भारत में मातृ दिवस का इतिहास)

प्राचीन काल में ग्रीक और रोमन के द्वारा पहली बार इसे मनाने की शुरुआत हुयी। हालाँकि, ‘ममता रविवार’ के रुप में यूके में भी इस उत्सव को देखा गया था। मातृदिवस का उत्सव सभी जगह आधुनिक हो चुका है। इसे बेहद आधुनिक तरीके से मनाया जाता है ना कि पुराने वर्षों के पुराने तरीकों की तरह। अलग-अलग तारीखों पर दुनिया के लगभग 46 देशों में इसे मनाया जाता है। ये सभी के लिये एक बड़ा उत्सव है जब लोगों को अपनी माँ का सम्मान करने का मौका मिलता है। हमें इतिहास को धन्यवाद देना चाहिये जो मातृ दिवस की उत्पत्ति का कारण था।

पूर्व में, ग्रीक के प्राचीन लोग वार्षिक वसंत ऋतु त्योहारों के खास अवसरों पर अपनी देवी माता के लिये अत्यधिक समर्पित थे। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, रिहिह (अर्थात् बहुत सारी देवियों की माताओं के साथ ही क्रोनस की पत्नी) के सम्मान के लिये इस अवसर को वो मनाते थे।

प्राचीन रोमन लोग हिलैरिया के नाम से एक वसंत ऋतु त्योंहार को भी मनाते थे जो सीबेल (अर्थात् एक देवी माता) के लिये समर्पित था। उसी समय, मंदिर में सीबेल देवी माँ के सामने भक्त चढ़ावा चढ़ाते थे। पूरा उत्सव तीन दिन के लिये आयोजित होता था जिसमें ढ़ेर सारी गतिविधियाँ जैसे कई प्रकार के खेल, परेड और चेहरा लगाकर स्वाँग रचना होता था।

कुँवारी मैरी (ईशु की माँ) को सम्मान देने के लिये चौथे रविवार को ईसाईयों के द्वारा भी मातृ दिवस को मनाया जाता है। 1600 इंसवी के लगभग इंग्लैण्ड में मातृ दिवस मनाने उत्सव का एक अलग इतिहास है। ईसाई कुँवारी मैरी की पूजा करते हैं, उन्हें कुछ फूल और उपहार चढ़ाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

वर्ष 1972 में जूलिया वार्ड हौवे (एक कवि, कार्यकर्ता और लेखक) के विचारों के द्वारा आधिकारिक कार्यक्रम के रुप में यूएस में मातृ दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। जून के दूसरे रविवार को मातृ शांति दिवस और 2 जून को मनाने के लिये एक शांति कार्यक्रम के रुप में उन्होंने मातृ दिवस की सलाह दी थी।

अन्ना जारविस, यूएस में मातृ दिवस (मातृ दिवस की माँ के रुप में प्रसिद्ध) के संस्थापक के रुप में जाने जाते हैं यद्यपि वो अविवाहित महिला थी और उनको बच्चे नहीं थे। अपनी माँ के प्यार और परवरिश से वो अत्यधिक प्रेरित थी और उनकी मृत्यु के बाद दुनिया की सभी माँ को सम्मान और उनके सच्चे प्यार के प्रतीक स्वरुप एक दिन माँ को समर्पित करने के लिये कहा।

आज के दिनों में, ये कई देशों में मनाया जाता है जैसे यूके, चाईना, भारत, यूएस, मेक्सिको, डेनमार्क, इटली, फिनलैण्ड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान और बेल्जियम आदि। अपनी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिये कई सारे क्रिया-कलापों को आयोजित करने के द्वारा बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ लोग इस दिन को मनाते हैं।

मातृ दिवस कैसे मनाया जाता है

सभी के लिये मातृ दिवस वर्ष का एक बहुत ही खास दिन होता है। जो लोग अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और ख्याल रखते हैं वो इस खास दिन को कई तरह से मनाते हैं। ये साल एकमात्र दिन है जिसे दुनिया की सभी माँ को समर्पित किया जाता है। विभिन्न देशों में रहने वाले लोग इस उत्सव को अलग अलग तारीखों पर मनाते हैं साथ ही अपने देश के नियमों और कैलेंडर का अनुसरण इस प्यारे त्योंहार को मनाने के लिये करते हैं।

भारत में इसे हर साल मई के दूसरे रविवार को देश के लगभग हर क्षेत्र में मनाया जाता है। पूरे भारत में आज के आधुनिक समय में इस उत्सव को मनाने का तरीका बहुत बदल चुका है। ये अब समाज के लिये बहुत बड़ा जागरुकता कार्यक्रम बन चुका है। सभी अपने तरीके से इस उत्सव में भाग लेते हैं और इसे मनाते हैं। विविधता से भरे इस देश में ये विदेशी उत्सव की मौजूदगी का इशारा है। ये एक वैश्विक त्योहार है जो कई देशों में मनाया जाता है।

समाज में एक विशाल क्रांति कम्प्यूटर और इंटरनेट जैसी उच्च तकनीक ले आयी है जो आमतौर पर हर जगह दिखाई देता है। आज के दिनों में, लोग अपने रिश्तों के बारे में बहुत जागरुक रहते हैं और इसे मनाने के द्वारा सम्मान और आदर देना चाहते हैं। भारत एक महान संस्कृति और परंपराओं का देश है जहाँ लोग अपनी माँ को पहली प्राथमिकता देते हैं। इसलिये, हमारे लिये यहाँ मातृ दिवस का उत्सव बहुत मायने रखता है। ये वो दिन है जब हम अपनी माँ के प्यार, देखभाल, कड़ी मेहनत और प्रेरणादायक विचारों को महसूस करते हैं। हमारे जीवन में वो एक महान इंसान है जिसके बिना हम एक सरल जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हमारे जीवन को अपने प्यार के साथ बहुत आसान बना देती है।

इसलिये, मातृ दिवस के उत्सव के द्वारा, हमें पूरे साल में केवल एक दिन मिलता है अपनी माँ के प्रति आभार जताने के लिये। उनके महत्व को समझने के द्वारा ये खुशी मनाने का दिन है और उन्हें सम्मान देने का है। एक माँ एक देवी की तरह होती है जो अपने बच्चों से कुछ भी वापस नहीं पाना चाहती है। वो अपने बच्चों को केवल जिम्मेदार और अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं। हमारी माँ हमारे लिये प्रेरणादायक और पथप्रदर्शक शक्ति के रुप में है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने में और किसी भी समस्या से उभरने में मदद देती है।

माँ के महत्व और इस उत्सव के बारे में उन्हें जागरुक बनाने के लिये बच्चों के सामने इसे मनाने के लिये शिक्षकों के द्वारा स्कूल में मातृ दिवस पर एक बड़ा उत्सव आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिये खासतौर से छोटे बच्चों की माताओं को आमंत्रित किया जाता है। इस दिन, हर बच्चा अपनी माँ के बारे में कविता, निबंध लेखन, भाषण करना, नृत्य, संगीत, बात-चीत आदि के द्वारा कुछ कहता है। कक्षा में अपने बच्चों के लिये कुछ कर दिखाने के लिये स्कूल के शिक्षकों के द्वारा माताओं को भी अपने बच्चों के लिये कुछ करने या कहने को कहा जाता है। आमतौर पर माँ अपने बच्चों के लिये नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देती हैं। उत्सव के अंत में कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिये माताएँ भी कुछ प्यारे पकवान बना कर लाती हैं और सभी को एक-बराबर बाँट देती हैं। बच्चे भी अपनी माँ के लिये हाथ से बने ग्रीटींग कार्ड और उपहार के रुप में दूसरी चीजें भेंट करते हैं। इस दिन को अलग तरीके से मनाने के लिये बच्चे रेस्टोरेंट, मॉल, पार्क आदि जगहों पर अपने माता-पिता के साथ मस्ती करने के लिये जाते हैं।

ईसाई धर्म से जुड़े लोग इसे अपने तरीके से मनाते हैं। अपनी माँ के सम्मान के लिये चर्च में भगवान की इस दिन खास पूजा करते हैं। उन्हें ग्रीटिंग कार्ड और बिस्तर पर नाश्ता देने के द्वारा बच्चे अपनी माँ को आश्चर्यजनक उपहार देते हैं। इस दिन, बच्चे अपनी माँ को सुबह देर तक सोने देते हैं और उन्हें तंग नहीं करते साथ ही उनके लिये लजीज व्यंजन बनाकर खुश करते हैं। अपनी माँ को खुश करने के लिये कुछ बच्चे रेडीमेड उपहार, कपड़े, पर्स, सहायक सामग्री, जेवर आदि खरीदते हैं। रात में, सभी अपने परिवार के साथ घर या रेस्टोरेंट में अच्छे पकवानों का आनन्द उठाते हैं।

परिवार के साथ खुशी मनाने और ढ़ेर सारी मस्ती करने के लिये बच्चों को इस दिन अच्छे से मनाने का पूरा मौका देने के लिये कुछ देशों में मातृ दिवस एक अवकाश होता है। ये सभी माँओं के लिये एक बहुत ही सुंदर दिन है, इस दिन उन्हें घर के सभी कामों और जिम्मेदारियों से मुक्त रखा जाता है।