Posted in कहावतें और मुहावरे

કહેવત પર ના પુસ્તકો – कहावत किताब


કહેવતો ના પુસ્તકો ની માહિતી નું સંકલન અહી પ્રસ્તુત કરું છું. આ બધા પુસ્તકો ગૂગલ પર સોધિ ઘર બેઠા ખરીદી ને મંગાવી સકો છો. આ સાથે તમારી પાસે રહેલા જૂન પુસ્તકો અહી દાન માં કે વેચી સકો છો. whatsApp સંપર્ક કરવા નંબર જોડો – +૯૭૩-૬૬૩૩૧૭૮૧

किताब क्रमांककहावत की किताब का नामलेखकप्रकाशकपान संख्या
1a dictionary of kashmiri proverbsOmkar N. Koul Indian Institute of Language Studies 236
2Marathi ProverbsRev. A. Manwaring
Missionary of the church missionary society
Oxford-At the Clearedon Press294
3आभाणकजगन्नाथ:जगन्नाथश्री राघवेन्द्र स्वामिनां मठ:146
4बुन्देला कहावत कोशकृष्णानन्द गुप्तासुचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनव366
5राजस्थानी कहावत कोशभागोरथ कानोडिया, गोविन्द अग्रवालपंचशील प्रकाशन439
6वर्गीकृत हिन्दी लोकोक्ति कोशडॉ. शोभाराम शर्मातक्षशिला प्रकाशन292
7અંગ્રેજી-ગુજરાતી સમાનાર્થી કહેવતકોશ ઈશ્વરલાલ ચાંપાનેરી   
8અનમોલ કહેવતકોશ રાજન પટની   
9ઉક્તિભંડાર માવજીભાઈ www.mavjibhai.com 
10કચ્છની રમૂજી કહેવતોદુલેરાય કારાણીસુમન પ્રકાશન 
11કચ્છી ચોવડું (કહેવતો)અરવિંદ ડી. રાજગોર   
12કહેવત comment   
13કહેવત કથા માળા ભાગ ૧  થી ૪ પ્રભુલાલ દોશી શ્રી પુસ્તક મંદિર  
14કહેવત કથાઓ ગિજુભાઈ ભરાડ  96
15કહેવત ભંડાર ગોંડલીયા પૂરણ http://www.pgondaliya.blogspot.in  56
16કહેવત માળા – ભાગ ૧ અને ૨ જીજી ભાઈ પેસ્ટનજી મીસ્તરી શ્રી પુસ્તક મંદિર  
17કહેવત મુલ આ. પેશતનજી કાવશજી રબાડી ધી ફોર્ટ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ 255
18કહેવત સંગ્રહ વિષ્ણુ મહંત એમ. એમ. સાહિત્ય પ્રકાશન 186
19કહેવત સમુદય બેરામજી ખરશેદજી દોરડી  121
20કહેવતકોશરતિલાલ સા. નાયક અક્ષરા પ્રકાશન 520
21કહેવતનો કમાલ જીવરામ જોશી   
22કહેવત-મંજૂષા હિમા યાજ્ઞિક  
23કહેવતશતસાઈ પુસ્તક પ્રસારક મંડળી  41
24કહેવતો શાંતિલાલ ઠાકર સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય 152
25કહેવતોની કચોરી પ્રભુલાલ દોશી   
26કેહવત-માળા જમશેદજી નશરવાનજી પીતીત  601
27ગુજરાતી કહેવતો સોમ પટેલsomletpatel@gmail.com28
28ગુજરાતી કહેવતો અને તેનો અર્થ ગમ્મત સાથે યુવરાજસિંહ જાડેજા   
29ગુજરાતી-અગ્રેજી સમાંતર કહેવત કોશ ડૉ. મફતલાલ અં. ભાવસાર   
30ચરોતરમાં બોલાતી કહેવતોનો ચતુર પટેલ ડો. સી. એસ. પટેલ. 155
31મૂલ્ય ઘડતર ની કહેવત કથાઓ ૧ સુરેશ ઠાકર શ્રી પુસ્તક મંદિર  
32મૂલ્ય ઘડતર ની કહેવત કથાઓ ૨ સુરેશ ઠાકર શ્રી પુસ્તક મંદિર  
33રૂઢિપ્રયોગ અને કહેવતકોશ ચંદ્રિકાબહેન પટેલ   
34રૂઢીપ્રયોગ અને કહેવત સંગ્રહ ભાષા નિયામક કચેરી 389
35વ્યાવહારિક કહેવાતકોશ ડૉ. મફતલાલ ભાવસાર નવસર્જન પબ્લિકેશન 107
36સાર્થ કચ્છી કહેવતોદુલેરાય કારાણીસુમન પ્રકાશન 
37કહેવત-કથાનકો સ્વામી શ્રી પ્રણવતીર્થજી ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા 239
38ગુજરાતી કહેવત સંગ્રહ સ્વ. આશારામ દલીચંદ શાહ મૂળચંદ આશારામ શાહ 519
39Gujarati ProverbsD D Dalal 24
40जन-कहावतेभारत ज्ञान विज्ञानं समिति 52
41બૃહદ કહેવત કથાસાગર અરવિંદ નર્મદાશંકર શાસ્ત્રી એન. એમ. ઠક્કર ની કંપની 506
42ચાર કહેવત ની રમૂજી વાર્તા મહેતા ગુલાબરાય લક્ષ્મીદાસ બુચ નડિયાદ સત્ય સાગર પ્રેસ 38
43આપણી કહેવતો અધ્યયન અનસૂયા ભૂપેન્દ્ર ત્રિવેદી  102
44कुछ और जन-कहावतेभारत ज्ञान विज्ञानं समिति 52
45कहावत रत्नाकरश्रीमान महारावल हिज हाइनेस महारावल साहेब डूंगरपुर राज्यधिपति की आज्ञानुसार 420

Author:

Buy, sell, exchange books

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s