Posted in कविता - Kavita - કવિતા

🙏 एक सुरेख प्रार्थना 🙏

गळ्यामधे माळ दे,
हाता मध्ये टाळ दे।
देवा मला एक तरी अशी संध्याकाळ दे॥
मायेसाठी माय दे,
वारी साठी पाय दे।
तुझी कृपा कामधेनू,
अशी एक गाय दे॥
कष्ट आणि चारा दे,
सोसायाला जोर दे।
खांद्यावर देवा,
तुझ्या पालखीचा भार दे॥
ध्रुवापरी स्थान दे,
कर्णापरी दान दे।
श्रावणाच्या सेवेपरी
थोडसं ईमान दे॥
तुकोबाची वीणा दे,
ज्ञानियाची करुणा दे।
मूर्त डोळा, पायी माथा
ठेवुनीया मरणा दे॥
मागू किती राहू दे,
सारे एके ठायी शोभु दे।
वाट दाखवण्या गुरू,
जन्मो जन्मी लाभू दे॥

रामकृष्ण हरी

Author:

Buy, sell, exchange old books

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s