Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

જય વાળીનાથ જય ગોગા જય વાદળી માં
ઇશ્વરનો ન્યાય પણ કેવો!
ઘણાં વર્ષો પહેલાની વાત છે. એક સુંદર નદીને કાંઠે સાધુ મહારાજની ઝુંપડી હતી. તેઓ નજીકના ગામમાં જઇને ભિક્ષા માંગી આવતા.આ રીતે તેમનુ ગુજરાન ચાલતુ હતુ. નદીના કાઠે એક માછીમાર રહેતો હતો.તે આખો દિવસ મહેનત કરીને માછલીઓ પકડતો અને પછી તેને નજીકના નગરમાં વેચી આવતો.આ રીતે ગુજરાન ચાલતુ હતુ. એક દિવસ નદીના કિનારે સાધુ પોતના કપડાં ધોતા હતા ત્યારે તેમના ખેસમાં માછલી ભરાઇ ગઇ. માછલી પાણી બહાર આવી જતાં તે તરફડીને મરી ગઇ. મહારજે જ્યારે કપડું ખોલીને જોયું તો મરેલી માછલી જોઇને તેમને દુઃખ થયું.
સાધુ મહારાજથી આ રીતે ભુલથી પાપ થઇ જતા તેઓ મનમાં પસ્તાવો કરવા લાગ્યા. પરતું તેમની સામે કિનારે માછીમાર માછલીઓ પકડતો હતો. તેને જોઇને તેમને મનમાં થયુ કે આ માછીમાર દરરોજ માછલીઓ પકડે છે તો તેને પાપ જેવુ કાંઇ મનમાં નથી.મારાથી તો ભુલથી એક માછલી મરી ગઇ છે તો પછી પાપ મને ક્યાથી સ્પર્શે?
ઇશ્વરની ગતિ પણ કેવી ન્યારી હોય છે અચાનક પેલો માછીમાર મ્રુત્યુ પામ્યો. તેને નરકમાં લઇ જવાને બદલે સ્વર્ગ મળ્યુ. થોડા સમય પછી સાધુની જીવનલીલા પણ સંકેલાઇ ગઇ. સાધુ સ્વર્ગના દ્રારે પહોચ્યા. તેમણે જોયુ કે પેલો માછીમાર ત્યાં રહીને મજા કરતો હતો. સાધુને થયુ કે માછીમારે આખી જિંદગી પાપ જ કર્યાં છે છતાં પણ તેને સ્વર્ગ મળ્યુ છે. જ્યારે મેં તો એક જ વાર પાપ કર્યુ છે. આવુ તેઓ મનોમન વિચારી રહ્યા હતા ત્યારે જ ઇશ્વરે હુકમ કર્યો કે આ સાધુને નરકનુ દ્રાર બતાવી દો. આ સાભળીને સાધુ ચિતિત થઇ ગયા.સાધુએ ઇશ્વરને પ્રશ્ન કર્યો કે મારાથી તો એક જ પાપ થયુ હતુ તો પણ મને તમે નરકમાં ધકેલી રહ્ય છો? આ સાભળીને ઇશ્વરે કહ્યુ કે તે ભોળો અને સાચો ઇન્સાન હતો. માછીમારી એ તો તેનો રોજગાર હતો. જયારે તમે સાધુ થઇને પણ દિલથી કપટી હતા. આથી મારો ન્યાય પણ કેવો અદભુત છે.
!!જય વાદળી પરિવાર!!
ભરત રબારી(દશાવાડા)

http://valinath.123guestbook.com/?page=19

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

एक सौदागर राजा के महल में दो गायों को लेकर आया।दोनों ही स्वस्थ, सुंदर व दिखने में लगभग एक जैसी थीं।सौदागर ने राजा से कहा “महाराज – ये गायें माँ – बेटी हैं परन्तु मुझे यह नहीं पता कि माँ कौन है व बेटी कौन – क्योंकि दोनों में खास अंतर नहीं है।
.
.
मैंने अनेक जगह पर लोगों से यह पूछा किंतु कोई भी इन दोनों में माँ – बेटी की पहचान नहीं कर पाया – बाद में मुझे किसी ने यह कहा कि आपका बुजुर्ग मंत्री बेहद कुशाग्रबुद्धि का है और यहाँ पर मुझे अवश्य मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर चला आया -कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए।”
.
.
यह सुनकर सभी दरबारी मंत्री की ओर देखने लगे -मंत्री अपने स्थान से उठकर गायों की तरफ गया। उसने दोनों का बारीकी से निरीक्षण किया किंतु वह भी नहीं पहचान पाया कि वास्तव में कौन मां है और कौन बेटी … ?
.
.
अब मंत्री बड़ी दुविधा में फंस गया, उसने सौदागर से एक दिन की मोहलत मांगी। घर आने पर वह बेहद परेशान रहा – उसकी पत्नी इस बात को समझ गई।उसने जब मंत्री से परेशानी का कारण पूछा तो उसने सौदागर की बात बता दी।यह सुनकर पत्नी मुस्कराते हुए बोली ‘अरे ! बस इतनी सी बात है – यह तो मैं भी बता सकती हूँ ।’
.
अगले दिन मंत्री अपनी पत्नी को वहाँ ले गया जहाँ गायें बंधी थीं।मंत्री की पत्नी ने दोनों गायों के आगे अच्छा भोजन रखा – कुछ ही देर बाद उसने माँ व बेटी में अंतर बता दिया – लोग चकित रह गए।
.
मंत्री की पत्नी बोली “पहली गाय जल्दी -जल्दी खाने के बाद दूसरी गाय के भोजन में मुंह मारने लगी और दूसरी वाली ने पहली वाली के लिए अपना भोजन छोड़ दिया, ऐसा केवल एक मां ही कर सकती है – यानि दूसरी वाली माँ है। माँ ही बच्चे के लिए भूखी रह सकती है – माँ में ही त्याग, करुणा,वात्सल्य,ममत्व के गुण विद्यमान होते है। बोलो राधे राधे।

जय श्री राधे

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

પાંખ અને આભ

એક કાગડો હતો. કાગડાને બેના બદલે ચાર પાંખ હતી. ચાર પાંખ હોવાને લીધે કાગડો સરખું ઊડી શકતો ન હતો. જોકે, કાગડાઓની જમાતમાં ચાર પાંખોને લીધે તેને વિશિષ્ટ દરજ્જો આપવામાં આવ્યો હતો. ચાર પાંખાળા આ કાગડાને સૌથી ચતુર કાગડાનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું. તેના ભરણપોષણનો ખર્ચ પણ કાગડાઓની જમાત જ ઉઠાવતી. આમ, ધીમે ધીમે કાગડાને પોતાની આ એશોઆરામની જિંદગી ફાવી ગઈ હતી. તે બધો સમય ડાળ પર બેસી રહેતો અને આસપાસમાં આંટા મારતો. બે ટાઇમ સરસ ભરપેટ જમતો અને કોઈ કાગડો તેની પાસે કંઈ સલાહ લેવા આવે તો આપતો.

એક દિવસ કાગડો જે ઝાડ પર રહેતો હતો ત્યાં એક બાજ રહેવા આવ્યો. બાજ આકાશમાં ઊંચે ઊડતો અને શિકાર કરી લાવતો. ચાર પાંખવાળા કાગડા સાથે ધીમે ધીમે તેને દોસ્તી થઈ ગઈ. એક દિવસ તેણે કાગડાને કહ્યું, “મેં મારી આખી જિંદગીમાં તારા જેવો મૂર્ખ બીજો કોઈ જોયો નથી.” કાગડો તો તેની વાત સાંભળીને ગુસ્સે થઈ ગયો. તેણે કહ્યું, “શું વાત કરે છે? મોં સંભાળીને બોલ. આખી કાગડાઓની જમાતનો હું સૌથી ચતુર કાગડો છું. દરેક મારી વાહવાહ કરે છે. તને શું ખબર પડે!”

બાજ તો કાગડાની વાત સાંભળીને હસવા લાગ્યો. તેણે કાગડાને કહ્યું, “જો તું સૌથી ચતુર હોય તો પછી મારે તારી પરીક્ષા કરવી પડશે. બોલ છે તૈયાર?” કાગડો બોલ્યો, “લે એમાં શી મોટી વાત છે, તું તારે કર પરીક્ષા.” બાજે તરત જ આસપાસનાં બધાં પંખીઓને બોલાવી લીધાં. તેણે કાગડાને કહ્યું, “જો દોસ્ત, આ બધાં પંખીઓ નિર્ણાયકો રહેશે. જો તું મારા સવાલના સાચા જવાબ આપીશ તો તું જીતી જઈશ અને તું કહે એમ હું કરીશ, પણ જો તું જવાબ ન આપી શકે તો તારે હું કહું તેમ કરવાનું. બોલ છે મંજૂર?”

કાગડાઆ તરત જ હા પાડી.

બાજે તેને પૂછયું, “કોઈ પણ પંખી માટે સૌથી જરૂરી શું છે?”

કાગડો બોલ્યો, “લે, આ તો કોઈ સવાલ છે? સૌથી જરૂરી તો ચણવું જ ગણાય.” બધાં પંખીઓએ ચિચિયારીઓ કરી કાગડાને સમર્થન આપ્યું, પણ ત્યાં તો બાજ બોલ્યો.

“ખોટી વાત. પંખી માટે સૌથી જરૂરી છે પાંખ અને આભ. તું આમ બેસી રહીને બીજાનું ખાવાને બદલે આકાશમાં જાતે ઉડતો હોય તો?”

કાગડો પોતાની ચાર પાંખો તરફ જોઈને દુઃખી થઈ ગયો. બધાં પંખીઓએ પણ નિસાસો નાખ્યો.

એટલામાં બાજ બોલ્યો, “તારી પાસે તો બે વધારાની પાંખો છે. તેના વડે તો તું બીજા કરતાં વધારે સારું ઊડી શકીશ. તેં કદી પ્રયાસ કર્યો છે ખરો?”

હવે, કાગડાને આખી વાત થોડી સમજાઈ. ખરેખર તો બાળપણથી જ ચાર પાંખોને લીધે ગભરાઈ ગયેલા કાગડાએ પોતે કદી ઊડી નહીં શકે એમ ધારી લીધેલું. એટલે જ તે કદી ઊડવાનું શીખ્યો જ નહોતો. બીજા કોઈએ પણ તેને ઊડવાનું કહ્યું નહોતું.

બાજ કાગડાની મૂંઝવણ પારખી ગયો. તે કાગડાને પોતાના પંજામાં પકડીને ઊંચે આકાશમાં લઈ ગયો. ધીમે ધીમે કાગડાએ પણ ઊડવાનું શીખી લીધું. જોકે, તે બીજાઓ જેવું સરસ નહોતો ઊડી શકતો, પણ હવે તે પહેલાં કરતાં વધારે ખુશ હતો.

ગુજરાતી પરિવાર

Posted in हास्यमेव जयते

લો વાચો વાર્તા સરસ મજાની:

એક કાગડો હતો એને ખુબ તરસ લાગી હતી પાણી ની શોધ મા તે ઊડતો હતો રસ્તા મા કુજો જોયો કુજો અડધો જ ભરેલો હતો બાજુ મા પથથર નો ઢ્ગલો હતો કાગડા ને વીચાર આવ્યો કે આ પથ્થર કુજા મા નાખીશ તો પાણી ઉપર આવશે પણ કાગડો અમદાવાદી હતો એ પથ્થર ના ઢ્ગ પર બેસી ગયો અને બુમો પાડવા લાગ્યો કે જાદૂઈ પથ્થ્રર ૫૦ રુપીયે કીલો પથ્થ્રર ખરીદો આ કુજા મા નાખો તમારૂ ભાગ્ય બ…દલાઈ જશે ત્યાથી પસાર થતા લોકોને એણે પથ્થર વેચ્યા કાગડા એ ૧૦૦૦ રુપીયા નો ધંધો કરી લીધો અને પાિણ ઉપર આવી ગયુ કાગડો ૧૦૦૦ રુપીયા પણ ઘરે લઈ ગયો અને જતા જ્તા કુજા માથી પાણી પણ પીતો ગયો..!!

મોરલ :મોરલ બોરલ કાઈ નઈ, ધંધા ના ટાઈમે તરસ ભૂખ બધુ ભૂલી જવુ પડે ભાઈ તો જ ધંધો થાય…હાહાહા

Posted in भारतीय मंदिर - Bharatiya Mandir

मित्रोआज आज शुक्रवार है, आज हम आपको कामाख्या मंदिर के रोंगटे खड़े करने वाले रहस्य बतायेगें !!!!!

तिलिस्म की धरती…. जादू- टोने की जननी… मायावी चेहरे… जहां समय चक्र के साथ पानी का रंग लाल हो जाता है… पहाड़ का रंग नीला। विनाशकारी वेग से डराने वाली लोहित नदी का प्रचंड स्वरूप भी ब्रह्मपुत्र में समाहित होकर शांत पड़ जाता है… नदियों के बीच इकलौते नद, ब्रह्मपुत्र का विस्तार यहां पहुंचकर अबूझ अनंत जैसा दिखता है।…

जनश्रुतियां तो कहती हैं कि यहां की सिद्धियों में इंसान को जानवर में बदल देने की शक्ति है… कुछ के लिए ये भय है और बहुतों के लिए यहां की तांत्रिक सिद्धियों के प्रभावी होने की आश्वस्ति। इसलिए तो देवी की देदीप्यमान अनुभूति के साथ श्रद्धालुओं की सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गई। आस्था के कई कालखंड अतीत का हिस्सा बन गए। मगर विराट आस्था की नगरी कामरूप कामाख्या, तांत्रिक विद्या की सर्वोच्च सत्ता के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है।

राजा दक्ष की बेटी सती ने पिता की मर्जी के खिलाफ़ शिव जी से शादी की थी। राजा दक्ष ने जब अपने यहां यज्ञ किया तो उसने शिव और सती को न्यौता नहीं दिया। इसके बावजूद सती अपने मायके गई जहां पिता दक्ष ने शिवजी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। उनका उपहास उड़ाया। जिससे आहत सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर जान दे दी।

अग्निकुंड में कूदने से पहले सती के नेत्र लाल हो गए… उनकी भौंहें तन गई…मुखमंडल प्रलय के सूर्य की तरह तेजोद्दीप्त हो उठा.. असीम पीड़ा से तिलमिलाते हुए सती ने कहा-

`ओह!… मैं इन शब्दों को कैसे सुन पा रही हूं… मुझे धिक्कार है। मेरे पिता दक्ष ने मेरे महादेव का अपमान किया… देवताओं तुम्हें धिक्कार है… तुम भी कैलाशपति के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंगल के प्रतीक हैं… जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। पृथ्वी सुनो… आकाश सुनो… देवताओं तुम भी सुनो!… मैं अब एक क्षण जीवित नहीं रहना चाहती… मैं अग्नि प्रवेश लेती हूं।’

सती की अग्नि समाधि से शिव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया… देवी सती के जले हुए शरीर को लेकर कैलाशपति उन्मत की भांति सभी दिशाओं को थर्राने लगे… प्राणी से लेकर देवता तक त्राहिमाम मांगने लगे… भयानक संकट देखकर भगवान विष्णु, अपने चक्र से सती के अंगों को काटकर गिराने लगे… जब सती के सारे अंग कटकर गिर गए तब भगवान शंकर संयत हुए।

सती की अग्नि कुंड में समा जाने के बाद, भगवान शंकर समाधि में चले गए… इसी बीच तारकासुर के उत्पात से सृष्टि कांप उठी… उसका वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि तोड़ने का यत्न किया..। देवताओं ने कामदेव को समाधि भंग करने के लिए भेजा लेकिन समाधि टूटने से क्रोधित महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया।

जहां तक नज़रें जाती है, हर तरफ ब्रह्मपुत्र ही ब्रह्मपुत्र है… ब्रह्मपुत्र की धाराओं से घिरा ये स्थान अत्यंत मनोरम है… कामाख्या आने वालों का ये वैसे भी पसंदीदा जगह है…. लेकिन कौमारी तीर्थ पर आए श्रद्धालुओं के लिए भी ये जगह ख़ास है…. यहां बने शिव मंदिर का इतना महत्व है कि उमानंद के दर्शन के बिना कामाख्या के दर्शन का फल नहीं मिलता है।

ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बने इसी द्वीप पर समाधि में लीन भोले शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला था… समाधि भंग होने से क्रोधित भगवान शंकर ने कामदेव को यहीं भस्म कर दिया था… इसलिए इस स्थान को भस्माचल भी कहा जाता है… कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर कैलाशपति ने कामदेव को पुनर्जीवन तो दे दिया लेकिन रूप और कांति नहीं आई।

हे महादेव! हे कैलाशपति! आपने मेरे स्वामी कामदेव को जीवन तो दे दिया लेकिन उनकी कांति… कामदेव का उनका रूप नहीं रहा… हे महादेव कृपा करो…. तुम दयालु हो… मेरे स्वामी का तेज प्रदान करो।

रति की प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार कर लिया लेकिन उन्होंने देवी सती का मंदिर बनवाने की शर्त रखी… कामदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया और कामदेव को रूप सौंदर्य मिला… इसलिए इस स्थान का नाम, कामरूप कामाख्या के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

जिन इक्यावन स्थानों पर सती के अंग गिरे थे, वे स्थान ही आज शक्ति के पीठ माने जाते हैं… कामरूप कामाख्या में देवी का योनि भाग गिरा था जो देवी का जगत जननी स्वरूप है। नीलांचल पर्वत पर बने इस मंदिर को ऊपर से देखने पर ये शिवलिंग के आकार का दिखता है…. 51 शक्तिपीठों में इसे सर्वोच्च माना जाता है।… इसे कौमारी तीर्थ भी कहते हैं… इस शक्तिपीठ को असीम ऊर्जा और अथाह शक्ति का स्रोत माना गया है… इसलिए तंत्र साधना के लिए इसे ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है…

मान्यता है कि जून के महीने में देवी रजस्वला होती हैं… इस दौरान यहां हर साल अम्बूवाची योग पर्व मनाया जाता है, जो कुंभ की तरह विशाल होता है… इस दौरान माता कामाख्या मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। साधक और तांत्रिक इस आयोजन के दौरान विभिन्न कर्मकांडों के जरिए दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन करते हैं।

सूर्य, चंद्रमा, तारे। प्रकृति का ये प्रत्यक्ष दर्शन, क्या मानव के जीवन पर निर्णायक प्रभाव डालता है?… ग्रह –नक्षत्रों का मानव जीवन पर सीधा असर पड़ता है?… इसका अध्ययन ही ज्योतिष कहलाता है। भारत के प्राग ज्योतिषपुर यानी पूर्व के ज्योतिष केंद्र से बेहतर जगह भला कौन हो सकती है?

चित्राचल पहाड़ी के नवग्रह मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। इसे ज्योतिषी विज्ञान का केंद्र माना जाता है। पूर्व मुखी मंदिर में पहुचने के लिए पूर्व से पश्चिम के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं… प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ राहु और बाईं तरफ केतु की प्रतिमा है… मंदिर की पहली दहलीज पर गणेश, शिव- पार्वती और श्रीकृष्ण की प्रतिमा है… तीन दीपक जलाकर सबसे पहले इन तीन प्रतिमाओं की पूजा होती है।

दूसरी दहलीज के बाद एक अंधेरी गुफा दिखती है… यहां दिखने वाले गोलाकार मंदिर के धरातल पर नौ शिवलिंग बने हुए हैं… हर शिवलिंग की जललहरी का मुख विभिन्न दिशाओं की तरफ है… एक मुख्य शिवलिंग बीच में बना हुआ है… यहां पूजा या दर्शन के बाद बाहर जाते समय पीछे घूमकर देखना वर्जित है।

कहते हैं कि ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता… यहां आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में सभी ग्रहों से संबंधित अनाज को पानी में भिगोकर दिया जाता है।

शुक्रेश्वर मंदिर :- सती की शक्ति और शिव की साधना की इस धरती की अपनी ही माया है… कहते हैं कि देवताओं से लेकर दैत्यों तक ने इस आदिशक्ति को स्वीकारा। दैत्यों के गुरू कहे जाने वाले शुक्राचार्य भी हस्तीगिरि पर शिव की आराधना करते थे। हाथी असम की पहचान हैं… काजीरंगा इसी पहचान को पुख्ता करता है… गुवाहाटी में हस्तीगिरि पर्वत का आकार भी हाथी की पीठ जैसा है… दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मंदिर के शिवलिंग की दूर- दूर तक मान्यता है…

भारत के विशाल शिवलिंगों में इसे गिना जाता है… शुक्रेश्वर घाट दाह संस्कार के लिए भी जाना जाता है… और यहां से सूर्यास्त के अद्भुत नज़ारे के लिए भी। जो शायद श्मशान के देवता शिव के साथ जीवन की संध्या का प्रतीक है।

संजय गुप्ता

Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

💥संसार में सुखी कौन है…… बहुत ही ज्ञानवर्धक लेख जरूर पढे।
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
आत्म का कल्याण मनुष्य के मन और विचारों पर निर्भर है !
जब तक मन साफ नहीं,भक्ति का भी कोई महत्व नहीं।
जैसे पानी के हिलते रहने से उसमें सूर्य का प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं पड़ता है,
उसी प्रकार जब तक मन में कामनाओं और वासनाओं की चंचलता रहती है, तब तक उसमें ईश्वर का प्रतिबिम्ब नहीं ठहर सकता है।
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

एक बार एक राजा विदेश को गया। जब उसने वापस देश लौटने का विचार बनाया तो घर में अपनी चारों रानियों को अलग-अलग पत्र लिखकर पूछा कि विदेश से उनकी आवश्यकता की कौन सी वस्तु उनके लिए लाई जाय? उनमें से तीन रानियों ने अपने पसंद की वस्तु लिखकर वापस राजा के पास पत्र भिजवा दिये, किन्तु जो सबसे छोटी रानी थी, उसने सिर्फ 1 लिखकर पत्र वापस भिजवा दिया। राजा ने चारों चिट्ठियों को पढ़ा । किसी रानी ने वस्त्र लिखे थे, किसी ने आभूषण लिखे थे, किसी ने खाने पीने की वस्तु लिखी थीं। राजा विदेश से वापस आया और जिस रानी ने जो वस्तु लिखी थी, वह उसके पास पहुंचा दी। सबसे छोटी रानी ने 1 लिखकर पत्र भेजा था, राजा इसका आशय नहीं समझ पाया। वह छोटी रानी के महल में गया और पूछा — प्रिये! आपने 1 लिखकर हमें विस्मय में डाल दिया। आप इसका आशय स्पष्ट करें । रानी ने कहा– महाराज ! मुझे तो किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, मुझे तो एक आप ही चाहिए थे, वो मिल गये हैं । राजा रानी के अतिशय प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। छोटी रानी ने माया को नहीं चाहा, बल्कि मायापति को चाहा तो उसे राजा मिल गये ।
ऐसे ही जो संसार की माया चाहता है, वह सांसारिक पदार्थों में सुख को खोजता रहता है, किन्तु उसे मृग-मरीचिका की भाँति संसार में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सांसारिक पदार्थ नाशवान् हैं । संसार के भोगों से हमारी कभी तृप्ति नहीं हो सकती। भर्तृहरि जी कहते हैं—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः
तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः।
कालो न यातो वयमेव याताः
तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।।

    अर्थात् 'हमने विषयों को कभी नहीं भोगा, बल्कि विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या भी नहीं की, चिन्तन में ही समय को गँवा दिया। हमसे कभी काल भी व्यतीत न हुआ, बल्कि हम ही उल्टे व्यतीत हो गये। फिर भी हमारी तृष्णाओं का अन्त नहीं हुआ और देखते-देखते हम बूढ़े हो गये।'
   तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब तक नश्वर भोगों में सुख खोजेगा, तब तक उसको कभी स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा। एक परमात्मा का आश्रय लेने से ही उसे शान्ति का सुगम मार्ग दिखलाई पड़ेगा।
   संतप्रवर पूज्य रामचन्द्र केशव डोंगरे जी महाराज कहते थे---
   लक्ष्मी अकेली आती है तो रुलाती है, किन्तु जब ठाकुर जी साथ आते हैं तभी वह हमें प्रसन्नता देती है ।
   जैसे शून्य के पीछे एक नहीं हो तो कितने भी शून्य लगा दें, उनका महत्व नहीं है, ऐसे ही जीवन में जब तक परमात्मा का स्थान नहीं है, तब तक समस्त भोग पदार्थ हमें नाश की ओर ले जाने वाले ही होंगे।

दीन कहे धनवान सुखी,
धनवान कहे सुखी राजा हमारा।
राजा कहे महाराजा सुखी,
महाराजा कहे सुखी इन्द्र प्यारा।।
इन्द्र कहे ब्रह्मा हैं सुखी
और ब्रह्मा कहे सुखी पालनहारा।
विष्णु कहें एक भक्त सुखी,
बाकी सब दुखिया है संसारा।।

  संजय गुप्ता
Posted in संस्कृत साहित्य

असुरों के गुरु शुक्राचार्यजी के रहस्य


असुरों के गुरु शुक्राचार्यजी के रहस्य
🔸🔸🔹🔸🔸🔸🔸🔹🔸🔸
अमंत्रं अक्षरं नास्ति , नास्ति मूलं अनौषधं।
अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ:॥
– शुक्राचार्य (शुक्र नीति)

अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे (कोई) मन्त्र न शुरू होता हो, कोई ऐसा मूल (जड़) नहीं है, जिससे कोई औषधि न बनती हो और कोई भी आदमी अयोग्य नहीं होता, उसको काम में लेने वाले (मैनेजर) ही दुर्लभ हैं।

शुक्राचार्य एक रहस्यमयी ऋषि हैं। उनके बारे में लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वे असुरों के गुरु थे। लेकिन हम आपको बताएंगे उनके बारे में कुछ अन्य तरह की रहस्यमी बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। शुक्राचार्य के संबंध में काशी खंड महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में अनेक कथाएं वर्णित है।

देवताओं के अधिपति इन्द्र, गुरु बृहस्पति और विष्णु परम ईष्ट हैं। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने जिनके गुरु शुक्राचार्य और शिव परम ईष्ट हैं। एक ओर जहां देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता विश्‍वकर्मा थे तो दूसरी ओर असुरों के मयदानव। इन्द्र के भ्राताश्री वरुणदेव देवता और असुर दोनों को प्रिय हैं।

असुरों में कई महान शिव भक्त असुर हुए हैं। शुक्राचार्य उनमें से एक थे। आओ उनके बारे में जानते हैं दस रहस्य…

पहला रहस्य👉 ऋषि भुगु के पुत्र थे शुक्राचार्य :महर्षि भृगु के पुत्र और भक्त प्रहल्लद के भानजे शुक्राचार्य। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम ख्याति था, जो उनके भाई दक्ष की कन्या थी। ख्याति से भृगु को दो पुत्र दाता और विधाता मिले और एक बेटी लक्ष्मी का जन्म हुआ। लक्ष्मी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया था। भृगु के और भी पुत्र थे जैसे उशना, च्यवन आदि। माना जाता है कि उशना ही आगे चलकर शुक्राचार्य कहलाए। एक अन्य मान्यता अनुसार वे भृगु ऋषि तथा हिरण्यकशिपु की पुत्री दिव्या के पुत्र थे।

मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है। इनका वाहन रथ है, उसमें अग्नि के समान आठ घोड़े जुते रहते हैं। रथ पर ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इनका आयुध दण्ड है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है।

दूसरा रहस्य👉 शुक्र नीति के प्रवर्तक :शुक्राचार्य महान ज्ञानी के साथ-साथ एक अच्छे नीतिकार भी थे। शुक्राचार्य की कही गई नीतियां आज भी बहुत महत्व रखती हैं। आचार्य शुक्राचार्य शुक्र नीति शास्त्र के प्रवर्तक थे। इनकी शुक्र नीति अब भी लोक में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी तथा पुत्र का नाम शंद और अमर्क था। इनके पुत्र शंद और अमर्क हिरण्यकशिपु के यहां नीतिशास्त्र का अध्यापन करते थे। ऋग्वेद में भृगुवंशी ऋषियों द्वारा रचित अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है जिसमें वेन, सोमाहुति, स्यूमरश्मि, भार्गव, आर्वि आदि का नाम आता है।

तीसरा रहस्य👉 माता ख्याति :कहा जाता है कि दैत्यों के साथ हो रहे देवासुर संग्राम में महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति, जो योगशक्ति संपन्न तेजस्वी महिला थीं, दैत्यों की सेना के मृतक सैनिकों को जीवित कर देती थीं जिससे नाराज होकर श्रीहरि विष्णु ने शुक्राचार्य की माता व भृगुजी की पत्नी ख्याति का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया।

जम्बूद्वीप के इलावर्त (रशिया) क्षे‍त्र में 12 बार देवासुर संग्राम हुआ। अंतिम बार हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया। इस जम्बूद्वीप के बीच के स्थान में था इलावर्त राज्य। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि अंतिम बार संभवत: शम्बासुर के साथ युद्ध हुआ था जिसमें राजा दशरथ ने भी भाग लिया था।

चौथा रहस्य👉 शुक्राचार्य को याद थी मृत को जिंदा करने की विद्या :इस विद्या के अविष्कार भगवान शंकर थे। ज्ञात हो कि गणेशजी का सिर काट कर हाथी का सिर लगा कर शिव ने गणेश को पुनः जीवित कर दिया था। भगवान शंकर ने ही दक्ष प्रजापति का शिरोच्छेदन कर वध कर दिया था और पुनः अज (बकरे) का सिर लगा कर उन्हें जीवन दान दे दिया।

इस विद्या द्वारा मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। यह विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य को याद थी। शुक्राचार्य इस विद्या के माध्यम से युद्ध में आहत सैनिकों को स्वस्थ कर देते थे और मृतकों को तुरंत पुनर्जीवित कर देते थे। शुक्राचार्य ने रक्तबीज नामक राक्षस को महामृत्युंजय सिद्धि प्रदान कर युद्धभूमि में रक्त की बूंद से संपूर्ण देह की उत्पत्ति कराई थी।

कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के सिद्ध होने से भी यह संभव होता है। महर्षि वशिष्ठ, मार्कंडेय और गुरु द्रोणाचार्य महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता थे। संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी भी मिलती है जिसके प्रयोग से मृतक फिर से जी उठता है।

मत्स्य पुराण अनुसार शुक्राचार्य ने आरंभ में अंगिरस ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया किंतु जब वे (अंगिरस) अपने पुत्र बृहस्पति के प्रति पक्षपात दिखाने लगे तब इन्होंने अंगिरस का आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि का शिष्यत्व ग्रहण किया। गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते।

पांचवां रहस्य👉 एकाक्षता नाम :माना जाता है कि एक समय जब विष्णु अवतार त्रिविक्रम वामन ने ब्राह्मण बनकर राजा बालि से तीन पग धरती दान में मांगी तो उस वक्त शुक्राचार्य बलि को सचेत करने के उद्देश्य से जलपात्र की टोंटी में बैठ गए। जल में कोई व्याघात समझ कर उसे सींक से खोदकर निकालने के यत्न में इनकी आंख फूट गई। फिर आजीवन वे काने ही बने रहे। तब से इनका नाम एकाक्षता का द्योतक हो गया।

दरअसल भगवान विष्णु ने वामनावतार में जब राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में बलि के कमंडल में जाकर बैठ गए, जिससे की पानी बाहर न आए और बलि भूमि दान का संकल्प न ले सकें। तब वामन भगवान ने बलि के कमंडल में एक तिनका डाला, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसलिए इन्हें एकाक्ष यानी एक आंख वाला भी कहा जाता है।

छठा रहस्य👉 शिव ने निगल लिया था शुक्राचार्य को :गौतम ऋषि की सलाह पर ही शुक्राचार्य ने शंकर की आराधना कर मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की जिसके बल पर देवासुर संग्राम में असुर अनेक बार जीते।

मृत संजीवनी विद्या के कारण दानवों की संख्या बढ़ती गई और देवता असहाय हो गए। ऐसे में उन्होंने भगवान शंकर की शरण ली। शुक्राचार्य द्वार मृत संजीवीनी का अनुचित प्रयोग करने के कारण भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया। क्रोधावश उन्होंने शुक्राचार्य को पकड़कर निगल लिया। इसके बाद शुक्राचार्य शिवजी की देह से शुक्ल कांति के रूप में बाहर आए और अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त किया। तब उन्होंने प्रियवृत की पुत्री ऊर्जस्वती से विवाह कर अपना नया जीवन शुरू किया। उससे उन को चार पुत्र हुए।

सातवां रहस्य👉 शुक्राचार्य की पुत्री की प्रसिद्ध कहानी :इक्ष्वाकु वंश के राजा नहुष के छः पुत्र थे- याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति तथा कृति। याति परमज्ञानी थे तथा राज्य, लक्ष्मी आदि से विरक्त रहते थे इसलिए राजा नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति का राज्यभिषके कर दिया।

एक बार की बात है कि दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी अपनी सखियों के साथ अपने उद्यान में घूम रही थी। शर्मिष्ठा अति सुन्दर राजपुत्री थी, तो देवयानी असुरों के महा गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। दोनों एक दूसरे से सुंदरता के मामले में कम नहीं थी। वे सब की सब उस उद्यान के एक जलाशय में, अपने वस्त्र उतार कर स्नान करने लगीं।

उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ उधर से निकले। भगवान शंकर को आते देख वे सभी कन्याएं लज्जावश से बाहर निकलकर दौड़कर अपने-अपने वस्त्र पहनने लगीं। शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने भूलवश देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी अति क्रोधित होकर शर्मिष्ठा से बोली, ‘रे शर्मिष्ठा! एक असुर पुत्री होकर तूने ब्राह्मण कन्या का वस्त्र धारण करने का साहस कैसे किया? तूने मेरे वस्त्र धारण करके मेरा अपमान किया है।’

देवयानी के अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा अपने अपमान से तिलमिला गई और देवयानी के वस्त्र छीन कर उसे एक कुएं में धकेल दिया। देवयानी को कुएं में धकेल कर शर्मिष्ठा के चले जाने के पश्चात् राजा ययाति आखेट करते हुए वहां पर आ पहुंचे और अपनी प्यास बुझाने के लिए वे कुएं के निकट गए तभी उन्होंने उस कुएं में वस्त्रहीन देवयानी को देखा।

जल्दी से उन्होंने देवयानी की देह को ढंकने के लिए अपने वस्त्र दिए और उसको कुएं से बाहर निकाला। इस पर देवयानी ने प्रेमपूर्वक राजा ययाति से कहा, ‘हे आर्य! आपने मेरा हाथ पकड़ा है अतः मैं आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूं। हे क्षत्रियश्रेष्ठ! यद्यपि मैं ब्राह्मण पुत्री हूं किन्तु बृहस्पति के पुत्र कच के शाप के कारण मेरा विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझे अपने प्रारब्ध का भोग समझ कर स्वीकार कीजिए।’ ययाति ने प्रसन्न होकर देवयानी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

देवयानी वहां से अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई तथा उनसे समस्त वृत्तांत कहा। शर्मिष्ठा के किए हुए कर्म पर शुक्राचार्य को अत्यन्त क्रोध आया और वे दैत्यों से विमुख हो गए। इस पर दैत्यराज वृषपर्वा अपने गुरुदेव के पास आकर अनेक प्रकार से मान-मनोन्वल करने लगे।

बड़ी मुश्किल से शुक्राचार्य का क्रोध शान्त हुआ और वे बोले, ‘हे दैत्यराज! मैं आपसे किसी प्रकार से रुष्ठ नहीं हूं किन्तु मेरी पुत्री देवयानी अत्यन्त रुष्ट है। यदि तुम उसे प्रसन्न कर सको तो मैं पुनः तुम्हारा साथ देने लगूंगा।’

वृषपर्वा ने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए उससे कहा, ‘हे पुत्री! तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा।’ देवयानी बोली, ‘हे दैत्यराज! मुझे आपकी पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में चाहिए।’ अपने परिवार पर आए संकट को टालने के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया।

शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी देवयानी के साथ उसकी दासी के रूप में ययाति के भवन में आ गई। देवयानी के पुत्रवती होने पर शर्मिष्ठा ने भी पुत्र की कामना से राजा ययाति से प्रणय निवेदन किया जिसे ययाति ने स्वीकार कर लिया। राजा ययाति के देवयानी से दो पुत्र यदु तथा तुवर्सु और शर्मिष्ठा से तीन पुत्र द्रुह्यु, अनु तथा पुरु हुए।

बाद में जब देवयानी को ययाति तथा शर्मिष्ठा के संबंध के विषय में पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलवाकर कहा, ‘रे ययाति! तू स्त्री लम्पट है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं तुझे तत्काल वृद्धावस्था प्राप्त हो।’

उनके शाप से भयभीत हो राजा ययाति गिड़गिड़ाते हुए बोले, ‘हे दैत्य गुरु! आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप के कारण तो आपकी पुत्री का भी अहित है।’ तब कुछ विचार कर के शुक्रचार्य जी ने कहा, ‘अच्छा! यदि कोई तुझे प्रसन्नतापूर्वक अपनी यौवनावस्था दे तो तुम उसके साथ अपनी वृद्धावस्था को बदल सकते हो।’

इसके पश्चात् राजा ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, ‘वत्स यदु! तुम अपने नाना के द्वारा दी गई मेरी इस वृद्धावस्था को लेकर अपनी युवावस्था मुझे दे दो।’ इस पर यदु बोला, ‘हे पिताजी! असमय में आई वृद्धावस्था को लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। इसलिये मैं आपकी वृद्धावस्था को नहीं ले सकता।’

ययाति ने अपने शेष पुत्रों से भी इसी प्रकार की मांग की, लेकिन सभी ने कन्नी काट ली। लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता की मांग को स्वीकार कर लिया।

पुनः युवा हो जाने पर राजा ययाति ने यदु से कहा, ‘तूने ज्येष्ठ पुत्र होकर भी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया। अतः मैं तुझे राज्याधिकार से वंचित करके अपना राज्य पुरु को देता हूं। मैं तुझे शाप भी देता हूं कि तेरा वंश सदैव राजवंशियों के द्वारा बहिष्कृत रहेगा।’

आठवां रहस्य👉 संगीतज्ञ और कवि थे शुक्राचार्य :शुक्राचार्य को श्रेष्ठ संगीतज्ञ और कवि होने का भी गौरव प्राप्त है। भागवत पुराण के अनुसार भृगु ऋषि के कवि नाम के पुत्र भी हुए जो कालान्तर में शुक्राचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य औषधियों, मन्त्रों तथा रसों के भी ज्ञाता हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है। इन्होंने अपनी समस्त सम्पत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी-जीवन ही स्वीकार किया।

नौवां रहस्य👉 शुक्राचार्य का शुक्राचार्य नाम कैसे पड़ा :कवि या भार्गव के नाम से प्रसिद्ध शुक्राचार्य का शुक्र नाम कैसे पड़ा इस संबंध में वामन पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है।

कथा अनुसार जब शुक्राचार्य को शंकर भगवान निगल जाते हैं तब शंकरजी के उदर में जाकर कवि (शुक्राचार्य) ने शंकर भगनान की स्तुति प्रारंभ कर दी जिससे प्रसन्न हो कर शिव ने उन को बाहर निकलने कि अनुमति दे दी। जब वे एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे लेकिन कोई छोर न मिलने पर वे पुनः शिव स्तुति करने लगे। तब भगवान शंकर ने हंस कर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो अतः मेरे शिश्न से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के शिश्न से निकल आए। तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए।

दसवां रहस्य👉 क्या शुक्राचार्य अरब चले गए थे? :इस बात में कितनी सचाई है यह हम नहीं जानते। शुक्राचार्य को प्राचीन अरब के धर्म और संस्कृति का प्रवर्तक माना जाता है हालांकि इस पर विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अरब को पहले पाताल लोक की संज्ञा दी गई थी। गुजरात के समुद्र के उस पार पाताल लोक होने की कथा पुराणों में मिलती है।

गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकरध्वज के साथ में हनुमानजी की मूर्ति स्थापित है। अहिरावण ने भगवान श्रीराम-लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपाकर रखा था। जब हनुमानजी श्रीराम-लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकरध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमानजी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। मकरध्वज हनुमानजी का पुत्र था।

माना जाता है कि जब राजा बलि को पाताल लोक का राज बना दिया गया था तब शुक्राचार्य भी उनके साथ चले गए थे। दूसरी मान्यता अनुसार दैत्यराज बलि ने शुक्राचार्य का कहना न माना तो वे उसे त्याग कर अपने पौत्र और्व के पास अरब में आ गए और दस वर्ष तक वहां रहे।

शुक्राचार्य के पौत्र का नाम और्व/अर्व या हर्ब था, जिसका अपभ्रंश होते होते अरब हो गया। अरब देशों का महर्षि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य तथा उनके पौत्र और्व से ऐतिहासिक संबंध के बारे में ‘हिस्ट्री ऑफ पर्शिया’ में उल्लेख मिलता है जिसके लेखक साइक्स हैं।
🔸🔸🔹🔸🔸🔹🔸🔸🔹🔸🔸🔹🔸🔸🔹🔸🔸

देव शर्मा

Posted in कविता - Kavita - કવિતા

मेरे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए


बिस्तरों पर अब सलवटें नहीं पड़ती
ना ही इधर उधर छितराए हुए कपड़े हैं
रिमोट के लिए भी अब झगड़ा नहीं होता
ना ही खाने की नई नई फ़रमायशें हैं
मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं ।

सुबह अख़बार के लिए भी नहीं होती मारा मारी
घर बहुत बड़ा और सुंदर दिखता है
पर हर कमरा बेजान सा लगता है
अब तो वक़्त काटे भी नहीं कटता
बचपन की यादें कुछ फ़ोटो में सिमट गयी हैं
मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं ।

अब मेरे गले से कोई नहीं लटकता
ना ही घोड़ा बनने की ज़िद होती है
खाना खिलाने को अब चिड़िया नहीं उड़ती
खाना खिलाने के बाद की तसल्ली भी अब नहीं मिलती
ना ही रोज की बहसों और तर्कों का संसार है
ना अब झगड़ों को निपटाने का मजा है
ना ही बात बेबात गालों पर मिलता दुलार है
बजट की खींच तान भी अब नहीं है
मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं

पलक झपकते ही जीवन का स्वर्ण काल निकल गया
पता ही नहीं चला
इतना ख़ूबसूरत अहसास कब पिघल गया
तोतली सी आवाज़ में हर पल उत्साह था
पल में हँसना पल में रो देना
बेसाख़्ता गालों पर उमड़ता प्यार था
कंधे पर थपकी और गोद में सो जाना
सीने पर लिटाकर वो लोरी सुनाना
बार बार उठ कर रज़ाई को उड़ाना
अब तो बिस्तर बहुत बड़ा हो गया है
मेरे बच्चों का प्यारा बचपन कहीं खो गया है

अब तो रोज सुबह शाम मेरी सेहत पूँछते हैं
मुझे अब आराम की हिदायत देते हैं
पहले हम उनके झगड़े निपटाते थे
आज वे हमें समझाते हैं
लगता है अब शायद हम बच्चे हो गए हैं
मेरे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए
-अनजान

Posted in आओ संस्कृत सीखे.

“`
अमेरिका को English में America
ही बोलते.

जापान को भी English में Japan बोलते

भूटान को भी English में Bhutan ही बोलते

श्रीलंका को भी English में
Sri Lanka ही बोलते.

बांग्लादेश को भी English में Bangladesh ही बोलते

नेपाल को भी English में Nepal ही बोलते.

इतना ही नहीं अपने पडोसी मुल्क पाकिस्तान को भी
English में Pakistan ही बोलते.

फिर सिर्फ भारत को ही English में India क्यों बोलते ?

तो

Oxford Dictionary के अनुसार

India यह शब्द कैसे आया यह ९९% लोगो को भी पता तक नहीं होगा…
*
I – Independent

N- Nation

D- Declared

I – In

A- August

इसीलिए इंडिया (India)

दोस्तों

इस पोस्ट को कृपया इतना शेयर करो की, ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को यह पता चल सके…“`

👌👍👏👏👏👏👏👏👏