Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

એક દિવસ એક ફૂલવાળો વાળ કપાવવા માટે વાળંદ પાસે ગયો.


એક દિવસ એક ફૂલવાળો વાળ કપાવવા માટે વાળંદ પાસે ગયો.
વાળ કાપ્યા પછી, તેણે તેના બિલ વિશે પૂછ્યું, અને વાળંદે જવાબ આપ્યો, ‘હું તમારી પાસેથી પૈસા સ્વીકારીશ નહીં, હું આ અઠવાડિયા માટે સમાજસેવા કરું છું.

ફ્લોરિસ્ટ ખુશ થઈ ગયો અને દુકાન છોડી ગયો.

જ્યારે બીજો દિવસે સવારે વાળંદ તેની દુકાન ખોલવા ગયો ત્યારે ત્યાં એક ‘થેંક્યુ’ કાર્ડ હતું અને તેના દરવાજે એક ડઝન ગુલાબ તેની રાહ જોતા હતા.

પાછળથી, એક શાકભાજી વાળો વાળ કાપાવવા માટે આવે છે, અને જ્યારે તેણે પોતાનું બિલ ચૂકવવાની કોશિશ કરી ત્યારે વાળંદે ફરીથી જવાબ આપ્યો, ‘હું તમારી પાસેથી પૈસા સ્વીકારીશ નહીં, હું આ અઠવાડિયે સમાજસેવા કરી રહ્યો છું.

શાકભાજી વાળો ખુશ થઈને દુકાન છોડીને ગયો.

બીજે દિવસે સવારે વાળંદ ખોલવા ગયો ત્યારે ત્યાં એક ‘થેંક્યુ’ કાર્ડ અને તાજા શાકભાજીની થેલી દરવાજે તેની રાહ જોતી હતી.

પછી એક રાજકારણી હેર કટ માટે આવ્યો, અને જ્યારે તે પોતાનું બિલ ચૂકવવા ગયો ત્યારે નાઈએ ફરીથી જવાબ આપ્યો, ‘હું તમારી પાસેથી પૈસા સ્વીકારીશ નહી. હું આ અઠવાડિયે સમાજ સેવા કરી રહ્યો છું.

રાજકારણી ખૂબ ખુશ હતો અને દુકાન છોડી ગયો.

બીજા દિવસે સવારે, જ્યારે વાળંદ દુકાન ખોલવા ગયો, ત્યાં એક ડઝન રાજકારણીઓ મફત હેરકટની રાહ જોતા હતા.

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

जानवरों के डॉक्टर के पास एक Lady आई


जानवरों के डॉक्टर के पास एक Lady आई जिनके साथ एक high breed का कुत्ता था।

कहने लगी….

“मेरे कुत्ते के साथ अजीबो गरीब problem हो गई है।

मेरा कुत्ता बड़ा हट्टी (Disobidient) हो गया है…..

इसे अपने पास बुलाती हूँ तो ये दूर भाग जाता है।

Please कुछ करें..
I am very attached to him. I can not tolerate his indifference.”

डॉक्टर ने कुत्ते को ग़ौर से देखा। पन्द्रह मिनट examin करने के बाद मैं कहा…

ये कुत्ता एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दें। मैं इसका observation कर के इलाज करूँगा।

उसने बडी बेदिली से हामी भर ली।

सब चले गए…..

डॉक्टर ने अपने assistant को आवाज़ दी…और कहा कि इसे भैंसों के साथ बांध दो और हर आधे घंटे पर इसे केवल पानी देना और इसको चमड़े के हन्टर से मारना।

डॉक्टर का assistant जट् आदमी था।

रात भर कुत्ते के साथ हन्टर ट्रीटमेंट करता रहा।

दूसरे दिन लेडी आ धमकीं।

सर
what about my pup?

Doctor said__
Hope your pup has missed you too ……

डॉक्टर का assistant कुत्ते को ले आया़.

ज्यों ही कुत्ता कमरे मे आया..छलांग लगा के मैडम की गोद मे आ बैठा,
लगा दुम हिलाने,
मुंह चाटने!!

मैडम कहने लगीँ:
सर, आपने इसके साथ क्या किया कि अचानक इसका यह हाल है?

डॉक्टर ने कहा: बड़े से एयर कंडीशनर कमरे, रोज़ अति स्वादिष्ट भोजन खा खाके ये अपने को मालिक समझ बैठा था और अपने मालिक की पहचान भूल बैठा था
बस इसका यही वहम उतारने के लिए थोड़ा
Psychological plus physical treatment की ज़रूरत थी_
वह दे दी,—–
now he is Okay…

सारांश ~~

“बस यही ट्रीटमेंट अगर देश के अन्दर :

भारत माता को गाली देने वाले,
भारत के टुकड़े करने वाले,
आज़ादी का दुरुपयोग करते हुए आजादी मांगने वाले,
सीमा के रक्षक जवानों को अपशब्द कहने वाले
और दुश्मन देश को जिन्दाबाद कहने वालों के साथ हो ,

तो कश्मीर ही नहीं पूरे देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हो जायेगा…”

🇮🇳 जय हिंद 🙏🏻

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है?


इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है?
लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पुछा – “पिता जी इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है ?” पिता जी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुन कर हैरान रह गये. फिर वे बोले “बेटे एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है|”

बालक : क्या सभी उतनाही कीमती और महत्त्वपूर्ण हैं?
पिताजी : हाँ बेटे|

बालक कुछ समझा नही उसने फिर सवाल किया – तो फिर इस दुनिया मे कोई गरीब तो कोई अमीर क्यो है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो की सी की ज्यादा क्यो होती है?
सवाल सुनकर पिता जी कुछ देर तकशांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा|
रॉड लाते ही पिता जी ने पुछा – इसकी क्या कीमतहोगी?

बालक : 200 रूपये|
पिताजी : अगर मै इसकेबहुत से छोटे-छटे कील बना दू तो इसकी क्या कीमत हो जायेगी ?
बालक कुछ देर सोच कर बोला : तब तो ये और महंगा बिकेगा लगभग 1000 रूपये का.
पिताजी : अगर मै इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूँ तो?

बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला “तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जायेगी.”
फिर पिता जी उसे समझाते हुए बोले – “ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमे नही है की अभी वो क्या है, बल्की इसमे है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है.”
बालक अपने पिता की बात समझ चुका था.

दोस्तों, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने मे गलती कर देते है. हम अपनी वर्तमान स्थिति को देख कर अपने आप को अर्थहीन (valueless)समझने लगते है.लेकिन हममें हमेशा अथाह शक्ति होती है. हमारा जीवन हमेशा सम्भावनाओ से भरा होता है. हमारी जीवन मे कई बार स्थितियाँ अच्छी नही होती है पर इससे हमारी कीमत कम नही होती है. मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया मे हुआ है इसका मतलब है हम बहुत खाश और महत्वपूर्ण हैं. हमें हमेशा अपने आप को सिखाते (improve)करते रहना चाहिये औरअपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिये|

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

What’s​ the size of God? Excellent reading


What’s​ the size of God? Excellent reading

A boy asked the father: What’s the size of God? Then the father looked up to the sky and seeing an airplane asked the son: What’s the size of that airplane? The boy answered: It’s very small. I can barely see it. So the father took him to the airport and as they approached an airplane he asked: And now, what is the size of this one? The boy answered: Wow daddy, this is huge! Then the father told him: God, is like this, His size depends on the distance between you and Him. The closer you are to Him, the greater He will be in your life.