Posted in कविता - Kavita - કવિતા

चाल भेगा थयीऐ,


चाल भेगा थयीऐ,

बधी चिंता बाजु ऐ मुक,

 

चहेरो रुबरू जोइये,

Facebook बाजु ए मुक,

 

मन थि like करिऐ,

अन्गुठो बाजू ए मुक,

 

पाथरी छे मस्त चट्टाई,

Status बाजु ए मुक,

 

Friend तो तु पहेले थी ज छे,

request  बाजू  ऐ मुक,

 

सुख दुख download करिऐ,

application बाजू ऐ मुक,

 

दिल थि जोडायेला छे दिल ना तार,

आ “नेट-फेट” बाजू ऐ मुक,

 

आ सिज़न नी काची केरी ओ bite करीऐ

आ megabite बाजु ऐ मुक,

 

औटोरिचार्ज थाय छे सम्बन्धो,

आ charger बाजू ए मुक,

 

दिल खोलवा मित्रो जोइ ऐ,

आ password बाजू ऐ मुक,

 

चाल भेगा थयिऐ,

बधी चिंता बाजू ऐ मुक…!!

Author:

Buy, sell, exchange old books

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s