Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

સિંધુડો…બુંબિયો મારો મારો કાપો આ ધડ પડયું આ મુજબ ચારણ નિંદરમા લ્વ્યે જતો હતો
ચારણથી ન રહેવાયું તેણે પોતાના પતિને સંપૂર્ણ સાવધ કરી કા શું છે ? જાગો આમ જાગી ગોપલે તેની પત્ની સામે જોયું શું કરતાં હતા કયાં લડાઈ લડવા ગયાં હતાં શુ આ સિધુડો ને બુંબિયો કયાં સાંભળ્યા ચારણે યાદ કરતાં કહે છે ચારણ મારે અત્યારે ને અત્યારે જવું જોઈએ કયાં ઊભો થઇ દોટ મારતાં પતિનો હાથ ચારણ પકડયો..ધ્રોળની ધાર પર યુધ્ધ જામ્યુ છે મે હમણાં જોયું નજરો નજર ધુધણ ધમણ લાકડ સુમરા સંધી પિગળ આહેર તુબેલ ચારણ રાજગર એમ સૌ સહુ જાતો તલવાર પકડીને નગરની વ્હારે ચડી છે અને હું સાત તરવારીયો સેજમા સુતો રહું તો તો આઇના ધાવણ લાજે બાપુ ઇશર બારટને શરમાવું પડે.પણ એમા તો જામ સતાજી જીત પર છે એમ આજે જ ગામમાં ખબર આવ્યાં એ વાત સાચી પણ સ્વપ્નમાં લોમો તાતરખા અને મુજફરને ખુટલો મે દિઠા નગરના સૈન્યમાં ભંગાણ પાડ્યુ અને અકબર સુબા જોરમાં આવ્યા ને અજો જામ રણમાં ઘુમી રહ્યા છે આંખો ચોળતા ચોળતા સ્વપ્નામાં દિઠેલી હકિકત ફરી એની આંખે ચડી આવી.પતિને અંગે અંગમાં વિરતા દિઠી એનુ માપ કાઢવા હાસ્ય કર્યું લ્યો ચારણ રામ રામ મળાય તો હવે સરગાપર મળીશું. પણ ના જાવતો ન ચાલે ચારણે પરીક્ષા આદરી એ યુદ્ધો તો ક્ષત્રિયો માટે છે ચારણોતો બહુ બહુતો બિરદાવે ભુલ છે મોટી ચારણ મોખરે કેસરીયા કરે ચારણ દરેક પ્રજાજને માતૃભૂમિ કાજે રણમાં ઝુઝવુ પડે લ્યો રામ રામ મને માફ કરો પણ એકવાત કેહવી છે શું બોલો ઝટ બાવન માસનો આપણો ઘરવાસ છે તો બાવન ઘા ના ઝીલો ત્યાં સુધી પાછી પાની કરશો નહીં ભલે રામ રામ..ઘ્રોળ સમાચાર આપ્યા કોઈ જુવાન ઘોડેસ્વાર ભાણજીદલ આપને મળવા માગે છે એમને અહીં લાવો રામ રામ આવનારે જામ સતાજીના સેનાપતિ સામે રામ રામ કર્યા ક્યાંથી આવો છો સમાણેથી આવું છું મારું નામ ગોપલ ગઢવી હા સાત તરવારીયો હુકમ પ્રમાણે ભાણજી દલે ગોપલ ગઢવી ને સરદાર ની પદવી આપવા અજાજી પાસે મોકલ્યા પોતે પાછા ફર્યા. જેસો વજીર અને ભાણજીદલ આ યુધ્ધ થયું એ પહેલાની થોડી હકિકત તમને ટુકમા કવ આ ધ્રોળ ગામમાં ભુચર નામનો રજપુત રહેછે એ રાજપુતનુ ધણ આજે આપણે લડીએ છીએ ત્યાં બેસતું એ ધણનો ગોવાળ પક્ષીઓની વાણી સમજતો એ વાણી એને સાંભળી અને ભુચર રાજપુતને સંભાળાવી ભુચરે એ માન્યું નહિ ને બીજે દિવસે રાત્રે તે વાણી ભુચરને સંભાળાવી એને લઇને એ મારા પાસે આંયા મે જોશીઓને બોલાવી શું હકિકત છે જાણવાં કહ્યું જોશમાં એવું આયું કે આ જગ્યાએ મહાભારત જેવું યુદ્ધ મંડાશે એમાં લાખો માણસોના રક્ત રેડાશે એથીસંતોષ ન થયો મે પક્ષીની ભાષા સમજનાર સિદ્ધ પુરુષને શોધી કાઢ્યો એને ભુચરની ધાર પર મોકલ્યો પુરુષ હાથમાં કાગળ લઇ છુપાઇ ગયો રાત પડી પક્ષીઓ આવવા લાગ્યા આગમ કરવાં લાગ્યા. વર્ષા ઋતુમાં શ્રાવણ માસની અંધારી રાતે આ સ્થળે માણસનાં માંસના ઢગલાં થશે..આ રીતે આગમવાણી બધાએ સાંભળી છે અને મારે તેમને કહેવું એ કે તમે હું અજો જામ મેહરામણજી નાગડો ડાયો લાડક એ બધા રણમાં પોઢીશુ એવી આગમવાણી છે બાદશાહી ફોજમાં કોકો તથા આજમ અને લાખોની ફોજ ખતમ થશે આ આગમવાણી મા મને શ્રદ્ધા છે કે આ ગોપલ ગઢવી રણમાં ઘાયલ થશે પણ એ બચી જશે મે એનું નામ આગમવાણી મા સાંભળેલું પણ એને અત્યાર સુધી જોયો નહોતો આજે એ એકાએક આમ રણક્ષેત્રમા આવીને ઊભો રહ્યો એટલે એ આગમ વાણીમાં મારી શ્રદ્ધા વધી છે . જુઓ ભાણજી દલ આજે આપણે યુધ્ધમાં મોખરે રહેવાનું છે તમારી સાથે કોને કોને રાખશો જેસા વજીરે યુવાનની તેજસ્વિતાથી ચારે તરફ રણભૂમિ માં દ્રષ્ટી ફેરવી. મારી સાથે ડાયા લાડક એકજ બસ છે અને બીજો આ આજે આવેલો નવીન સરદાર ગોપલ ગઢવી જેસો ચમક્યો એની આંખ આગળ પક્ષીઓ ની વાણી તરી આવે છે ગોપલ આજે કયાંથી વજીરે યુવાનની સામે જોયું આજે મારે ગામથી આવ્યો છું આપે એને ઓળખ્યો કોણ ? ભાણે જેસા સામું જોયું કોણ ઈસર બારોટનો એ પુત્ર છે ઓહો ગોપલ હવે ઓળખ્યો હાલારનો સાત તરવારીયો હા બાપુ આપણે બધાં એકજ હોડીના મુસાફર થશું ને બાપુ આપ મારાથી વૃદ્ધ છો એટલે પેહલા હું જઇશ આમ યુધ્ધ ની પૂરજોશમાં તૈયારી થઇ ગઇ અને

આમ સુર્યોદય થયો ને નગારે ઘા પડયો છત્રીસ શાખાનાં રાજપુતો એ મરણીયો જગ ખેલવા માંડયો. આજમનો હિસાબ લેવા અજો જામ પુરો કરે તેટલાંમા ગોપલે કોકાની શોધમાં તલવારની ધાણી ફુટતી હતી મુગલોને આ ચારણ યુવાન ઘા બહું તીખાં લાગતાં સાત સાત તલવારો વચ્ચે એકલો ઘુમી રહ્યો હતો પલકારામાં સાત સાત માથાં ઘડથી જુદા પાડી દેતો આમ ઘુમતો તે કોકાના હાથી તરફ ઘસ્યો યુધ્ધ એવું જામ્યું સુર્ય ધુધળો થયો મોગલોમા આજમ કોકો મરાય છે અને જામના સૈન્યમાં અજો જેસો નાગડો જેવાં યોધ્ધા હજારોને મારી રણશૈયામા સુતા ભાણજી દલ પોતાનાં ચારસો વીર સૈનિકો સહિત સુતો અને એજ પ્રમાણે ડાયો લાડક ચારસો યોધ્ધા સાથે સુતો મેહરામણજી પોતાનાં ચૌદ લબરમુછીયા દિકરા સહીત કામ આવી ગયા પાચસો તુબેલ ચારણો અઢીસો પીંગળ આહીર એક હજાર નાગડા પચ્ચીસ હજાર જાડેજા અને છત્રીસ વંશના ક્ષત્રિયો કામ આવી ગયા એકલાખ માણસો જામના તથા બાદશાહી ફોજમાં આજમ અને કોકા સાથે બે લાખ માણસો આ યુદ્ધમા કપાયા..ઘાયલોના ઢગલાં વચ્ચે ગોપળ છેલ્લી ઘડી સુધી ઘુમ્યો અને આખરે એ પણ ઘાયલ થઇને પડયો મુડદાની વચ્ચે શુદ્ધિ આવતાં પડયા પડ્યા પોતાનાં ઘા ગણવા લાગ્યો બરાબર બાવન ઘા પડ્યા હતા ચારણ બાવન મહીના મૈ ઉજાળ્યા ફીકર નહીં..મરેલા મડદાઓ વચ્ચે જાતવાન ઘોડાએ પોતાનાં ધણીને શોધી કાઢ્યો ઊભાં થવાની હામ નતી ચતુર ધોડો સમજી ગયો તેને ગોપલ ને પડખું આપ્યું તે….ઇતિહાસ કાર લખે છે કે.. પીઠ પર બેસી ઘાયલ અને મરેલાને જોતા જોતા રણમાંથી પસાર થતો હતો ત્યાં જેસા વજીર ને જોયો મોત વચ્ચે પડેલો જોયો હજું વજીર શુદ્ધિ મા હતો તેણે ગઢવીને પુછયું ગઢવી કુંવર અજોજી ક્યાં છે ગઢવીએ જવાબ આપ્યો તે ઘામા ચકચુર થઇ પડ્યા છે જેસો બોલ્યો બારોટજી તેમનાં અંગનુ લૂગડુ મને ઓઢાડો તો મારાં જીવની ગતિ થાય ને હુ ને મારો ધણી સુરપુરમા સાથે જાવી આમ ગોપલે ગઢવીએ અજાજી નું કપડું લાવી જેસાને ઓઢડયુ તરતજ વજીરનો પ્રાણ ગતે થયો ..પોતાની પત્નીને બાવન ઘા બતાવવા આતુર ગઢવીએ ઘર તરફ ઘોડો હાક્યો…
આવાં નરવીરોની આ ભુમી એટલે ધન્ય ઘરા સોરઠ
(ગોકુલદાસ રાયચુરા)
{ સંત શૂરા અને સતીઓ ગ્રુપ}
卐 વિરમદેવસિહ પઢેરીયા 卐
卐……………ॐ…………卐

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

♦️♦️♦️ रात्रि कहांनी ♦️♦️♦️

👉🏿^महामारी^🏵️
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅
एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गयी। चारो ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिये बहुत सारे
उपाय करवाये मगर कुछ असर न हुआ और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज़ आयी कि हे राजा तुम्हारी राजधानी के
बीचो बीच जो पुराना सूखा कुंआ है अगर
अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक
घर से एक – एक बाल्टी दूध उस कुएं में
डाला जाये तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जायेगी और
लोगों का मरना बन्द हो जायेगा।
राजा ने तुरन्त ही पूरे राज्य में यह
घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक-एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है । अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोंचा कि सारे लोग तो कुंए में दूध डालेंगे अगर मै अकेली एक
बाल्टी “पानी” डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुंए में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ
भी नहीं बदला था क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुयी थी। राजा ने जब कुंए
के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुंआ पानी से भरा हुआ है।
दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी।
राजा समझ गया कि इसी कारण से
महामारी दूर नहीं हुई और लोग
अभी भी मर रहे हैं।
दरअसल ऐसा इसलिये हुआ
क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में
आया था वही विचार पूरे राज्य के
लोगों के मन में आ गया और किसी ने
भी कुंए में दूध नहीं डाला।
मित्रों , जैसा इस कहानी में हुआ
वैसा ही हमारे जीवन में
भी होता है। जब
भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे
लोगों को मिल कर करना होता है
तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह
सोच कर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा और
हमारी इसी सोच की वजह से
स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं।
अगर हम दूसरों की परवाह किये बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जायें तो पूरे देश में भी ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज ज़रूरत है।

🌻▪️🌻▪️🌻▪️🌻

Posted in कविता - Kavita - કવિતા

हमारा देसी पंचाग कैलेंडर

प्रथम महीना चैत से गिन
राम जनम का जिसमें दिन।।

द्वितीय माह आया वैशाख। तेरी
वैसाखी पंचनद की साख।।

ज्येष्ठ मास को जान तीसरा।
अब तो जाड़ा सबको बिसरा।।

चौथा मास आया आषाढ़।
नदियों में आती है बाढ़।।

पांचवें सावन घेरे बदरी।
झूला झूलो गाओ कजरी।।

भादौ मास को जानो छठा।
कृष्ण जन्म की सुन्दर छटा।।

मास सातवां लगा कुंआर।
दुर्गा पूजा की आई बहार।।

कार्तिक मास आठवां आए।
दीवाली के दीप जलाए।।

नवां महीना आया अगहन।
सीता बनीं राम की दुल्हन।।

पूस मास है क्रम में दस।
पीओ सब गन्ने का रस।।

ग्यारहवां मास माघ को गाओ।
समरसता का भाव जगाओ।।

मास बारहवां फाल्गुन आया।
साथ में होली के रंग लाया।।

बारह मास हुए अब पूरे।
छोड़ो न कोई काम अधूरे।।
प्रस्तुत है हिंदू देशी पंचाग!
काम आवेगा सदैव श्रीमान!!
राकेशाहू🥰🙏🌹

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

कभी हम भी.. बहुत अमीर हुआ करते थे
हमारे भी जहाज.. चला करते थे।

हवा में.. भी।
पानी में.. भी।

दो दुर्घटनाएं हुई।
सब कुछ.. ख़त्म हो गया। *पहली दुर्घटना*

जब क्लास में.. हवाई जहाज उड़ाया।
टीचर के सिर से.. टकराया।
स्कूल से.. निकलने की नौबत आ गई।
बहुत फजीहत हुई।
कसम दिलाई गई।
औऱ जहाज बनाना और.. उडाना सब छूट गया। *दूसरी दुर्घटना*

बारिश के मौसम में, मां ने.. अठन्नी दी।
चाय के लिए.. दूध लाना था।कोई मेहमान आया था।
हमने अठन्नी.. गली की नाली में तैरते.. अपने जहाज में.. बिठा दी।
तैरते जहाज के साथ.. हम शान से.. चल रहे थे।
ठसक के साथ।
खुशी खुशी।
अचानक..
तेज बहाव् आया।
और..
जहाज.. डूब गया।

साथ में.. अठन्नी भी डूब गई।
ढूंढे से ना मिली।

मेहमान बिना चाय पीये चले गये।
फिर..
जमकर.. ठुकाई हुई।
घंटे भर.. मुर्गा बनाया गया।
औऱ हमारा.. पानी में जहाज तैराना भी.. बंद हो गया।

आज जब.. प्लेन औऱ क्रूज के सफर की बातें चलती हैं ,
तो.. उन दिनों की याद दिलाती हैं।

वो भी क्या जमाना था !

और..
आज के जमाने में..
मेरे बेटे ने…
पंद्रह हजार का मोबाइल गुमाया तो..

मां बोली ~ कोई बात नहीं !
पापा..
दूसरा दिला देंगे।

हमें अठन्नी पर.. मिली सजा याद आ गई।

फिर भी आलम यह है कि..
आज भी.. हमारे सर..
मां-बाप के सामने..
अदब से झुकते हैं।

औऱ हमारे बच्चे.. ‘यार पापा !
यार मम्मी !
कहकर.. बात करते हैं।
हम प्रगतिशील से..
प्रगतिवान हो गये हैं।

कोई लौटा दे.. मेरे बीते हुए दिन।।

माँ बाप की लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में……
और बेटा status_ रखता है—
My wife is my Life
ईस पोस्ट को भेजने की कृपा करे जिससे सबके बचपन की याद की झलकिया आ जाये

मैं तो “पत्थर” हूँ; मेरे माता-पिता “शिल्पकार” है..
मेरी हर “तारीफ़” के वो ही असली “हक़दार हैं ।

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

हँसते हुए पेट दुखे तो भई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

एक बार कक्षा छठवीं में चार बालकों को परीक्षा मे समान अंक मिले,

.
.
.
.
.
.
.

.
.

अब प्रश्न खडा हुआ कि किसे प्रथम रैंक दिया जाये ।

स्कूल प्रबन्धन ने तय किया कि प्राचार्य चारों से एक सवाल पूछेंगे,

जो बच्चा उसका सबसे सटीक जवाब देगा उसे प्रथम घोषित किया जायेगा ।

चारों बच्चे हाजिर हुए, प्राचार्य ने सवाल पूछा –

दुनिया में सबसे तेज क्या होता है ?

पहले बच्चे ने कहा,

मुझे लगता है -“विचार”सबसे तेज होता है,

क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार तेजी से आता है, इससे तेज कोई नहीं ।

प्राचार्य ने कहा – ठीक है, बिलकुल सही जवाब है ।

दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे लगता है –

“पलक झपकना” सबसे तेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता और पलकें झपक जाती हैं और अक्सर कहा जाता है,”पलक झपकते”कार्य हो गया ।

प्राचार्य बोले – बहुत खूब, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं ।

तीसरे बच्चे ने कहा –

“बिजली”, क्योंकि मेरे यहाँ गैरेज, जो कि सौ फ़ुट दूर है, में जब बत्ती जलानी होती है, हम घर में एक बटन दबाते हैं, और तत्काल वहाँ रोशनी हो जाती है,तो मुझे लगता है बिजली सबसे तेज होती है..

अब बारी आई चौथे बच्चे की ।

सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे,

क्योंकि लगभग सभी तेज बातों का उल्लेख तीनो बच्चे पहले ही कर चुके थे ।

चौथे बच्चे ने कहा –

सबसे तेज होते हैं “दस्त”…

सभी चौंके

प्राचार्य ने कहा – साबित करो कैसे ?

बच्चा बोला,

कल मुझे दस्त हो गए थे, रात के दो बजे की बात है,

जब तक कि मैं कुछ ” विचार ” कर पाता,

या “पलक झपकाता”

या कि “बिजली” का स्विच दबाता

दस्त अपना “काम” कर चुका था ।😂

टीचर ने अपनी पीएचडी की डिग्री फाड़ दी है ।

इस असाधारण सोच वाले बालक को ही प्रथम घोषित किया गया।

Posted in हास्यमेव जयते

हँसते हुए पेट दुखे तो भई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

एक बार कक्षा छठवीं में चार बालकों को परीक्षा मे समान अंक मिले,

.
.
.
.
.
.
.

.
.

अब प्रश्न खडा हुआ कि किसे प्रथम रैंक दिया जाये ।

स्कूल प्रबन्धन ने तय किया कि प्राचार्य चारों से एक सवाल पूछेंगे,

जो बच्चा उसका सबसे सटीक जवाब देगा उसे प्रथम घोषित किया जायेगा ।

चारों बच्चे हाजिर हुए, प्राचार्य ने सवाल पूछा –

दुनिया में सबसे तेज क्या होता है ?

पहले बच्चे ने कहा,

मुझे लगता है -“विचार”सबसे तेज होता है,

क्योंकि दिमाग में कोई भी विचार तेजी से आता है, इससे तेज कोई नहीं ।

प्राचार्य ने कहा – ठीक है, बिलकुल सही जवाब है ।

दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे लगता है –

“पलक झपकना” सबसे तेज होता है, हमें पता भी नहीं चलता और पलकें झपक जाती हैं और अक्सर कहा जाता है,”पलक झपकते”कार्य हो गया ।

प्राचार्य बोले – बहुत खूब, बच्चे दिमाग लगा रहे हैं ।

तीसरे बच्चे ने कहा –

“बिजली”, क्योंकि मेरे यहाँ गैरेज, जो कि सौ फ़ुट दूर है, में जब बत्ती जलानी होती है, हम घर में एक बटन दबाते हैं, और तत्काल वहाँ रोशनी हो जाती है,तो मुझे लगता है बिजली सबसे तेज होती है..

अब बारी आई चौथे बच्चे की ।

सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे,

क्योंकि लगभग सभी तेज बातों का उल्लेख तीनो बच्चे पहले ही कर चुके थे ।

चौथे बच्चे ने कहा –

सबसे तेज होते हैं “दस्त”…

सभी चौंके

प्राचार्य ने कहा – साबित करो कैसे ?

बच्चा बोला,

कल मुझे दस्त हो गए थे, रात के दो बजे की बात है,

जब तक कि मैं कुछ ” विचार ” कर पाता,

या “पलक झपकाता”

या कि “बिजली” का स्विच दबाता

दस्त अपना “काम” कर चुका था ।😂

टीचर ने अपनी पीएचडी की डिग्री फाड़ दी है ।

इस असाधारण सोच वाले बालक को ही प्रथम घोषित किया गया।

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

“સાક્ષાત છે પંચતંત્રની વાર્તાઓ !!”
.
નાનપણમાં પપ્પુએ પોતાની-દાદી પાસે વાર્તા સાંભળેલી કે –
દાદી શરૂઆત કરતા -“ભારતની જનતા મૂર્ખ-ગરીબ છે અને અતિશય લાલચુ છે, જેમકે પંચતંત્રની વાર્તામાં તે બગ-ભગતની વાત સાંભળેલી છે?”
“નાઆંઆંઆં… દાદી-અમ્મા એ વાર્તા કહો નેએએએ …” પપ્પુ જીદે ચઢ્યો …
દાદી ચશ્મા ઉતારી –
“તો સાંભળ …
એક વૃદ્ધ બગ-ભગત હતો … બગ એટલે બગલો, સફેદ-ખાદીધારી બગલો … એ વૃદ્ધ થઇ ગયેલો … તે કારણે તેને વગર મહેનતે ખોરાક જોઈતો હતો … એટલે તેને એક ઠગ-સ્કીમ બાહર પાડતાં તળાવના માછલાં-દેડકાં-કરચલાંઓને તેની ઠગ-સ્કીમ સમજાવી… “અહીંથી દૂઉઉઉઉર એક મોટુઉઉઉ તળાવ છે… જ્યાં ક્યારેય પાણી સુકાતું નથી અને તેમાં અઢળક ખોરાક છે… જેને ત્યાં જવું હોય તેમને હું ત્યાં સાવ-મફતમાં લઇ જઈશ અને તેમની “ગરીબી-દરિદ્વતા” ખતમ થઇ જશે… કોને કોને પોતાની ગરીબી-દરિદ્રતા હટાવવી છે??”
બધા ગરીબડાં માછલાં-દેડકાં-કરચલાં તૈયાર થઇ ગયાં…
તે બગ-ભગત વૃદ્ધ ખંધો-લુચ્ચો બગલો… સફેદ-ખાદીધારી બગલો … જ્યારે તેને ભૂખ લાગે, ત્યારે તે સુકાઈ જવા આવેલા તળાવમાંથી એક-એક ગરીબ-દરિદ્ર માછલી-દેડકો ઉપાડી જાય …અને મોટા-તળાવમાં મફતમાં જવાની લાલચે તે ગરીબ-દરિદ્ર જીવ તે સફેદ-ખાદીધારી-બગલાને સાથ પણ આપે… પરંતુ, તે ખંધો-લુચ્ચો બગલો તે ગરીબ-દરિદ્રોના લાલચુ-મફતિયા સ્વભાવનો ફાયદો ઉઠાવતા, એ-જ સુકાઈ જવા આવેલા તળાવની નજીકના પથ્થર પર પટકીને મારી નાખે …અને તે ગરીબ-દરિદ્રયોને મારીને હાંસી ઉડાવતો તેમને ખાઈ જાય -“સાલા લાલચુ-મફતિયાઓ તમે મરવાને લાયક-જ છો!!! હાહાહાહાહા …”… એમ એ તમામ મફતિયા-લાલચુઓને મારીને ખાઈ ગયો અને જલસા કર્યા …
ભોળો પપ્પુ ગીન્નાયો -“દાદી અમ્મા એ વું લોકોને મારીને ના ખવાય”
દાદી ચશ્મા ચઢાવી પોતાના અણીદાર-નાકના છડે ગોઠવી ચશ્મા ઉપરથી મોટી આંખ બતાવતા-ડરાવતા, પછી ખંધુ હસતાં બોલ્યા -“આ તારી દાદીએ આ આર્થિક-સુકાઈ-ગયેલા ભારત-દેશના 90% ગરીબોને “ગરીબી હટાવો”નું સૂત્ર આપીને મૂર્ખ-લાલચુ-મફતિયા-જનતા પર 15-વર્ષ રાજ કર્યું છે … સમજ્યો પપ્પુ!!”
પપ્પુની આંખોમાં પણ સફેદ-ખાદીધારી બગ-ભગત બનવાનાં સ્વપ્ન સજાવાઈ ગયાં…

#
નોંધ – કોઈએ આ પપ્પુની ઓળખવિધિ કરવાની જરૂર નથી … આ બગ-ભગત દરેક નેતા અને ધર્મચારીના ચેલા રૂપે જન્મ લઇ ચુક્યા છે …
.

  • જયેન્દ્ર આશરા … ટાઈમલેસ…
Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

♦️♦️♦️रात्रि कहांनी ♦️♦️♦️

महान लेखक टालस्टाय की एक
कहानी है – “शर्त “🏵️
🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

इस कहानी में दो मित्रो में आपस मे शर्त लगती है कि, यदि उसने 1 माह एकांत में बिना किसी से मिले,बातचीत किये एक कमरे में बिता देता है, तो उसे 10 लाख नकद वो देगा । इस बीच, यदि वो शर्त पूरी नहीं करता, तो वो हार जाएगा ।
पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है । उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है । बस दो जून का भोजन और कुछ किताबें उसे दी गई ।

उसने जब वहां अकेले रहना शुरू किया तो 1 दिन 2 दिन किताबो से मन बहल गया फिर वो खीझने लगा । उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घण्टी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहां से निकाल लिया जाएगा ।
जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे एक एक घण्टे युगों से लगने लगे । वो चीखता, चिल्लाता लेकिन शर्त का खयाल कर बाहर किसी को नही बुलाता । वोअपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता तड़फ जाता,मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी पर वो शर्त की याद कर अपने को रोक लेता ।

कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति घटित होने लगी।अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नही होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता। एकदम शांत उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया।

इधर, उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि एक माह के दिन पर दिन बीत रहे हैं पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नही आ रहा है ।
माह के अब अंतिम 2 दिन शेष थे,इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया वो दिवालिया हो गया।उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो उसे कहाँ से देगा ।
वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिये जाता है ।

जब वो वहां पहुँचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नही रहता ।
वो दोस्त शर्त के एक माह के ठीक एक दिन पहले वहां से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है ।
खत में लिखा होता है-
प्यारे दोस्त इन एक महीनों में मैंने वो चीज पा ली है जिसका कोई मोल नही चुका सकता । मैंने अकेले मे रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूं कि जितनी जरूरतें हमारी कम होती जाती हैं उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है । इसीलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूँ अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई जरूरत नही। इस उद्धरण से समझें कि लॉकडाउन के इस परीक्षा की घड़ी में खुद को झुंझलाहट,चिंता और भय में न डालें,उस परमात्मा की निकटता को महसूस करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न कीजिये,

इसमे भी कोई अच्छाई होगी यह मानकर सब कुछ भगवान को समर्पण कर दें।
विश्वास मानिए अच्छा ही होगा ।
लॉक डाउन का पालन करे।स्वयं सुरक्षित रहें,परिवार,समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखें।
लॉक डाउन के बाद जी तोड़ मेहनत करना है,स्वयं,परिवार और राष्ट्र के लिए…देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए👍🏻👍🏻

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

शरद सिंह जी की पोस्ट:

बैंगलोर के एक घर के छोटे से कमरे में कुछ लोगो का जमावड़ा है जहाँ प्रकाण्ड विद्वान रलीपल्ली अनंत शर्मा नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते और अपने हाथों में तिरुपति बालाजी का लड्डू प्रसाद लिए आकाश की ओर अपनी अंतिम श्वासों को गिनते हुए कह रहे है:

“मेरे प्रभु! चलो अंत मे ही सही आपने मेरा स्मरण तो किया, मुझे याद तो रखा!”

आज से कई सौ साल पहले तेलेगु के महान भक्त कवि अन्नामय्या द्वारा लगभग 3000 कीर्तन रचे गए थे जिन्हें उस समय के राजाओं ने तांबे की पट्टियों पर लिखवा कर सहेज लिया और वे सारी तांबे की पट्टियां तिरुपति मंदिर में एक तहखाने में सुरक्षित रखवा दी।

अभी पचास साल पहले उन कीर्तनों को जो संस्कृत एवं कठिन तेलेगु भाषा मे लिखे हुए थे, उन्हें सरल करके एम एस सुब्बुलक्ष्मी/ बालमुरलीकृष्ण जैसे जगप्रसिद्ध गायकों द्वारा भजनों का रूप देकर जनमानस में भक्ति-श्रद्धा बढ़ाने के लिए वितरित करने की योजना तिरुपति देवस्थान की ट्रस्ट द्वारा बनाई गई।

सो इन्ही सारे कीर्तनों को सरल भाषा मे करना और संगीतबद्ध करने का कार्य इन्ही रलीपल्ली अनंत शर्मा एवं दो अन्य विद्वानों द्वारा किया गया था। इस कार्य में लगभग 20 वर्ष और अथक अथाह परिश्रम लगा, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिण भारत में आज भी माताएँ अपने बालको को इन्ही कीर्तनों को लोरी के रूप में गा गा कर सुनाती हैं।

अब चलते हैं रलीपल्ली अनंत शर्मा जी के घर वाली घटना के ठीक एक दिन पहले तिरुपति के ऑफिस में जहाँ मुख्य अधिकारी श्री प्रसाद अगले दिन की अपनी बैंगलोर यात्रा की रूप रेखा बना रहे है।

प्रसाद के एक सहयोगी इतने में ही आकर कहते हैं:

“सर! अगर कल आप बैंगलोर जा रहे हैं तो कृपया रलीपल्ली अनंत शर्मा जी निवास पर उनसे मिलने का प्रयत्न करिएगा। अन्नामय्या कीर्तनों के प्रॉजेक्ट में जितने विद्वानों ने योगदान दिया था हमने उन सभी का सम्मान कर दिया है, केवल अनंत शर्मा जी को तिरुपति ट्रस्ट आजतक विस्मृत करके बैठा हुआ है।”

श्री प्रसाद जिन्होंने जीवन में ना कभी विद्वान अनंत शर्मा जी से भेंट की थी ना ही कभी उनका नाम ही सुना था, उन्होंने अपने सहयोगी की बात सुनी और अनंत शर्मा जी से मिलने में अनिश्चितता दर्शाते हुए अपने सरकारी निवास पर रात्रि विश्राम करने चले गए।

रात्रि के 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे पर प्रसाद एक मिनट भी सो ना सके। जाने कहाँ से मन में रह रहकर अनंत शर्मा की बात घूमने लगी और मन बैचैन सा हो चला। फिर जैसे कोई दिव्य शक्ति ने बरबस कानो में मंत्र फूँका हो, उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को रात 1 बजे फोन मिलाया और कहा:

“सुनो कल सुबह 6 बजे की मेरी बैंगलोर की फ्लाइट है, इसके पहले श्री रलीपल्ली अनंत शर्मा जी के नाम से “तिरुपति अस्थान विद्वान” की पदवी और उससे संबंधित सारी भेंट-पुरस्कार की सामग्री और बालाजी के लड्डू प्रसाद मेरे घर पर पहुँचाने का प्रबंध करो।”

और अगले दिन प्रसाद बैंगलोर में अपना कार्य पूर्ण करके धर्मपत्नी के साथ दोपहर 3 बजे अनंत शर्मा जी के निवास पहुँचे और वहाँ कुछ लोगो का जमावड़ा देख बाहर ही रुक गए। इतने में ही उनका पुत्र बाहर आया और अनंत शर्मा जी के पास ले गया जो 90 वर्ष की अपनी आयु में बीमारी से हार गए थे और पिछले सात दिनों से कोमा में थे।

कोमा की स्थिति देखकर प्रसाद निराश होकर वापस जाने को उद्द्यत हुए ही थे कि इतने में ही पुत्र ने अनंत शर्मा जी के कान में पाँच-छह बार ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी:

“पिताजी तिरुपति बालाजी आ गए है! पिताजी तिरुपति बालाजी का प्रसाद आ गया है!”

और इतने में ही उस कोमा में जा चुके भक्त के शरीर में कंपन हुआ, आँखे आधी खुली और चेतना लौटी।

पुत्र ने फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बताया कि श्री प्रसाद तिरुपति के अधिकारी हैं और आपकी सेवाओं के लिए आपको यहाँ तिरुपति के सबसे बड़े सम्मान “अस्थान विद्वान” से सम्मानित करने आए हैं।

एक तकिए का सहारा देकर उन्हें थोड़ा ऊपर उठाकर लिटाया गया और श्री प्रसाद ने तिरुपति बालाजी का चित्र लगा हुआ सोने का पेन्डेन्ट उनके गले में पहनाया-शॉल ओढ़ाई और हाथ मे जगप्रसिद्ध तिरुपति प्रसाद लड्डू दिया।

कोमा से बाहर आया वो भक्त सम्मानित होने के बाद कभी तो गले मे झूलते बालाजी के पेन्डेन्ट को निहारता और कभी हाथ में रखे प्रसाद के लड्डू को देखता।

बुदबुदाती से मद्धम आवाज़ में आकाश की ओर देखकर कुछ कहने लगे अनंत शर्मा, जो बहुत ध्यान देकर सुनने के बाद समझ आया कि ये तो एक भक्त का अपने भगवान से एकाकी संवाद चल रहा है:

“मेरे भगवान! आप कितने दयालु हैं! अंत मे ही सही आपने मुझको अपना तो समझा, मुझपर दया तो करी!”

श्री प्रसाद ने भक्त और भगवान के इस एकाकी संवाद के बीच व्यवधान बनना उचित नही समझा और वे तुरंत वापस बैंगलोर के गेस्ट हाउस आ गए।

अगले दिन सुबह प्रसाद अपनी तिरुपति की फ्लाइट के इंतज़ार में थे कि इतने में ही भागता भागता उनका एक कर्मचारी आया और हाथ मे उस दिन का अखबार थमाया।

अखबार की फ्रंट पेज पर रलीपल्ली अनंत शर्मा जी की फ़ोटो छपी थी और हैडलाइन थी:

“महान विद्वान श्री रलीपल्ली अनंत शर्मा अपने हाथों में तिरुपति प्रसाद लड्डू लिए कल संध्या 4 बजे भगवान के धाम को प्राप्त हुए!”

एक भक्त केवल अपने प्रभु के प्रेम के लिए रुका रहा, केवल उनके स्नेह पाने के लिए ठहरा रहा और अपने अस्तित्त्व को उस प्रभु के प्रतिबिम्ब में निहारने के लिए श्वास लेता रहा।

वो अनंतशक्ति सर्वेश्वर शंख-चक्र-गदा-पद्म लिए साक्षात अवतरित होने के साथ साथ श्री प्रसाद जैसे अनेको को अपनी लीला का निमित्त बनाते है और अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए और तार्किकों को अपने होने का आभास करवाने के लिए नित नयी लीलाएँ करते रहते है।

आज के इस घोर अविश्वास के समय मे अपने होने का विश्वास दिलाने वाले उस परमात्मा की ऐसी नित नयी लीलाएँ विस्मित करती है। सृष्टि से लेकर शून्य तक उन्ही का विस्मयकारी अस्तित्त्व है।