Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

#पोर्तुगीजांचे ‘#धर्मवेड’
(लेखात अत्यंत महत्वाची माहिती आहे. सर्वानी वाचावे हि विनंती.)

यूरोपातील लोकांपैकी सगळ्यात पहिले भारतात आले ते पोर्तुगीज.

पोर्तुगीज भाषेत ‘फिडलगी’ Fidalgo (Portuguese:
[fiˈðaɫɣu] शब्दाचा अर्थ म्हणजे ‘सभ्य गृहस्थ.’
आपल्या लोकांनी ह्या ‘फिडलगी’ शब्दाचा अपभ्रंश ‘फिरंगी’ असा केला. आता आपले लोक पोर्तुगीजांना ‘फिरंगी’ असे म्हणू लागले.

पोर्तुगीजांपैकी प्रथम भारतात आला तो ‘वास्को दि गामा.’ तो आला इसवीसन १४९८ मध्ये. म्हणजे आजपासून बरोबर ५१९ वर्षांपूर्वी. भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील कालिकत बंदरात तो पहिल्यांदा आला.

इ.स.१५०३ मध्ये कोचीन बंदर घेऊन पोर्तुगीजांनी तेथे वखार घातली. आणि किल्ला बांधला.
इ.स.१५०४ मध्ये आफ्रिकेच्या पूर्व किनाऱ्यावरील झांजीबार बंदरावर पोर्तुगीजांनी ताबा मिळविला. (ह्या झंजीबारवर नंतर ओमानच्या सुलतानाने राज्य केले.)
इ.स.१५०६-०७ मध्ये त्यांनी अरबस्तानातील मस्कत घेतले.
इ.स.१५१० मध्ये पोर्तुगीजांनी गोवे घेतले व तेथून पुढे जाऊन इ.स. १५११ मध्ये मलाक्का व इ.स.१५१८ त श्रीलंकेतील कोलंबो बंदर काबीज केले.

इ.स.१५१० मध्ये गोव्यात पाय रोवल्यावर इ.स. १५३४ मध्ये मुंबई व वसई व त्या भोवतालचा वांद्रे, ठाणे इत्यादी प्रदेश गुजराथचा सुभेदार बहादुरशहा यापासून मिळविला.

इ.स. १५३५ मध्ये दीव बेट घेऊन इ.स. १५५९ मध्ये त्यांनी दमनही हस्तगत केले. अश्या रीतीने केवळ अर्ध्या शतकातच पोर्तुगीजांनी आफ्रिका व आशिया या दोन खंडांत आपले हात पाय पसरले. व्यापाराच्या नावाखाली येऊन आता त्यांनी आपली राजसत्ता स्थापन केली.

हद्द तर पुढे झाली. इ.स. १५१७ त चीन देशात जाऊन त्या देशाशीही पोर्तुगीज व्यापार करू लागले. अश्या रीतीने समुद्रतीरावरील बहुतेक आशियाखंड त्यांनी व्यापला.

ह्या पोर्तुगीजांत एक फार महत्वाचा अधिकारी होता त्याच नाव अल्फान्सो अल्बुकर्क (alfonso albuquerque). याच #अल्फान्सो #अल्बुकर्कच्या नावावरून आपल्या हापूस आंब्याला भारताबाहेर ‘अल्फान्सो मँगो’ असे म्हणतात.

ह्या ‘अल्फान्सो अल्बुकर्कने’ इसवीसन १५१० मध्ये #गोवा घेतले. त्यापूर्वी गोवा हे विजापूरच्या आदिलशहाच्या अमलाखाली यायचे. इसवीसन १५६९ मध्ये पोर्तुगीजांनी १३० लढाऊ जहाजे आणि ३ हजार शिपाई यांसह ‘होनावर’ शहरावर हल्ला करून ते काबीज केले. गोव्याभोवतालचा अधिक प्रदेश जिंकून घेऊन त्यांनी साष्टी आणि बार्देश हे प्रांत आपल्या राज्यास जोडले. उत्तर कोकणातील चौल बंदर त्यांनी इसवीसन १५०८ मध्येच घेतले होते.

मुसलमानांप्रमाणे पोर्तुगीजांच्या डोक्यातही प्रचंड धर्मवेड होते. आपला धर्म तेवढा चांगला व दुसऱ्याचा वाईट अशी त्यांची समजूत होती. ह्या त्यांच्या समजुतीमुळेच त्यांच्या हातून घोर जुलमी कृत्ये घडलेली आहेत. पोर्तुगीज विशेषतः महाराष्ट्रात अप्रिय होण्यास व लोकमत पोर्तुगीजांच्या विरोधात जाण्यास हीच जुलमी करणे आहेत.
त्यातील काही उदाहरणे आता आपण पाहू.

ह्या ‘अल्फान्सो अल्बुकर्कने’ इसवीसन १५१७ मध्ये गोव्याभोवती तट बांधला. आपण ह्या देशात पाहुण्यासारखे राहिल्यास एत्तद्देशीय लोकांत आपल्याविषयी जिव्हाळा उत्पन्न होणार नाही याची जाणीव त्याला झाली. म्हणून मग त्याने एक युक्ती काढली. भारतात जे पोर्तुगीज येत त्यातील बहुतेकांची लग्ने झालेली नसत. या तरुण पोर्तुगीज सैनिकांचे अनैतिक संबंध इकडील स्त्रीयांशी होत. ह्या संबंधांतून जी संतती जन्माला येत ती धड हिंदूहि नसायची आणि पोर्तुगीजही नसायची. अशी अनावस्था सारखी घडू लागल्यामुळे ह्या पोर्तुगीज सैनिकांची आणि हिंदू स्रियांची चर्च मध्ये नेऊन सामुदायिक लग्ने लावली जायची.

त्यातीलच एक मार्मिक किस्सा.
ज्या वेळी गव्हर्नर ‘अल्फान्सो अल्बुकर्कने’ सामुदायिक लग्ने उत्साहपूर्वक लावली त्यावेळी कृष्णपक्ष होता. हि लग्ने चर्च मध्ये लागली व ती लागल्यावर हि नवविवाहित जोडपी चर्चमधून घरी जाते वेळीच चर्च मधील दिवे वाऱ्याने विझले. ह्यामुळे अंधारात जोडप्यांची फाटाफूट झाली. घरी जाताना झालेल्या अंधारामुळे भलत्याच पुरुषाने भलत्याच स्त्रीचा हात हातात धरला व तिला आपल्या घरी नेले.
दुसऱ्या दिवशी सकाळी दिवस उजाडल्यावर नव विवाहितांच्या लक्षात आले कि आपली अदलाबदल झालेली आहे. आता असा घोटाळा झाल्यावर त्यावर ह्या अल्बुकर्कने तोडगा काढला. ‘गतरात्री चुकीमुळे जी स्त्री ज्या पुरुषाची शयनसखी झाली तिजवर त्या पुरुषाने चर्चमधील लग्न झालेल्या कराराकडे लक्ष न देता संतुष्ट राहावे’ असा त्याने हुकूम काढला.

हिंदू लोकांना बाटविण्यात ख्रिस्ती पाद्री (धर्मगुरू) हे मोठा पुढाकार घेत असत. त्यांच्या आज्ञेवरून गोवे सरकारने ३० जून १५४१ रोजी एक फर्मान काढले. ते असे. ‘आकाशातील देवाने हिंदूंची सर्व देवालये जमीनदोस्त करण्याची आम्हास आज्ञा केली आहे.’ ह्या फर्मानास अनुसरून ह्या ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी असंख्य हिंदू मंदिरे पडून त्या जागी चर्च उभी केली. जे हिंदू ख्रिस्ती होण्यास तयार झाले नाहीत त्यांजवर धार्मिक डोईपट्टीसारखा कर बसविण्यात आला.

तारीख ८ मार्च १५४६ मध्ये पोर्तुगीज राजाकडून गोव्याच्या गव्हर्नरला एक फर्मान आले. ते फर्मान असे. ‘गोव्यातील हिंदूंच्या मूर्तींचा नाश करा. त्यांची देवळे पाडा. हिंदूंना धार्मिक उत्सव करण्यास बंदी घाला. ब्राम्हणांना गोवे प्रांताबाहेर हाकलून द्या. सरकारी अधिकाराच्या जागा फक्त जे ख्रिस्ती धर्म स्वीकारतील त्यांनाच द्या.’
ह्या फर्मानाची ताबडतोब अंमलबजावणी झाली.

इसवीसन १५४८ मध्ये गोव्यात ‘दो फे जुबाव द अल्बुकर्क’ हा हिंदू धर्माचा कट्टर विरोधक धर्मगुरू आला होता. हा ‘दो फे जुबाव’ ह्या गव्हर्नर असलेल्या ‘अल्फान्सो अल्बुकर्क’ याहून अर्थातच निराळा होता. ह्या ‘दो फे जुबाव’ ला असे वाटे कि जर ब्राम्हणांना गोव्यातून हद्दपार केले तर हिंदू धर्मच नाहीसा होईल. असे वाटून त्याने शोध घेऊन सगळे ब्राम्हण गोव्याबाहेर हुसकून लावले. हिंदूंची पोथ्या पुस्तके शोधून काढून ती त्याने जाळून टाकली.

ह्या पाद्रयांत ( धर्मगुरूंत) ‘जेसुइट’ नावाचा एक कट्टर पंथ होता. हे ‘जेसुइट’ फार कडवे असत. इसवीसन १५४८ मध्ये ‘बॅरेट’ नावाचा एक जेसुइट पाद्री गोव्याचा धर्मोपदेशक म्हणून नियुक्त झाला. हा फारच विचित्र होता. रस्त्यात जाताना जो हिंदू भेटेल त्यास पकडून त्या हिंदूस तो लागलीच ‘बाप्तिस्मा’ देई. ह्या त्याच्या उद्योगाने गोवेकर हिंदू फारच हैराण झाले.

पुढे इसवीसन १५६० मध्ये हा ‘बॅरेट’ जाऊन त्याच्या जागी ‘गॅस्पर’ नावाचा जेसुइट धर्मगुरू नियुक्त झाला. ह्या ‘बॅरेटने’ साष्टी प्रांतातील ४०९ हिंदू लोकांना पकडून त्यांना बाटवून एकाच दिवसात ख्रिस्ती केले.

त्यावेळी गोवे बेटांतील सर्व हिंदू इतके भीतीग्रस्त झाले कि त्यांपैकी कित्येकजण आपापली कुलदैवते घेऊन अन्य प्रांतात निघून गेली. साष्टी प्रांतात एका पाद्रीने तर १२०० हिंदू देवालये मोडून लोकांना बाटविले आणि नवीन मंदिरे बांधण्यास व मूर्तिपूजा करण्यास मनाई करणारा वट-हुकुमच काढला. साष्टी प्रांत बाटविल्यानंतर पुढील ५० वर्षात त्यांनी बार्देश प्रांत बाटवीला.

प्रसिद्ध ख्रिस्ती धर्मप्रसारक ‘सेंट झेवियर’ हा #मलाक्का, #श्रीलंका, व तिथून पुढे #जपान देशात गेला होता. वाटेत जात जात त्याने लाखो लोक बाटवून ख्रिस्ती केले. हा ‘सेंट झेवियर’ १५४२ मध्ये भारतातही आला होता. त्याने सर्व ठिकाणचे मिळून १२ लाख लोकांना बाटवून ख्रिस्ती केले. ह्याच ‘सेंट झेवियर’च्या नावाने मुंबई आणि कलकत्ता येथे आज कॉलेजेस आहेत.

हिंदू मनुष्य मेला कि त्याची बायको मुले अनाथ होत. त्यांना बाटविण्यासाठी १५५९ मध्ये एक हुकूम काढण्यात आला. तो असा. ‘ जे हिंदू ख्रिस्ती धर्म स्वीकारतील त्यांना त्या मयत झालेल्या हिंदू मनुष्याची मालमत्ता देण्यात येईल. नाहीतर ती मालमत्ता सरकार जमा करण्यात येईल.

पुढे १५७४ मध्ये तर आजून विलक्षण कायदा करण्यात आला. ह्या कायद्यान्वये कोणाही हिंदू पंडितास आणि हिंदू वैद्यास गोव्यांतील रस्त्यावरून जाताना घोड्यावर, पालखीत, व मेण्यांत बसून जाण्यास बंदी करण्यात आली. हा कायदा मोडणारास त्या काळी १० हजार रुपये इतका दंड करीत.

२५ मार्च १५५९ रोजी पोर्तुगीजांनी नवीन फर्मान काढले ते असे. ‘ गोवे व त्या जवळील बेटे यांतील घरांत वा बाहेर मंदिरे किंवा मूर्ती असतील तर त्या जाळून उध्वस्त कराव्यात. खाजगी किंवा जाहीर हिंदू धर्मोत्सव करू देऊ नये. एखाद्याच्या घरात देव किंवा मंदिर वा मूर्ती असल्याचा संशय आल्यास त्याची ताबडतोब वर्दी सरकारांत देण्यात यावी. म्हणजे मग त्या घराच्या मालकीची सर्व मिळकत जप्त करून त्यातील अर्धी मिळकत हि सरकारला व अर्धी मिळकत हि वर्दी देणाऱ्याला दिली जाईल.’

इ.स. १५६३ मध्ये पोर्तुगीजांनी नवीन राजाज्ञा काढली कि हातांनी जमीन पिकविणारे शेतकरी, वैद्य, सुतार , लोहार, भंडारी ह्यांखेरीज इतर हिंदूंनी आपली घरे व जमिनी विकून गोवे बेटांतून एका महिन्याच्या आत निघून जावे. नाहीतर त्यांना पकडून जहाजावर बंदी म्हणून पाठवून त्यांच्या जमिनी सरकारजमा होतील.

पोर्तुगीजांकडून आता स्वधर्मप्रसार व परधर्म-संहार यांचे धोरण ठरविण्याकरिता गोव्यात धर्मपरिषद भरविण्यात येऊ लागल्या. पहिली परिषद १५६७ साली भरली. या परिषदेत पन्नास ठराव संमत झाले.

ह्या ठरावांत मुसलमानांचे काजी, हिंदूंचे भटजी,जोशी, गुरव ह्यांना हाकलून द्यावे. हिंदूंचा देव केवळ देवळात नसून वड, पिंपळ, औदुंबर अश्या झाडांवरही वास करतो. म्हणून अशी झाडे जिथे दिसतील तिथेच लगेच तोडून टाकावीत. हिंदू वैद्याकडून औषध घेऊ नये. वसईत कायस्थ प्रभूंना नोकरीस ठेऊ नये. हिंदू माणसांना सरकारी नोकरी देऊ नये असे अनेक ठराव संमत करण्यात आले.

पहिल्या ठरावातील नवव्या आणि तिसऱ्या परिषदेतील पाचव्या ठरावात तर हिंदू लोकांना त्यांच्या धर्माचे चिन्ह वापरण्याची बंदीच घालण्यात आली. हिंदूंनी कपाळाला व छातीला गंध लावण्याची मनाई करण्यात आली. या ठरावातून तर डोक्याची शेंडीही सुटली नाही. शेंडीवरही कर बसविण्यात आला. १४ ऑगस्ट १७३२ च्या ह्या शेंडीच्या ठरावाचे हस्तलिखित पोर्तुगालच्या ‘ऍव्होर’ येथील संग्रहालयात आहे.

आजून एक किस्सा सांगतो. हा किस्सा ‘फ्रन्सिस द सौझ’ ह्या इतिहासकाराने लिहून ठेवला आहे. इ.स. १५६४ च्या सुमारास वसई जवळ गोकुळाष्टमीच्या दिवशी मोठी तीर्थयात्रा भरत असे. गावो-गावचे हिंदू त्या यात्रेस येत असत. ह्या दिवशी ते उपवास करत. ब्राम्हणांना दान व भिकार्यांना भिक्षा करून हे हिंदू लोक नदीत नारळ अर्पण करीत असत. येथे स्नान केल्याने आपली सगळी केलेली पापे नष्ट होतात असे हिंदू मानीत. हि हजारोंची गर्दी पाहून ख्रिस्ती पाद्री ‘क्रिस्ताव द कोस्ट’ ह्याने वसईच्या कॅप्टनकडे ह्याची तक्रार केली. ह्या कॅप्टनने यात्रेच्या दिवशी ५० बर्कंदाज (बाण चालविणारे) व ५० घोडेस्वार पाठवून यात्रेवर अचानक हल्ला केला आणि हिंदू लोकांची एकच कापाकाप सुरु केली. ह्याने घाबरून जाऊन लोकांची पळापळ सुरू झाली. असंख्य लोक ह्या चेंगराचेंगरीत मेले. यात्रेकरुंपैकी एक साधू मात्र जागेवरून हलला नाही. त्याला पकडून तिथेच फाशी दिले. मंदिर उध्वस्त केले आणि मूर्ती जाळून टाकण्यात आल्या. एक गाय मारून तिचे रक्त्त सर्वत्र शिंपडण्यात आले आणि गाईच्या मांसाचे तुकडे आसपास आणि तळ्यात फेकण्यात आले.
तर असा हा किस्सा ह्या ‘फ्रन्सिस द सौझ’ ह्याने लिहून ठेवला आहे.

इ.स. १५६३ ते ६५ ह्या तीन वर्षात ठाणे गावात ६ हजार लोकांना व वसईत ७००च्या वर लोकांनां बाप्तिस्माचे पाणी पाजून बाटविण्यात आले.

इ.स. १५३४ ते १५५२ च्या दरम्यान वसई, आगाशी, व ठाणे या भागात ‘आंतोनियुद पोर्तुं ‘ ह्या फ्रान्सिस्कन पादऱ्याने दोनशे देवळे जमीनदोस्त केली आणि दहा हजारांवर लोकांना बाटविले. कान्हेरीच्या तिसऱ्या लेण्याचे ह्या ‘आंतोनियुद पोर्तुं ‘ ने ‘सेंट मायकल’ चर्च बनविले. मंडपेश्वर लेण्याचे ‘ अवर लेडी ऑफ कन्सेप्शन’ चर्च बनविले.

दक्षिण गोव्या जवळच्या साष्टीत इ.स. १५६७ साली २८० देवळे जमीनदोस्त करण्यात आली. श्री मंगेश, श्री शांतादुर्गा, श्री म्हाळसा, श्री लक्ष्मी वगैरे देवता त्यांच्या भक्तांनी पळवून नेऊन फोंडे महालांत त्यांची स्थापना केली. ह्यावेळी फोंड्यावर पोर्तुगीजांची सत्ता नव्हती. यांपैकी दोघा देवांना म्हणजे श्री मंगेश व श्री म्हाळसा याना प्रियोळ येथे आसरा देण्यात आला. येथील काही देवदेवता तर भक्तांनी होडीत घालून कोचिनला नेल्या.

इ.स. १५३१ च्या मार्च महिन्यात ‘निनो द कुन्हा ‘ ह्याने बलसाड, तारापूर, माहीम, केळवे, व आगाशी यांची जाळपोळ करून ठाणी लुटली.

#छत्रपती #शिवाजी #महाराज गोव्याच्या स्वारीवर असताना त्यांना लोकांनी हा सगळं जुलूम अन्याय सांगितला. वाटेत जात असताना शिवाजी महाराजांना रस्त्यात चार जेसुइट पाद्री सापडले. त्यांना पकडून महाराजांसमोर उभे करण्यात आले. महाराजांनी त्यांना ‘तुमचा ख्रिस्ती धर्म बदलून हिंदू होत असाल तर जीवदान देतो’ असे म्हंटले.

पण त्या ज्येसुइट पादऱ्यांनी काही हे ऐकले नाही. तिथंच ह्या चौघांची मुंडकी महाराजांनी धडावेगळी केली आणि पिंजऱ्यात घालून गोव्याच्या पोर्तुगीज गव्हर्नरला पाठवून दिली. आणि बरोबर असा निरोप दिला कि ‘ आजपासून पुढे जर एका जरी हिंदूची कत्तल केली किंवा धर्मपरिवर्तन केले तर एकही पोर्तुगीज मी जिवंत ठेवणार नाही.’

गोव्याच्या गव्हर्नरने ती रक्ताने माखलेली पाद्रयांची मुंडकी पाहून आणि शिवाजी महाराजांचा निरोप ऐकून घाबरून जाऊन मोठी दहशतच खाल्ली. मग मात्र पोर्तुगीज एकदम सुतासारखे सरळ झाले आणि त्यांनी हिंदूंवरील अन्याय थांबविला.

लेख समाप्त.
श्री भवानीशंकर चरणी तत्पर
सतीश शिवाजीराव कदम निरंतर.

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas, हिन्दू पतन

भारत का संविधान बनाने में संविधान सभा में २३ सदस्य ऐसे थे जो 1946 में पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग के टिकट पर जीते थे
लेकिन
जब इन्होंने पाकिस्तान बना लिया तो उसके बाद यह बड़ी होशियारी से पाकिस्तान नहीं गए और फिर नेहरू गांधी ने इनको भारत के संविधान बनाने का ही जिम्मा दे दिया है इन सब ने भी अपना संविधान बनाया है
यह सिर्फ भारत में नेहरू और गांधी ही कर सकते थे कि जिनको गद्दारी का चार्ज लगाकर जेल में डालना था उनको सीधे संविधान बनाने की जिम्मेदारी दे दी इनमें से कुछ नाम है
यह सब बाद में बहुत सारे लोग केंद्र और राज्यो में मंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर तक बने
from Madras
१ Mohamed Ismail Sahib
२ K.T.M. Ahmed Ibrahim·
३ Mahboob Ali Baig Sahib Bahadur·
४ B Pocker Sahib Bahadur from mubai
५ Abdul Kadar Mohammad Shaikh
६ Abdul Kadir Abdul Aziz Khan from Asam
७ Muhammad Saadulla,
८ Abdur Rouf from Up
९ Begum Qudsia Aijaz Rasul nbab of hardoi
१० Syed Fazl-ul-Hasan harshat mohani of AMU
११ Nabab ismail khan of meerut who
became chancellor of AMU
१२ ZH LARI from Bihar
१३ Husaain imam from gaya
१४ Saiyid Jafar Imam·
१५ Latifur Rahman·
१६ Mohammad Tahir·
आज इनके वंशज बड़े-बड़े नेता बनकर बोल रहे हैं कि हमारा भी खून शामिल है इस देश में
सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब पर पूरा खोजा कि इनका नाम मिल जाए तो किसी भी वेबसाइट पर किसी भी हिंदूवादी पार्टी या संगठन ने इनका नाम तक गूगल पर नहीं डाला है खोज खोज कर नाम ढूढे हैं हम राष्ट्र वादियों को विचारधारा के स्तर पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है मुस्लिम हमसे इस मामले में हजार गुना आगे हैं की इन सब करतूतों के बाद भी देश में इतने बड़े देश भक्त की भी इमेज बनाये हुए है।

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था।
इससे पहले इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता था।
इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है।
इसके आसपास 27 नक्षत्र के आधार पर 27 मंडल थे। इसे वराहमिहिर की देखरेख में बनाया गया था ।चंद्रगुप्त द्वितिय के आदेश से यह बना था।

ज्योतिष स्तंभों के अलावा भारत में कीर्ति स्तम्भ बनाने की परंपरा भी रही है।
खासकर जैन धर्म में इस तरह के स्तंभ बनाए जाते रहे हैं। आज भी देश में ऐसे कई स्तंभ है, लेकिन तथाकथित कुतुब मीनार से बड़े नहीं।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऐसा ही एक स्तंभ स्थित है।ऐसा भी कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने दिल्ली में एक वेधशाला बनवाई थी, यह उसका सूर्य स्तंभ है।
कालान्तर में अनंगपाल तोमर और पृथ्वीराज चौहान के शासन के समय में उसके आसपास कई मंदिर और भवन बने, जिन्हें मुस्लिम हमलावरों ने दिल्ली में घुसते ही तोड़ दिया था।

कुतुबुद्दीन ने वहां ‘कुबत−उल−इस्लाम’ नाम की मस्जिद का निर्माण कराया और इल्तुतमिश ने उस सूर्य स्तंभ में तोड़-फोड़कर उसे मीनार का रूप दे दिया था।
माना जाता है कि गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और उसके दामाद एवं उत्तराधिकारी शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1368 में इसे पूरा किया था ।

लेकिन क्या यह सच है?
मीनार में देवनागरी भाषा के शिलालेख के अनुसार यह मीनार 1326 में क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसे मुहम्मद बिन तुगलक ने ठीक करवाया था ।
इसके बाद में 1368 में फिरोजशाह तुगलक ने इसकी ऊपरी मंजिल को हटाकर इसमें दो मंजिलें और जुड़वा दीं ।
इसके पास सुल्तान इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन व अकबर की धाय मां के पुत्र अधम खां के मकबरे स्थित हैं।

उसी कुतुब मीनार की चारदीवारी में खड़ा हुआ है एक लौह स्तंभ ।
दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में स्थित यह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है। इसका वजन लगभग 6 टन है।इसे गुप्त साम्राज्य के चन्द्रगुप्त द्वितीय (जिन्हें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है) ने लगभग 1,600 वर्ष पूर्व बनवाया।
यह लौह स्तंभ प्रारंभ से यहां नहीं था।

सवाल उठता है कि क्या यह लौह स्तंभ भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था?
इ‍तनी बड़ी मीनार जब बनी होगी तो यदि यह स्तंभ पहले से यहां रहा होगा तो उसी समय में हट जाना चाहिए था।
गुप्त साम्राज्य के सोने के सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि यह स्तंभ विदिशा (विष्णुपदगिरि/उदयगिरि- मध्यप्रदेश) में स्थापित किया गया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैन मंदिर परिसर के 27 मंदिर तोड़े तब यह स्तंभ भी उनमें से एक था।
दरअसल, मंदिर से तोड़े गए लोहे व अन्य पदार्थ से उसने मीनार में रिकंस्ट्रक्शन कार्य करवाया था।
उनके काल में यह स्तंभ समय बताने का भी कार्य करता था।
सम्राट अशोक ने भी कई स्तंभ बनवाए थे, उसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी कई स्तंभ बनवाए थे।
ऐसा माना जाता है कि तोमर साम्राज्य के राजा विग्रह ने यह स्तंभ कुतुब परिसर में लगवाया।
लौह स्तंभ पर लिखी हुई एक पंक्ति में सन् 1052 के तोमर राजा अनंगपाल (द्वितीय) का जिक्र है।

जाट इतिहास के अनुसार ऐबक को मीनार तो क्या, अपने लिए महल व किला बनाने तक का समय जाटों ने नहीं दिया।उसने तो मात्र 4 वर्ष तक ही शासन किया।
इस मीनार को जाट सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य (विक्रमादित्य) के कुशल इंजीनियर वराहमिहिर के हाथों चौथी सदी के चौथे दशक में बनवाया गया था।
यह मीनार दिलेराज जाट दिल्ली के राज्यपाल की देखरेख में बनी थी। हरिदत्त शर्मा ने अपनी किताब ज्योतिष विश्‍व कोष में लिखा है कि कुतुब मीनार के दोनों ओर दो पहाड़ियों के मध्य में से ही उदय और अस्त होता है।
आचार्य प्रभाकर के अनुसार 27 नक्षत्रों का वेध लेने के लिए ही इसमें 27 भवन बनाए गए थे। 21 मार्च और 21 सितंबर को सूर्योदय तुगलकाबाद के स्थान पर और सूर्यास्त मलकपुर के स्थान पर होता देखा जा सकता है।
मीनार का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है न कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार पश्‍चिम की ओर।
अंदर की ओर उत्कीर्ण अरबी के शब्द स्पष्ट ही बाद में अंकित किए हुए नजर आते हैं।

मुस्लिम विश्‍वविद्यालय, अलीगढ़ के संस्थापक ने यह स्वीकार किया है कि यह हिन्दू भवन है।
स्तंभ का घेरा 27 मोड़ों और ‍त्रिकोणों का है। बाद के लोगों ने कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक से जोड़ दिया जबकि ‘कुतुब ‍मीनार’ का अर्थ अरबी में नक्षत्रीय और वेधशाला होता है। इसका पुराना नाम ‘ध्रुव स्तंभ’ और ‘विष्णु स्तंभ’था।
मुस्लिम शासकों ने इसका नाम बदला और इस पर से कुछ हिन्दू चिह्न मिटा दिए जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के समय में उज्जैन और दिल्ली की कालजयी बस्ती के बीच का 252 फुट ऊंचा स्तंभ है।

वराह मिहिर के अनुसार 21 जून को सूर्य ठीक इसके ऊपर से गुजरता है। पड़ोस में जो बस्ती है उसे आजकल महरौली कहते हैं जबकि वह वास्तव में वह मिहिरावली थी।
इस मीनार के आसपास 27 नक्षत्र मंडप थे जिसे ध्वस्त कर दिया गया। यह माना जाता है कि कुववत-उल-इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार के परिसर में सत्ताइस हिन्दू मंदिरों के अवशेष आज भी मौजूद हैं।
महरौली स्थित लौह स्तम्भ जंग लगे बिना विभिन्न संघर्षों का मूक गवाह रहा है और हमारे गौरव और समृद्धि की कहानी को बयां करता है ।।

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

——– મહારાણા પ્રતાપ વિશેષ ———-

શું આપણે ક્યારેય ભણ્યા છીએ કે ક્યારેય વાંચ્યું છે. ખરું કે હલદીઘાટી યુદ્ધ પછી મેવાડમાં આગામી ૧૦ વર્ષોમાં શું થયું?

ઈતિહાસમાંથી જે પાના હટાવવામાં આવ્યા છે તે પાનાનું સંકલન કરવું પડશે કારણ કે તે હિંદુ પ્રતિકાર અને બહાદુરીના પ્રતિક છે.

ઈતિહાસમાં એવું પણ શીખવવામાં આવ્યું નથી કે હલ્દીઘાટીના યુદ્ધમાં જ્યારે મહારાણા પ્રતાપે કુંવર માનસિંહના હાથી પર હુમલો કર્યો ત્યારે શાહી સેના પાંચ-છ કોસ દૂર ભાગી ગઈ અને અકબરના આગમનની અફવાને કારણે ફરીથી યુદ્ધમાં જોડાઈ ગઈ. આ ઘટના અબુલ ફઝલના પુસ્તક અકબરનામામાં નોંધાયેલ છે.

શું હલ્દી ઘાટી એક અલગ યુદ્ધ હતું..કે મોટા યુદ્ધમાં માત્ર એક નાની ઘટના હતી કે પછી આ તો શરૂઆત હતી માત્ર !

ઈતિહાસકારોએ મહારાણા પ્રતાપને હલ્દીઘાટી સુધી મર્યાદિત કરીને મેવાડના ઈતિહાસ સાથે મોટો અન્યાય કર્યો છે. વાસ્તવમાં, હલ્દીઘાટીનું યુદ્ધ મહારાણા પ્રતાપ અને મુઘલો વચ્ચેના ઘણા યુદ્ધોની માત્ર શરૂઆત હતી. મુઘલો ન તો પ્રતાપને પકડી શક્યા અને ન તો મેવાડ પર પ્રભુત્વ સ્થાપિત કરી શક્યા. હલ્દીઘાટી યુદ્ધ પછી શું થયું તે હું કહું છું.

હલ્દી ઘાટીના યુદ્ધ પછી, મહારાણા સાથે માત્ર ૭૦૦૦ સૈનિકો બચ્યા હતા..અને થોડા જ સમયમાં, કુંભલગઢ, ગોગુંદા ઉદયપુર અને નજીકના સ્થળો પર મુઘલોનું નિયંત્રણ હતું. તે સ્થિતિમાં મહારાણાએ “ગેરિલા યુદ્ધ” ની યોજના બનાવી અને મુગલોને ક્યારેય મેવાડમાં સ્થાયી થવા દીધા નહીં. મહારાણાની બહાદુરીથી વિચલિત થઈને, અકબરે ૧૫૭૬માં હલ્દીઘાટી પછી પણ, ૧૫૭૭ અને ૧૫૮૨ ની વચ્ચે દર વર્ષે એક લાખ સૈન્ય બળ મોકલ્યું, જેઓ મહારાણાને ઝુલાવવામાં નિષ્ફળ ગયા.

હલ્દીઘાટીના યુદ્ધ પછી, મહારાણા પ્રતાપના ખજાનચી ભામાશાહ અને તેમના ભાઈ તારાચંદ ૨૫લાખ રૂપિયા દંડ અને બે હજાર અશરફિયા સાથે માલવાથી હાજર થયા. આ ઘટના પછી મહારાણા પ્રતાપે ભામાશાહને ખૂબ માન આપ્યું અને દિવાર પર હુમલાની યોજના બનાવી. ભામાશાહે મહારાણાને રાજ્યની સેવા માટે જેટલી રકમ આપી હતી તેટલી રકમ ૨૫ હજાર સૈનિકોને ૧૨ વર્ષ સુધી રસદ આપી શકાઈ હતી. પછી શું હતું.. મહારાણાએ ફરી પોતાની સેનાને સંગઠિત કરવાનું શરૂ કર્યું અને થોડી જ વારમાં ૪૦૦૦૦ લડવૈયાઓની શક્તિશાળી સેના તૈયાર થઈ ગઈ.

તે પછી, હલ્દીઘાટી યુદ્ધનો બીજો ભાગ શરૂ થયો, જેને કાં તો એક ષડયંત્ર હેઠળ ઈતિહાસમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યો છે અથવા સંપૂર્ણપણે બાજુ પર મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. આને Battle of Diver કહેવાય છે.

તે લગભગ ૧૫૮૨ની વાત છે, તે વિજયદશમીનો દિવસ હતો અને મહારાણાએ તેમની નવી સંગઠિત સેના સાથે ફરીથી મેવાડને સ્વતંત્ર બનાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. તે પછી, સેનાને બે ભાગમાં વહેંચીને યુદ્ધનું બ્યુગલ વગાડવામાં આવ્યું.. એક ટુકડીની કમાન ખુદ મહારાણાના હાથમાં હતી, બીજી ટુકડીનું નેતૃત્વ તેમના પુત્ર અમર સિંહે કર્યું હતું.

કર્નલ ટોડે તેમના પુસ્તકમાં હલ્દીઘાટીને મેવાડની થર્મોપાયલી અને દિવારના યુદ્ધને રાજસ્થાનની મેરેથોન તરીકે પણ વર્ણવ્યું છે.

આ છે આ ઘટનાઓ જેની આસપાસ જે તમે જોઈ છે તે ફિલ્મ 300. કર્નલ ટોડે પણ મહારાણા અને તેમની સેનાની દેશ પ્રત્યેની બહાદુરી, તીક્ષ્ણતા અને ગૌરવને સ્પાર્ટન્સ સમાન ગણાવ્યું છે જે યુદ્ધના મેદાનમાં પોતાના કરતા ૪ ગણી મોટી સેના સાથે ટકરાતા હતા.

દિવેર નું યુદ્ધ ખૂબ જ વિકરાળ હતું, મહારાણા પ્રતાપની સેનાએ મહારાજકુમાર અમરસિંહના નેતૃત્વમાં દિવેર થાણા પર હુમલો કર્યો, હજારો મુઘલોને રાજપૂતોએ તલવારો, ભાલા અને ખંજરથી વીંધી દેવામાં આવ્યા.

અમરસિંહે સુલતાન ખાન મુગલને ભાલા વડે માર્યો જે સુલતાન ખાન અને તેના ઘોડાને કાપીને બહાર આવ્યો. એ જ યુદ્ધમાં, અન્ય એક રાજપૂતની તલવાર હાથીને વાગી અને તેનો પગ કપાઈ ગયો.

મહારાણા પ્રતાપે બહલેખાન મુગલના માથા પર હુમલો કર્યો અને તેને તલવાર વડે તેના ઘોડા સહિત કાપી નાખ્યો. બહાદુરીની આ ઓળખ ઈતિહાસમાં ક્યાંય જોવા મળતી નથી. તે પછી એક કહેવત બની ગઈ કે મેવાડમાં ઘોડાની સાથે સવાર એક જ ફટકામાં માર્યો જાય છે. આ ઘટનાઓ મુઘલોને ડરાવવા માટે પૂરતી હતી. બાકીના ૩૬,૦૦૦મુઘલ સૈનિકોએ મહારાણા સામે આત્મસમર્પણ કર્યું.

દિવેરની લડાઈએ મુઘલોનું મનોબળ એવી રીતે તોડી નાખ્યું કે પરિણામે, મુઘલોએ મેવાડમાં બાંધેલા તેમના તમામ 36 પોલીસ સ્ટેશનો અને થાણાઓ છોડીને ભાગી જવું પડ્યું, જ્યારે મુઘલો રાતોરાત કુંભલગઢનો કિલ્લો ખાલી કરીને ભાગી ગયા.

દિવેરના યુદ્ધ પછી, પ્રતાપે ગોગુંદા, કુંભલગઢ, બસ્સી, ચાવંડ, જવાર, મદરિયા, મોહી, માંડલગઢ જેવા મહત્વના સ્થળો પર કબજો કર્યો. આ પછી પણ, મહારાણા અને તેમની સેનાએ તેમનું અભિયાન ચાલુ રાખ્યું અને ચિત્તોડ સિવાય મેવાડના તમામ સ્થળો/કિલ્લાઓને મુક્ત કર્યા.

મોટાભાગના મેવાડ પર કબજો કર્યા પછી, મહારાણા પ્રતાપે આદેશ જારી કર્યો કે જો કોઈ એક બિસ્વા જમીન પણ ખેડશે અને મુસ્લિમોને કર ચૂકવશે તો તેનું માથું કાપી નાખવામાં આવશે. આ પછી, મેવાડના બાકીના શાહી સ્થાનો અને તેની નજીકના વિસ્તારોમાં રસદ સંપૂર્ણ સુરક્ષા સાથે અજમેરથી મંગાવવામાં આવી હતી.

દિવેરનું યુદ્ધ માત્ર મહારાણા પ્રતાપના ઈતિહાસમાં જ નહીં પણ મુઘલોના ઈતિહાસમાં પણ ખૂબ જ નિર્ણાયક હતું. મુઠ્ઠીભર રાજપૂતોએ સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડ પર શાસન કરનારા મુઘલોના હૃદયમાં ડર જગાડ્યો. દિવારના યુદ્ધે માત્ર મેવાડમાં અકબરની જીતનો અંત લાવ્યો ન હતો, પરંતુ મુઘલોમાં એવો ભય પણ પેદા કર્યો હતો કે અકબરના સમયમાં મેવાડ પર મોટા હુમલાઓ લગભગ બંધ થઈ ગયા હતા.

આ ઘટનાથી ગુસ્સે થઈને અકબરે દર વર્ષે લાખો સૈનિકોની સૈન્ય દળને મેવાડમાં જુદા જુદા સેનાપતિઓની આગેવાની હેઠળ મોકલવાનું ચાલુ રાખ્યું પરંતુ તેને કોઈ સફળતા ન મળી. અકબરે પોતે ૬ મહિના સુધી મેવાડ પર કૂચ કરવાના હેતુથી મેવાડની આસપાસ પડાવ નાખ્યો હતો, પરંતુ તે મહારાણા દ્વારા બહલોલ ખાનને તેના ઘોડા સાથે અડધો ફાડી નાખવાથી ડરતો હતો કે તે ક્યારેય મેવાડ પર કૂચ કરવા સીધો આવ્યો ન હતો.

આ ઈતિહાસના પાના છે જેને વામપંથી ઈતિહાસકારો દ્વારા ઈરાદાપૂર્વક અભ્યાસક્રમમાંથી ગાયબ કરી દેવામાં આવ્યા છે. હવે તેમને પાછા લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે.

———- જનમેજય અઘ્વર્યુ

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

टीपू सुल्तान १७८२ में सत्ता में आया और १७९२ में लॉर्ड कॉर्न्वालिस , मराठा और हैदराबाद की संयुक्त सेना से पराजित हुआ। नतीजा- टीपू को उन्हें अपना आधा राज्य और अपने लड़के अंगेजो को सौंपने पड़े।

कहा जाता है जब ग़ुलाम क़ादिर ने मुग़लिया बादशाह शाह आलम की आँखे नोंच ली थी तब टीपू फूट फूट रोया था। टीपू सुल्तान ने बहुतेरी कोशिश करी अफ़ग़ानी जमान शाह दुर्रानी भारत पर हमला कर दे। लेकिन ऐसा हो ना सका। टीपू ने फिर ऑटमन सुल्तान से गुहार लगायी- काफिरों का सफ़ाया करने के लिए- लेकिन उनकी ख़ुद की पतलून फटी पड़ी थी- टीपू की मदद कहाँ से करते। ईरानी शाह से भी टीपू ने मदद माँगी लेकिन यहाँ से भी उसे सैंटा क्लाउस वाली बेल हासिल हुई।

१७९९ में फ़ाइनली टीपू अंग्रेज़ी सेना- लॉर्ड वेल्ज़्ली द्वारा मारा गया। सबसे कमाल की बात- जो आदमी अंगरेजो के सामने घुटने टेक दें- बाहरी विदेशी आक्रांतायों को हमले के लिए न्योता दे- उसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी लिखा पढ़ाया जाता है।

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

गांधी को किसने मारा


गाँधी को किसने मारा ? __________________ नाथुराम गोडसे ने
नाथुराम गोडसे कौन थे ? _________________ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता
उस समय हिंदू महासभा का अध्यक्ष कौन था ? ___ निर्मल चंद्र चटर्जी
निर्मल चंद्र चटर्जी कौन थे ?________________ सोमनाथ चटर्जी के पिता जी
सोमनाथ चटर्जी कौन ? ___________________ सीपीएम नेता, सीपीएम साँसद

लेकिन गाँधी हत्या के बाद नेहरू ने किस संगठन पर बैन लगाया ? आर एस एस पर
आरएसएस पर से बैन हटाना क्यों पड़ा ? ___ कोर्ट में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए

क्या निर्मल चन्द्र चटर्जी को भी सताया गया ?
नहीं .. उन्हें पहले जज, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनाया गया. इनकी लिखी पुस्तकें केंद्र सरकार की के विश्विद्यालय के पाठ्यक्रमों में लेकर उन्हें एक ‘लेखक’ होने का सम्मान दिया. देश के पहले लोकसभा चुनाव में सोमनाथ के पिता अखिल भारतीय हिंदू महासभा के टिकट पर निर्वाचित भी हुए।

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

बात 1955 की है। सउदी अरब के बादशाह “शाह सऊद” प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के निमंत्रण पर भारत आए थे। वे 4 दिसम्बर 1955 को दिल्ली पहुँचे जहाँ उनका पूरे शाही अन्दाज़ में स्वागात किया गया शाह सऊद दिल्ली के बाद वाराणसी भी गए।

सरकार ने दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए, “शाह सऊद” के लिए, एक विशष ट्रेन में विशेष कोच की व्यवस्था की। शाह सऊद, जितने दिन वाराणसी में रहे उतने दिनों तक बनारस के सभी सरकारी इमारतों पर “कलमा तैय्यबा” लिखे हुए झंडे लगाए गए थे।

वाराणसी में जिन जिन रास्तों से “शाह सऊद” को गुजरना था, उन सभी रास्तों में पड़ने वाली मंदिर और मूर्तियों को परदे से ढक दिया गया था। इस्लाम की तारीफ़ और हिन्दुओं का मजाक बनाते हुए शायर “नज़ीर बनारसी” ने एक शेर कहा था –

अदना सा ग़ुलाम उनका, गुज़रा था बनारस से॥
मुँह अपना छुपाते थे, काशी के सनम-खाने॥

अब खुद सोचिये कि क्या आज मोदी और योगी के राज में किसी भी बड़े से बड़े तुर्रम खान के लिए ऐसा किया जा सकता है। आज ऐसा करना तो दूर, कोई करने की सोच भी नहीं सकता। हिन्दुओं जबाब दो तुम्हे और कैसे अच्छे दिन देखने की तमन्ना थी ?

आज भी बड़े बड़े ताकतवर देशों के प्रमुख भारत आते हैं और उनको वाराणसी भी लाया जाता है, लेकिन अब मंदिरों या मूर्तियों को छुपाया नहीं जाता है बल्कि उन विदेशियों को गंगा जी की आरती दिखाई जाती है और उनसे पूजा कराई जाती है।

Posted in खान्ग्रेस, छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक, नहेरु परिवार - Nehru Family, भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

गुजरात के एक जैन व्यापारी वालचंद हीराचंद ने 1940 में मैसूर के राजा के साथ पार्टनरशिप करके बेंगलुरु में एरोप्लेन बनाने की एक फैक्ट्री डाली जिसका नाम उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स रखा। कंपनी काफी फायदे में जा रही थी।
1940 में पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन में ही प्लेन बनते थे और उस समय भारत जैसे देश में विमान का बनना दुनिया के लिए एक बेहद चौंकाने वाली बात थी।
कंपनी के बनाए जहाज दुनिया की कई एयरलाइन ने खरीदें कंपनी काफी मुनाफे में जा रही थी और एक दिन नेहरू की नजर इस कंपनी पर पड़ी और उन्होंने इस कंपनी को नियमों के खिलाफ जाकर सरकारीकरण कर दिया। फिर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स का नाम बदलकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया और सरकारी दस्तावेज में यह दिखा दिया गया किस कंपनी की स्थापना नेहरू ने की।
कभी दिल पर हाथ रख कर सोचिए गा यदि कोई व्यक्ति अपनी दूर दृष्टि से अपनी सूझबूझ से कोई कंपनी खड़ी करें और फिर किसी की गिद्ध दृष्टि भले ही वह सरकार क्यों ना हो उसकी आपकी कंपनी पर पड़े तो क्या यह उचित है और हां कांग्रेसी कहते हैं हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तो हमारे नेहरू ने बनाया🤣

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

फर्जी बनाम असली इतिहास —

गोवा और महाराष्ट्र में कुछ ऐसी उपजातियाँ हैं जो पुर्तगालियों द्वारा बलपूर्वक अपहरण किये हुए लोगों की घर वापसी से बनीं,उनको हिन्दू समाज ने पृथक उपजातियों के तौर पर स्वीकार कर लिया ।

उनमें से कुछ चितपावन ब्राह्मणों में हैं ;उन सबके पूर्वज देशस्थ और सारस्वत ब्राह्मण थे;और

कुछ वहाँ के कायस्थों में ;उन सबके पूर्वज विशुद्ध क्षत्रिय थे जिनको पुर्तगालियों ने दास बनाकर व्रात्य बना डाला ।

विशुद्ध क्षत्रिय ठाकुर कुल से बालासाहब ठाकरे के पूर्वज निकले ।

चितपावनों को ब्राह्मण के रूप में बलपूर्वक मान्यता छत्रपति शिवाजी ने दिलवाई थी । “चितपावन” संज्ञा भी उसी काल में खोजी गयी । पेशवा बाजीराव−१ एक चितपावन ब्राह्मण थे जिन्होंने छत्रपति के राज्य को विशाल हिन्दू साम्राज्य में परिणत किया । अल्पायु में छत्रपति और बाजीराव−१ दोनों दिवंगत हो गये,दोनों में से एक भी दीर्घायु होते तो उसी काल में पूरा देश हिन्दू राष्ट्र बन जाता और अंग्रेजों के पाँव जम नहीं पाते ।

छत्रपति शिवाजी स्वयं उसी किस्म के क्षत्रिय थे — पोंगापन्थी कठमुल्ले किस्म के क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने उनको असली क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था । तब काशी से पण्डित बुलाकर फर्जी प्राचीन वंशावली बनवाई गयी और विरोधियों का मुँह तलवार दिखाकर बन्द किया गया ।

उनमें से जिन अपहृत सारस्वत ब्राह्मणियों को पुर्तगालियों ने गर्भ दे दिया था उनको हिन्दू समाज से स्वीकृत नहीं किया,वे ईसाई मँगलुरु चले गये जहाँ बाद में टीपू सुल्तान से अधिकांश का नरसंहार कर डाला । चौथाई बचे हुए हैं और पूरे देश में भाजपा के समर्थक ईसाई केवल वहीं हैं ।

उचित संस्कार और प्रायश्चित कराकर उन सबको सामान्य हिन्दू बनाना चाहिये था किन्तु पूरा हिन्दू समाज ही दासता में जकड़ा हुआ था जिस कारण ऐसा नहीं हो सका ।

पुर्तगाल में कानून था कि वहाँ की स्त्रियाँ विदेश नहीं जा सकतीं । अतः विदेशों में उपनिवेश स्थापित करने के लिये उपनिवेशों के स्थानीय पुरुषों की सामूहिक हत्या करके उनकी स्त्रियों का अपहरण पुर्तगालियों का सामान्य नियम था । रोम के पोप ने पुर्तगालियों को रोम से पूर्व का समूचा गैर−यूरोपियन संसार लिखकर दे दिया,और स्पेन को रोम से पश्चिम का सारा गैर−यूरोपियन संसार । किन्तु पोप ने पुर्तगाल को यह नहीं कहा कि पुर्तगाली स्त्रियों को उपनिवेशों में जाकर शुद्ध गोरे नस्ल के बच्चे पैदा करने की छूट दे ।

अतः सारस्वत ब्राह्मण पुरुषों की पुर्तगाली सामूहिक हत्या करके उनकी बहू−बेटियों का अपहरण करते थे जिस कारण राजस्थान के राजपूती जौहर की तरह गोवा के सारस्वत ब्राह्मणों में सतीप्रथा की उत्पत्ति हुई । उससे पहले विधवा के आत्मदाह के अर्थ में सतीप्रथा कहीं नहीं थी क्योंकि महादेव मरे नहीं थे जो सती को विधवा कहा जाता ।

सतीप्रथा पर सर्वप्रथम कानूनी रोक गोवा के पुर्तगालियों ने ही लगायी ताकि पुर्तगालियों को हिन्दू विधवायें मिल सकें । यही कार्य इसी उद्देश्य से बाद में विलियम बैंटिक ने किया और भारत के प्रथम रेड लाइट एरिया सोनागाछी की स्थापना अपने चमचे द्वारा करायी ताकि अंग्रेज सैनिकों का इंग्लैण्ड पत्नियों के पास पलायन को रोक सके । उस चमचे को “राजा” की उपाधि दी गयी । उसी चमचे राममोहन राय ने हिन्दुओं को ईसाई बनाने के लिये ब्रह्मसमाज की भी स्थापना की । राममोहन राय ने तान्त्रिक विद्यावागीश द्वारा फर्जी हिन्दू धर्मशास्त्र “महा निर्वाण तन्त्र” लिखवाया जिसका खर्च ईसाई मिशनरी William Carey ने दिया । तान्त्रिक विद्यावागीश की खोज William Carey ने ही की थी,विद्यावागीश ने राममोहन राय से Carey का परिचय कराया । १८०३ ई⋅ से १८१५ ई⋅ तक राममोहन राय ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी में “Writing Service” की नौकरी की । न्यायालयों में हिन्दू कानून के तौर पर उस फर्जी ग्रन्थ को मान्यता दी गयी और मुकदमों में उसे सबूत के तौर पर प्रस्तुत करने के लिये राममोहन राय मोटी रकम वसूलते थे । दो दशक तक इतना पैसा कमाया कि राममोहन राय कलकत्ते के ऐय्याश अंग्रेजों को कर्ज देने वाले प्रमुख महाजन बन गये । भाण्डा फूटा कि उनका ग्रन्थ “महा निर्वाण तन्त्र” फर्जी है और असली हिन्दू धर्मशास्त्र तो मनुस्मृति है तो उसी काल से मनुस्मृति में फर्जी अंश जोड़ने और उसे गरियाने का षडयन्त्र आरम्भ हो गया जो आजतक जारी है ।

हमारे समाज का सही इतिहास पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इतिहासकारों को स्वयं अपना इतिहास ही पता नहीं है;रुचि ही नहीं है

( आजकल व्यस्त हूँ,वरना इस विषय पर बहुत विस्तृत सामग्री है । मुझे डँसने वाला नाग मेरे बाथरूम में नही,विषविद्यालयों में है । पाश्चात्य पुस्तकों में सारी बातें प्रकाशित हैं,केवल भारत में ही झूठ पढ़ाया जाता है ।)

राममोहन राय पर उपरोक्त तथ्य निम्न पुस्तकों में प्रकाशित हैं —

***Soman, Priya. “Raja Ram Mohan and the Abolition of Sati System in India” (PDF). International Journal of Humanities, Art and Social Studies (IJHAS). 1 (2): 75–82.

***”Raja Ram Mohan Roy: Google doodle remembers the father of ‘Indian Renaissance'”. Indian Express. 22 May 2018. Retrieved 24 June 2018.

***”Listeners name ‘greatest Bengali'”. 14 April 2004. Retrieved 21 April 2018.

***Habib, Haroon (17 April 2004). “International : Mujib, Tagore, Bose among ‘greatest Bengalis of all time'”. The Hindu.

***”BBC Listeners’ Poll Bangabandhu judged greatest Bengali of all time'”. The Daily Star. 16 April 2014.

***Mehrotra, Arvind (2008). A Concise History of Indian Literature in English. Ranikhet: permanent black. p. 1. ISBN 978-8178243023.

***a b Sharma, H.D. (2002). Raja Ram Mohan Roy — The Renaissance Man. Rupa & Co. p. 8. ISBN 978-8171679997

***”Raja Ram Mohan Roy”. Cultural India. Retrieved 25 August 2018.

***Hodder, Alan D. (1988). “Emerson, Rammohan Roy, and the Unitarians”. Studies in the American Renaissance: 133–148. JSTOR 30227561.

***Singh, Kulbir (17 July 2017). “Ram Mohan Roy: The Father of the Indian Renaissance”. Young Bites.

***”An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the Conversion of the Heathens”. [www.wmcarey.edu.](http://www.wmcarey.edu/…) Retrieved 2 October 2017.

***”Home – William Carey University”. [www.wmcarey.edu.](https://l.facebook.com/l.php…) Retrieved 2 October 2017.

***Reed, Ian Brooks (2015). “Rammohan Roy and the Unitarians”. Master Thesis, Florida State University.

***Kaumudi Patrika 12 December 1912

***Derrett, John Duncan Martin (1977). Essays in Classical and Modern Hindu Law: consequences of the intellectual exchange with the foreign powers. BRILL. ISBN 978-90-04-04808-9.

***Smith, George (1885). “Ch. 4”. The Life of William Carey (1761–1834). p. 71. Retrieved 8 December 2008.

***a b Syed, M. H. “Raja Rammohan Roy” (PDF). Himalaya Publishing House. Retrieved 29 November 2015.

***Preface to “Fallacy of the New Dispensation” by Sivanath Sastri, 1895

***Patel, Tanvi (22 May 2018). “Google Honours ‘Maker Of Modern India’: Remembering Raja Ram Mohan Roy”. The Better India. Retrieved 25 August 2018.

***”Joshua Marshman, D.D.” William Carey University. Retrieved 25 August 2018.

***Avalon, Arthur (2004). Mahanirvana Tantra Of The Great Liberation. Kessinger Publishing. ISBN 978-1-4191-3207-0.

***Smith, George. “Life of William Carey”. Christian Classics Ethereal Library. Retrieved 29 November 2015.

***Robertson Bruce C. (1995). Raja Rammohan Ray: the father of modern India. Oxford University Press, Incorporated. p. 25. ISBN 978-0-19-563417-4.

***Crawford, S. Cromwell (1984). Ram Mohan Roy, his era and ethics. Arnold-Heinemann. p. 11.

***Roy, Rama Dev (1987). “Some Aspects of the Economic Drain from India during the British Rule”. Social Scientist. 15 (3): 39–47. doi:10.2307/3517499. JSTOR 3517499.

***Bhattacharya, Subbhas (1975). “Indigo Planters, Ram Mohan Roy and the 1833 Charter Act”. Social Scientist. 4 (3): 56–65. doi:10.2307/3516354. JSTOR 3516354.

***Das, Pijush Kanti. “Ch. I” (PDF). Rammohun Roy and Brahmoism. Religious movement in mediaeval and modern India a critical study in Sikhism Brahmoism and the cult of Ramakrishna. University of Calcutta. pp. 200–208.

***Sastri, Sivanath (1911) History of the Brahmo Samaj. pp. 44–46

***”Brahmo Samaj”. WORLD BRAHMO COUNCIL. Archived from the original on 29 December 2010. Retrieved 21 January 2010.

***Doniger, Wendy. (March 2014). On Hinduism. Oxford. ISBN 9780199360079. OCLC 858660095.

***Bhatt, Gauri Shankar (1968). “Brahmo Samaj, Arya Samaj, and the Church-Sect Typology”. Review of Religious Research. 10 (1): 23–32. doi:10.2307/3510669. JSTOR 3510669.

***Ram Mohan Roy, Translation of Several Principal Book, Passages, and Text of the Vedas and of Some Controversial works on Brahmunical Theology. London: Parbury, Allen & Company, 1823, p. 4.

***Bandyopadyay, Brahendra N. (1933) Rommohan Roy. London: University Press, p. 351.

***”Ram Mohan Roy.”. Encycpaedia Britannica.

***a b “The Brahmo Samaj”. [www.thebrahmosamaj.net.](https://l.facebook.com/l.php…) Retrieved 2 October 2017.

***”Celebration at Arnos Vale”. Archived from the original on 6 February 2015. Retrieved 2 October 2017.

***”The Brahmo Samaj”. [www.thebrahmosamaj.net.](https://l.facebook.com/l.php…) Retrieved 2 October 2017.

***Suman Ghosh (27 September 2013). “Bristol Remembers Rammohun Roy”. Retrieved 2 October 2017 – via YouTube.

***”Tributes paid to the great Indian social reformer Raja Ram Mohan Roy in Bristol”. Retrieved 27 September 2017.

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

त्रिपुरा को पाकिस्तान में जोड़ने के लिए क्या षड़यंत्र रचा गया?
1931 की एक सुनहरी दोपहर. ब्रिटिश आर्मी अफसरों के बीच पोलो का मैच चल रहा था. देखने वालों में से एक का नाम था’ सीजर दे ट्रे’. ये जनाब स्विस घड़ियों के शौक़ीन थे. मैच के बीचों बीच घड़ियों की बात चल पड़ी. एक ब्रिटिश अफसर ने कहा, यार, बॉल लगने से घड़ी का कांच टूट जाता है. कोई ऐसी घड़ी है क्या जिसका कांच न टूटे. ऐसा पक्का कांच बनाना तो संभव न था. लेकिन सीजर के दिमाग में एक डिज़ाइन का आइडिया आया. उन्होंने येगर लीकोल्टा नाम की स्विस कंपनी से बात की. और ऐसी घड़ी का डिज़ाइन तैयार करवाया जिसका डायल पलटा जा सकता था. यानी खेलने के दौरान डायल के पीछे वाला हिस्सा आगे कर सकते थे और आगे वाला पीछे. इस घड़ी को नाम मिला रिवर्सो. घड़ी लॉन्च हुई और हाथों हाथ बिकने लगी. भारत में स्विस घड़ियों की बड़ी मांग थी. खासकर राजा महाराजाओं के बीच. खास आर्डर से ऐसी घड़ियां भी बनती थी जिनके डायल में तस्वीर लग सकती थी. और जिन्हें तोहफे में देने का चलन था.
कट टू 2004-
येगर लीकोल्टा अपने म्यूजियम के लिए पुरानी घड़ियों को ढूंढ रही थी. इस दौरान एक ऑक्शन में उन्हें एक 1932 मेड रिवर्सो मिली. इस घड़ी में एक भारतीय राजकुमारी का चेहरा बना हुआ था. बहुत खोजबीन हुई. जब ये घड़ी बनी थी तब 520 से ज्यादा रियासतें थीं. इसलिए तमाम एल्बम खंगाले गए. फिर बात जाकर एक रानी पर ठहरी. आज जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं, वो इसी रानी से जुड़ा है. रानी जिसने सही घड़ी पर सही कदम न उठाया होता तो भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में जा सकता था.
1947 का साल. आजादी से पहले ही रियासतों को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी थी. उत्तरपूर्व भारत में त्रिपुरा राज्य पर माणिक्य वंश का राज था. राजा थे बीर बिक्रम किशोर देब बर्मन. आज जो त्रिपुरा है अंग्रेज़ उसे हिल टिप्पेरा के नाम से बुलाते थे. साथ ही इसमें टिप्पेरा जिला भी आता था. पहले उदयपुर इसकी राजधानी हुआ करता था. फिर 18 वीं सदी में ओल्ड अगरतला और 19 वीं सदी में एक नए शहर को अगरतला नाम देकर राजधानी बनाया गया. त्रिपुरा के राजा तब आसपास के इलाके जैसे नोआखाली और सिलहट से भी जमींदारी वसूला करते थे. जिसका एक हिस्सा अंग्रेज़ों के पास जाता था.
अब देखिए आजादी से ठीक पहले क्या खेल हुआ. रेडक्लिफ ने बंटवारे में टिप्पेरा जिला, नोआखाली समेत काफी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया. इसके अलावा चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से चला गया. जबकि यहां 97 % जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की थी. और ये लोग भारत से जुड़ना चाहते थे.
मुस्लिम लीग 1947 की शुरुआत से ही इसको लेकर प्रयासरत थी. दंगो का माहौल बना तो इन इलाकों से लोग भागकर त्रिपुरा और आसपास के राज्यों में शरण लेने पहुंचे. 1947 के अप्रैल महीने तक राजा बीर बिक्रम को अंदेशा हो चुका था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होते ही सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी. 28 अप्रैल 1947 के रोज़ राजा बीर बिक्रम ने घोषणा की कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा. इस बाबत उन्होंने संविधान सभा के सचिव को एक टेलीग्राम भेजकर खबर भी कर दी.
इसके कुछ दिनों बाद 17 मई को अचानक महाराजा की मौत हो गई. युवराज किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य अभी छोटे थे. इसलिए एक रीजेंसी काउंसिल बनाकर राजकाज का काम सौंप लिया महारानी ने. इनका नाम था कंचनप्रभा देवी. 1914 में पैदा हुई कंचनप्रभा पन्ना के महाराज की सबसे बड़ी बेटी थीं. और 17 साल की उम्र में उनका महाराजा से विवाह हुआ था. महाराजा की मौत से सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी. और बाहरी और भीतरी शक्तियों से लगातार खतरा बना हुआ था. ऐसे में राजभवन के भीतर से शुरुआत हुई एक षड्यंत्र की.
राजा बीर बिक्रम के एक सौतेले भाई हुआ करते थे. नाम था दुर्जय किशोर. इनकी खुद राजा बनने की तमन्ना थी. दुर्जय किशोर ने अब्दुल बारिक उर्फ़ गेड़ू मियां से हाथ मिला लिया. जो तब उस इलाके के सबसे रईस लोगों में से एक थे. और अंजुमन-इ इस्लामिया नाम के एक संगठन के लीडर हुआ करते थे. इस संगठन को मुस्लिम लीग का समर्थन था,बारिक और दुर्जय चाहते थे कि त्रिपुरा को पाकिस्तान में मिला लिया जाए. जिसके बाद सत्ता दुर्जय के हाथ में आ जाती.
11 जून को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सारी जनता को सूचित कर दिया कि महाराजा बीर बिक्रम पहले ही भारत में मिलने का निर्णय ले चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने त्रिपुरा की तरफ से संविधान सभा में अपना रेप्रेज़ेंटेटिव भी नामजद कर दिया था. माहौल भड़काने के लिए अंजुमन-इ इस्लामिया ने स्थानीय समर्थन जुटाना शुरू किया. और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए दुष्प्रचार करने लगे.
मुस्लिम लीग का षड्यंत्र
जैसे ही महारानी को इसकी खबर लगी, उन्होंने कुछ सख्त कदम उठाए. परिषद में कई मंत्री दुर्जय का समर्थन करते थे. ऐसे मंत्रियों का इस्तीफ़ा लेकर कइयों को राज्य से बाहर भेज दिया गया. और उनके राज्य में घुसने पर पर रोक लगा दी.
अक्टूबर महीने में उन्होंने बंगाल कांग्रेस कमिटी के जरिए सरदार पटेल को एक संदेश भिजवाया. पटेल तुरंत हरकत में आए और उन्होंने आसाम के गवर्नर को खत लिखकर त्रिपुरा और मणिपुर के हालत पर नज़र रखने को कहा. महारानी को कुछ समय तक सुरक्षा के लिए शिलॉन्ग में रखा गया. और कुछ ही दिनों बाद एयर फ़ोर्स की एक टुकड़ी को त्रिपुरा के लिए रवाना हो गईं.
भारत सरकार की सलाह से 12 जनवरी 1948 को महारानी ने रीजेंसी काउंसिल भंग कर दी.महारानी ने त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई विद्रोह होने से बचाए रखा. वहीं सरदार पटेल ने सुनिश्चित किया कि त्रिपुरा में पाकिस्तान कश्मीर जैसी कोई हरकत न कर पाए. 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए. और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा आधिकारिक तौर पर भारत में विलय हो गया. 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्ज़ा मिला. और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिल गया.
उस घड़ी का क्या हुआ जो 2004 में मिली थी?
येगर लीकोल्टा कंपनी ऑक्शन में 50 लाख रूपये देकर इस घड़ी को खरीदा था. स्विजट्रलैंड में एक जगह है. जिसका नाम है वैले डी ज्यू. इसी घाटी में आज से 200 साल पहले स्विस होरोलॉजी की शुरुआत हुई थी. होरोलॉजी यानी घड़ी बनाने की कला. फेमस स्विस घड़ियों के ब्रांड्स में से कई के ऑफिस आपको यहां मिल जाएंगे. येगर लीकोल्टा ने यहां अपने म्यूजियम में इस घड़ी को रखा.
घड़ी के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिल पाई थी कि साल 1990 के आसपास इसे लुफ्तांसा फ्लाइट्स के एक पायलट ने मुंबई की किसी दुकान से खरीदा था. इसके अलावा उनके पास थी सिर्फ वो तस्वीर जो घड़ी के डायल पर बनी थी. सैकड़ों एल्बम खंगालने के बाद आखिर में तस्वीर मिली त्रिपुरा की आख़िरी महारानी महारानी कंचन प्रभा देवी की. जिनका चेहरा तस्वीर से काफी मिलता था. साल 2015 में महारानी कंचनप्रभा के पोते ने इस बात की तस्कीद भी कर दी कि घड़ी में उन्ही की दादी की तस्वीर है. घड़ी आज भी येगर लीकोल्टा के म्यूजियम में रखी हुई है. और उसके नीचे लिखा हुआ है, द इंडियन ब्यूटी.