Posted in छोटी कहानिया - १०,००० से ज्यादा रोचक और प्रेरणात्मक

વિચાર કર્યા વગર.


વિચાર કર્યા વગર……….

એકવખત સુફી સંત હસન બસરી વહેલી સવારે દરિયાકાંઠે ફરવા માટે નિકળ્યા. દરિયા કિનારે એણે એક પુરૂષને એક સ્ત્રીના ખોળામાં માથું નાખીને સુતેલો જોયો. બાજુમાં જ એક દારુની ખાલી બોટલ પણ પડી હતી. સંત હસન બસરી ખુબ દુ:ખી થયા. એ વિચારવા લાગ્યા કે આ માણસ પણ કેવો કામાંધ છે. સવારના પહોરમાં દારુ પી ને સ્ત્રીના ખોળામાં માથુ મુકીને પ્રેમાલાપ કરે છે.

થોડીવારમાં સમુદ્રમાંથી “બચાવો” “બચાવો” ની બુમો સંભળાઇ`. સંત હસને જોયુ કે એક માણસ દરિયામાં ડુબી રહ્યો છે. પણ પોતાને તો તરતા આવડતું નહોતું એટલે એ જોવા સિવાય બીજુ કંઇ જ કરી શકે તમે નહોતા. સ્ત્રીના ખોળામાં માથુ મુકીને સુતેલો પેલો પુરૂષ ઉભો થયો અને ડુબતા માણસને બચાવવા એ સમુદ્રમાં કુદી પડ્યો. થોડીવારમાં તો એ પેલા માણસને બચાવીને સમુદ્રકિનારે લઇ આવ્યો.

સંત હસન વિચારમાં પડી ગયા કે આ માણસને સારો ગણવો કે ખરાબ ? એ પેલા પુરૂષ પાસે ગયા અને પુછ્યુ, “ ભાઇ તું કોણ છે અને અહીંયા શું કરે છે ?”
પેલા પુરૂષે જવાબ આપ્યો કે હું એક ખારવો છુ અને માછીમારીનો ધંધો કરુ છુ. આજે ઘણા દિવસો પછી સમુદ્રની સફર કરીને વહેલી સવારે અહીંયા પહોંચ્યો છું. મારી “માં” મને લેવા માટે સામે આવી હતી અને સાથે ઘેર બીજુ કોઇ ખાસ વાસણ ન હોવાથી આ દારુની બોટલમાં ઘેરથી પાણી ભરીને લાવી હતી. ઘણા દિવસની મુસાફરીનો ખુબ થાક હતો અને સવારનું આ સુંદર વાતાવરણ હતું એટલે પાણી પી ને મારી “માં” ના ખોળામાં માથું રાખીને થાક ઉતારવા અહિંયા જ સુઇ ગયો.

સંત હસનની આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે હું પણ કેવો માણસ છું જે કંઇ જોયુ એ બાબતમાં કેવા ખોટા વિચારો કરવા લાગ્યો જ્યારે હકીકત કંઇક જુદી જ હતી!

કોઇપણ ઘટના માત્ર આપણને દેખાય એવી જ ન હોય એની એક બીજી બાજુ પણ હોય આપણે આ બીજી બાજુનો વિચાર કર્યા વગર જ આપણો પ્રતિભાવ આપીએ છીએ અને પછી સંત હસનની જેમ પસ્તાવો થાય છે.

ટ્રાફિક લાઇટની જેમ પહેલા થોભીએ ( લાલ લાઇટ) …..
પછી વિચારીએ( પીળી લાઇટ) ……….
અને પછી પ્રતિભાવ આપીએ( લીલી લાઇટ) …….

Posted in भारत गौरव - Mera Bharat Mahan

THE HISTORY OF APPROXIMATION OF PI IN INDIA


Vedveer Arya's photo.
Vedveer Arya to INDIAN HISTORY ~ REAL TRUTH

THE HISTORY OF APPROXIMATION OF PI IN INDIA

Ancient Indians understood the concept of irrational numbers since Sulbasutra period. Rigveda gives rough value of Pi as 3 (Paridhiriva tritah). Bharatikrishnatirtha, the author of Vedic mathematics, quoted one shloka which gives the value of Pi correct up to 32 decimal places.

Sulbasutras, Aryabhata and later astronomers knew the irrationality of Pi. Bhaskara I (628 AD) was the first to establish the concept that Pi is transcendental. Only in 1882 AD, F. Lindemann could prove that Pi is transcendental.

Nilakantha(1444-1543 AD) was the first who explicitly defined the irrationality of Pi but modern textbooks give the credit to Johann Heinrich Lambert (1728-1777 AD), a Swiss mathematician for rediscovering the same in 1761 AD. In fact, Nilakantha must be given the credit being the first to discover it.

Posted in भारत गौरव - Mera Bharat Mahan

Sulbasutras are the oldest books of constructional geometry


Vedveer Arya's photo.
Vedveer Arya to INDIAN HISTORY ~ REAL TRUTH

Sulbasutras are the oldest books of constructional geometry. Considering Mauryan era around 1500 BC, Sulbasutras can be dated not later than 2000 BC. Apart from the knowledge of Baudhayana(Pythagoras?) theorum, Baudhayana gave accurate formula to find the square root of 2. He also clearly mentions it to be approximate which means he knew the concept of irrational numbers. Babylonians probably learnt maths from India.

Posted in भारतीय मंदिर - Bharatiya Mandir

Dancing Lord Ganesh Statue at the Calgary Zoo, Canada


Worldwide Hindu Temples's photo.
Worldwide Hindu Temples with Maggimei Gengan and 3 others

Dancing Lord Ganesh Statue at the Calgary Zoo, Canada

Posted in भारतीय मंदिर - Bharatiya Mandir

Monolithic Masroor rock-cut temple reflected in the water pond in Kangra Valley in Kangra district of Himachal Pradesh


Worldwide Hindu Temples's photo.
Worldwide Hindu Temples

Monolithic Masroor rock-cut temple reflected in the water pond in Kangra Valley in Kangra district of Himachal Pradesh State

The Masroor Rock Cut Temple, a complex of temples also known as Himalayan Pyramid, is in Masroor (also spelled Masrur) in Kangra Valley which is 40 kilometres (25 mi) from Kangra city in Kangra district of the Indian state of Himachal Pradesh. It is now known as ‘Thakurwada’, meaning “Vaishnavite temples”. It is a complex of monolithic rock cut temples, in shikhara (raising tower) style of Indo-Aryan architectural style, which according to historians connected with the art, is dated between 6th and 8th centuries. Such an architectural temple is unique to the northern part of India while there are many places in western and southern India where such rock cut structures exist at number of locations. There is a lake or pond called Masroor lake in front of this edifice which shows partial reflection the temples.

Legends
***********
According to a popular legend the Pandavas of the Mahabharata fame resided here during their “incognito” exile from their kingdom and built this temple. During this time, as their identity and location was exposed, they shifted from here. This is said to be the reason for the unfinished part of the temple complex.

The pond in front of the complex has a mythical link to Draupadi, the consort of the Pandavas. It is stated that it was built for her exclusive use for ablutions.[

Posted in भारत गौरव - Mera Bharat Mahan

RigvedaBhashya bhumika by Maharushi Dayanan Saraswati cites the technology for “Taravidhya moolam” i.e telephone technology.


Kalpana Singh's photo.
Kalpana Singh to INDIAN HISTORY ~ REAL TRUTH

RigvedaBhashya bhumika by Maharushi Dayanan Saraswati cites the technology for “Taravidhya moolam” i.e telephone technology.

Posted in भारत गौरव - Mera Bharat Mahan

RigvedaBhashya bhumika on ‪#‎Steam‬ engine


Kalpana Singh's photo.
Posted in भारतीय मंदिर - Bharatiya Mandir

Idols in Hindu temples are not toys,they are energized to vibrate in certain way which effects the surroundings.


Kalpana Singh's photo.
Kalpana Singh to INDIAN HISTORY ~ REAL TRUTH

‪#‎Science‬ of ‪#‎Duality‬ & ‪#‎IdolWorship‬
Idols in Hindu temples are not toys,they are energized to vibrate in certain way which effects the surroundings.

‪#AgamaSashtra‬ , a tantric scientific methodology gives a complete guideline from details on the structure, size of the idols, composition, place, mantra, yantra perfected over millennia. The science starts with ‪#‎PranaPratistha‬ i.e establishing the life force and using the ‪#‎psychoenergies‬. Agama Sashtra gives the idol structure,the philosophical doctrines and the meditative details. It has mainly four parts :-‪#‎KriyaPada‬, ‪#‎CharaPada‬, ‪#‎YogPada‬,‪#‎JnayaPada‬.

The concept and truth of #Duality of existence is well understood in Agama Sashtra with an objective to merge the ‪#‎QuantumWorld‬ and ‪#‎PhysicalWorld‬ through a scientific & spiritual process.
http://www.hindupedia.com/en/Temple_Construction

Posted in भारतीय मंदिर - Bharatiya Mandir

ANCIENT SUN TEMPLE NIRATH SUN TEMPLE KINNAUR DIST HIMACHALPRADESH RAMPUR DIST


"NIRATH .KINNAUR RAMPUR HIMACHALPRADESH"
"NIRATH .KINNAUR RAMPUR HIMACHALPRADESH"
"NIRATH .KINNAUR RAMPUR HIMACHALPRADESH"
"NIRATH .KINNAUR RAMPUR HIMACHALPRADESH"
"NIRATH .KINNAUR RAMPUR HIMACHALPRADESH"
Jigna Shah to INDIAN HISTORY ~ REAL TRUTH

ANCIENT SUN TEMPLE NIRATH SUN TEMPLE KINNAUR DIST HIMACHALPRADESH RAMPUR DIST

Historic Sun temple at Nirath village in Sutlej river valley not only suffers neglect but is also threatened by a large dam coming up in the vicinity; something that has been protested by the state archaeologists.

Dam site of the proposed large Luhri hydroelectric project on the river at Nirath is less than 200 meters downstream of the heritage temple site.

“It is only with a condition that no harm would be caused to the temple that we have accorded conditional permission to the Luhri hydro power project,” says CL Kashyap, state archaeological engineer. Sun_Temple_of_Nirath

Fears have been raised that the back waters of the dam would wash into the compound of the temple, seep into the rock foundation and cause permanent damage to it.

“Be it ensuring its safety or relocating the temple, the onus is on the project authorities to safeguard the Sun Temple,” says Kashyap.

Dating back to the seventh century, when foundations of the temple were laid; neither is the monument looked after by the Archeological Survey of India (ASI) nor by the state authorities and the village community residing in the neighborhood has not bothered to maintain the heritage structure.