Posted in रामायण - Ramayan

Anjaneya Mountains


Anjaneya Mountains

Hanuman, is a strong devotee of Lord Rama highly revered monkey God. Hanuman is loved and worshiped all over India because of his qualities as being the best, most sincere and strongest devotee ever.

Trimbak, 33 km west of Nasik in Maharashtra, is revered as the city of one of the 12 Jyotirlinga shrines of Lord Shiva. In coming from Nasik and going to the Triyambakeswara Jyotir Linga Temple, you pass through the Anjaneya Mountains.

In the Anjaneya Mountains you also find the offspring of the Godavari River, one of the seven most holy rivers in India*. From here the Godavari flows east, right across India, down and out in the Bay of Bengal. The Godavari River is called “Ganga” in these parts of the country.

Anjaneya Mountains

Hanuman, is a strong devotee of Lord Rama highly revered monkey God. Hanuman is loved and worshiped all over India because of his qualities as being the best, most sincere and strongest devotee ever.

Trimbak, 33 km west of Nasik in Maharashtra, is revered as the city of one of the 12 Jyotirlinga shrines of Lord Shiva. In coming from Nasik and going to the Triyambakeswara Jyotir Linga Temple, you pass through the Anjaneya Mountains.

In the Anjaneya Mountains you also find the offspring of the Godavari River, one of the seven most holy rivers in India*. From here the Godavari flows east, right across India, down and out in the Bay of Bengal. The Godavari River is called "Ganga" in these parts of the country.
Posted in राजनीति भारत की - Rajniti Bharat ki

हिंदूंच्या भारतातील अलिकडच्या कालातील पहिल्या सार्वभौम साम्राज्याचे


हिंदूंच्या भारतातील अलिकडच्या कालातील पहिल्या सार्वभौम साम्राज्याचे
छत्रपती, धर्मवीर संभाजीमहाराज यांची अति क्रूर क्रूर पद्धतीने हाल हाल करून हत्या करणा-या औरंग्य़ाचे नाव आपण आजही निर्लज्जपणे उच्चारत असतो!
कधी? औरंगाबाद म्हणताना! हो! हा तोच औरंग्या आहे! त्याला १७०७ मध्ये मराठ्यांनी याच भूमीत कायमचा गाडलाय!
समर्थ आनंदवनभूवनीचे स्वप्न पहाताना म्हणतात,

बुडाला औरंग्ज्या पापी। म्लेंछ संव्हार जाहला।
मोडिली मांडिली क्षेत्रे। आनंदवनभूवनी॥

-समर्थ रामदास

समर्थांना असा पराकोटीचा राग ज्या माणसाबद्दल, प्रवृत्तीबद्दल होता त्याचे नाव निदान आपण तरी (समर्थभक्तांनी) घेऊ नये…संभाजीनगर म्हणायला काय लाज वाटते का आपल्याला? आज याच औरंग-पूजेची फ़ळे संभाजीनगरात MIM या जहरी, विखारी, राष्ट्रघातकी, रझाकारी संघटनेची पाळेमुळे भक्कम होऊन लगडलेली आहेत! या निवडणुकीत त्या पक्षाचे २ आमदार भरघोस मते घेऊन बसलेले… निवडून आलेले आहेत! अगदी राज ठाकरेंनाही मागे टाकीत!
हिंदूंवर आजवर अनन्वीत अत्याचार झाले याचे कारण आपल्याला असलेला दुहीचा शाप! आजही आपण सर्व मराठीजन एकत्र न येता पक्षा पक्षात विभागले गेलेलो आहोत.
मराठा तितुका मेळवावा। अपुला महाराष्ट्रधर्म वाढवावा॥
असे समर्थ काय उगाच कानीकपाळी ओरडून सांगत असतील काय?
सोबतची आकडेवारी पाहिल्यावर MIM चे खासदार कसे निवडून आले ते कळेल!

आता तरी सावध व्हा! आपले जात-पात-पंथ-वर्ण भेद यावरून केले जाणारे विभाजन थांबवा! एक व्हा! संघटित व्हा!

बहुत लोक एक करावे । एक विचारे भरवावे । कष्ट करोनी घसरावे। म्लेंच्छावरी ।।

-समर्थ रामदास

www.dasbodh.com

हिंदूंच्या भारतातील अलिकडच्या कालातील पहिल्या सार्वभौम साम्राज्याचे
छत्रपती, धर्मवीर संभाजीमहाराज यांची अति क्रूर क्रूर पद्धतीने हाल हाल करून हत्या करणा-या औरंग्य़ाचे नाव आपण आजही निर्लज्जपणे उच्चारत असतो!
कधी? औरंगाबाद म्हणताना! हो! हा तोच औरंग्या आहे! त्याला १७०७ मध्ये मराठ्यांनी याच भूमीत कायमचा गाडलाय!
समर्थ आनंदवनभूवनीचे स्वप्न पहाताना म्हणतात,

बुडाला औरंग्ज्या पापी। म्लेंछ संव्हार जाहला। 
मोडिली मांडिली क्षेत्रे। आनंदवनभूवनी॥

-समर्थ रामदास

समर्थांना असा पराकोटीचा राग ज्या माणसाबद्दल, प्रवृत्तीबद्दल होता त्याचे नाव निदान आपण तरी (समर्थभक्तांनी) घेऊ नये...संभाजीनगर म्हणायला काय लाज वाटते का आपल्याला? आज याच औरंग-पूजेची फ़ळे संभाजीनगरात MIM या जहरी, विखारी, राष्ट्रघातकी, रझाकारी संघटनेची पाळेमुळे भक्कम होऊन लगडलेली आहेत! या निवडणुकीत त्या पक्षाचे २ आमदार भरघोस मते घेऊन बसलेले... निवडून आलेले आहेत! अगदी राज ठाकरेंनाही मागे टाकीत!
हिंदूंवर आजवर अनन्वीत अत्याचार झाले याचे कारण आपल्याला असलेला दुहीचा शाप! आजही आपण सर्व मराठीजन एकत्र न येता पक्षा पक्षात विभागले गेलेलो आहोत.
मराठा तितुका मेळवावा। अपुला महाराष्ट्रधर्म वाढवावा॥
असे समर्थ काय उगाच कानीकपाळी ओरडून सांगत असतील काय?
सोबतची आकडेवारी पाहिल्यावर MIM चे खासदार कसे निवडून आले ते कळेल!

आता तरी सावध व्हा! आपले जात-पात-पंथ-वर्ण भेद यावरून केले जाणारे विभाजन थांबवा! एक व्हा! संघटित व्हा!

बहुत लोक एक करावे । एक विचारे भरवावे । कष्ट करोनी घसरावे। म्लेंच्छावरी ।।

-समर्थ रामदास

॥ www.dasbodh.com ॥
Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

जम्मू-काश्मीर के अंतिम नरेश महाराजा हरि सिंह


जम्मू-काश्मीर के अंतिम नरेश महाराजा हरि सिंह

जम्मू-काश्मीर के अंतिम नरेश महाराजा हरि सिंह (Colonel His Highness Shriman Rajrajeshwar Maharajadhiraj Sri Sir Hari Singh Indar Mahindar Bahadur, Sipar-i-Sultanat, Maharaja of Jammu and Kashmir, KCIE, KCVO : 1925-1961) के राज्याभिषेक का दुर्लभ वीडियो (सितम्बर, 1925)

जम्मू-काश्मीर के अंतिम नरेश महाराजा हरि सिंह (Colonel His Highness Shriman Rajrajeshwar Maharajadhiraj Sri Sir Hari Singh Indar Mahindar Bahadur, Sipar-i-Sultanat, Maharaja of Jammu and Kashmir, KCIE, KCVO : 1925-1961) के राज्याभिषेक का दुर्लभ वीडियो (सितम्बर, 1925)

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

GRANDMA’S KONKANI LULLABY AND A TRAGIC GOAN STORY


Untold history of Goan Brahmins! True Story of holocaust!
GRANDMA’S KONKANI LULLABY AND A TRAGIC GOAN STORY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153258445554027
An excellent article by Udaylal pai

GRANDMA'S KONKANI LULLABY AND A TRAGIC GOAN STORY 
"Dear Crow, Have you been to Goa? Have you seen my beloved Grandpa there? What did he tell you? Did he tell about coming here for the next auspicious day?"

This is the first stanza of a melodious lullaby in Konkani that I heard during my childhood. My grand mother heard it sung by an old women while caring and feeding her grandchild. 

There is a hope in this lullaby. Even at this old age, she expects her Grandpa to come to see her - for, she came down to Kerala coast along with her father and remaining family members at very young tender age after a long tough, horrible journey through ocean from Konkan Goa.

There is deep disturbing sadness in this lullaby. She consciously know that her Grandpa will never come. If alive her grandpa would have been 200 years old. She understands that her Grandpa along with her relatives was brutally tortured and murdered by religious lunatics. But her heart is not capable of accepting the bitter truth. She still aspire to see him once before her death! She loved her Grandpa so much.

She remembers her small beautiful thatched house house that was built in tandem with the nature, the vegetable and fruits organic farm, the nice village and serene temple were brutally ransacked and destroyed by foreign barbarians. The head of those barbarians was a venom spewing missionary.

And her Grandpa was one among 40,000-odd Goans who were murdered, massacred and tortured by them. She still remembers those nightmarish and deadly escape from Goa with her parents and few other family members. She was deeply wounded by the distressing and disturbing experience- the sightings of suffering that she saw in her childhood. The frightening torture she saw included:

- Her forefathers eyelids were sliced off and extremities were amputated carefully so a person could remain conscious 
- daughters raped and sons killed in front of their parents who couldn't even close eyes since eyelids were sliced.
- elders had to see those barbarians tear their women’s breast from her body.
- the most devilish terrors inflicted on pregnant women made them abort.
- water torture (where prisoner was laid across iron bar and made to ingest water non-stop. This would create pressure on stomach and sometimes they would beat stomach with stick till it would burst)
- cutting off ears of one’s head.
- No honor even in death: Those who died in the jail were buried inside the building, the bodies were exhumed.

Who did commit such brutal slaughter? Who were those inhuman butchers ? Who was the cold-blooded leader of the massacre that happened in the name of religion? 

Well, before asking such questions, we should know the background of her ancestor.

Goan Hindus were a peaceful, lovable and graceful community whose prayer was "Lokah Samastah Sukhino Bhavantu"(May eternal peace and goodwill prevail in the whole world). They believed in non-violence and Vasudhaiva Kutumbakam (the world is one family). Among them was a Brahmin community - Goud Saraswat Brahmins (GSBs) - pure vegetarians and propagators of Sanatan Dharma. They have developed a sophisticated culture based on a profound spiritual connection to the cosmos. Her Grandpa was from that community.

They believed in "Manava seva Madhava seva" (Service to man is service to God) - their duty was to serve society and it was considered as the greatest virtue...They upheld the unique traditions that has universal base and lived their life in accordance with the "Shodasha Samskaras" (sixteen sacraments). 

They organized dwellings (known as "Keri" in Konkani = settlements or agraharas) and helped the Sanatan Dharma society to preserve its unique culture and customs.

In the Keris they learned in all branches of learning, and these were also specialized in Ayurveda, Pashuvaidya, Gajashastra, Ashwashastra, Astronomy, Astrology, Metallurgy, Botany etc in those days. The GSBs guided men of all professions in all areas. 

They followed a simple, down-to-earth life-style and saved all the material wealth for the future generations to sustain the culture. They have converted wealth of generations into idols and precious gems and built temples around Goa. There were nearly 4,000 such temples in Goa. Everything about them was environmental friendly.

It was a peaceful and joyous heaven in the earth - till the messengers of death came in the form of Portugese in the sixteenth century. 

They followed the tradition of Atithi Devo Bhavah (The guest is God') and heartily welcomed Portuguese. Instead of god, they were welcoming the most devilish exploitators and non-involved human beings.

The world history says, the Goa Inquisition by the Portuguese was most merciless and cruel in the world. The notorious, murderous chieftain was Francis Xavier, a mercenary of death. The Goan inquisition is regarded by all contemporary portrayals as the most violent inquisition ever executed by the Catholic Church. 

Francis Xavier was a Portuguese Christian fanatic who exported the Inquisition to Goa The inquisitors came and started installing their barbaric law to dissuade Hindus from their faith. Many Hindus were tortured and burnt at the stake for continuing to practice their religion by his team.
Still, a large number of Hindus refused to get converted. So Portuguese persecuted them - it continued from 1560 all the way to 1812! Over that period of 252 years, any man, woman, or child living in Goa could be arrested and tortured for simply whispering a prayer or keeping a small idol at home. An order was issued in June 1684 eliminating Konkani language and making it compulsory to speak Portuguese language. 

The first act was to forbid any open practice of Hindu faith like marriage, worship. In the laws and prohibitions of the inquisition in 1736, over 42 Hindu practices were prohibited, including the wearing of the Brahminical shendi (ponytail), wearing of sacred thread, greeting people with 'Namaste', wearing sandals and growing of the sacred basil or Tulsi plant in front of the house. Bathing before cooking ,forcibly stopped and wearing Dhoti by men and Choli by women was not possible. Women were put into jail and burnt alive as heretics after raping them in jail. 

The idols and other valuables from temples were looted and then converted to churches leaving the hapless Hindus in dire straits. More than 2000 temples were destroyed!

Francis Xavier landed in Goa on 6 May 1542, with a resolve of ‘uprooting paganism’ from the soil of India and planting Christianity in its place. He was not just a religious lunatic, but derived pleasure from torturing and killing.

In his own words: " I KNOW NOT HOW TO DESCRIBE IN WORDS THE JOY THAT I FEEL BEFORE THE SPECTACLE OF PULLING DOWN AND DESTROYING THE IDOLS BY THE VERY PEOPLE WHO FORMERLY WORSHIPED THEM."

He celebrated and enjoyed the killing of innocent GSBs and other Hindus in Goa. His racial hatred was evident from his words: "Hindus believe that their gods are black. On this account the great majority of their idols are as black as black can be, and moreover are generally so rubbed over with oil as to smell detestably, and seem to be as dirty as they are ugly and horrible to look at."

Francis could not live to see the fruits of his request to King for “Goa Inquisition”. In order to increase the converts count, his followers and the bishops used force to feed beef to the Hindus which would leave the person with the only option to convert into Christianity.

But Sanatan Dharma was deep-rooted. Some of the descendants of the Vedic Indian civilization that flourished on the banks of river Saraswati from 9000 BC to 4000 BC ran away from Portuguese tyranny. They ran away from Goa, leaving their rich land behind. Some of them unwillingly converted into Christianity. They lost everything they saved for centuries and migrated to Mangalore and Kerala coast. 

What happened to Francis? If you thought that Vatican had rendered apology like it did to Galileo for the agony inflicted on him, you are mistaken. 

Instead, they anointed him as "Saint". Now he is known as St. Francis Xavier. Some people consider Francis as "Vatican Poster boy"!

The descendants of GSBs lived in reduced circumstances in the coastal areas. A huge section of them inter-mingled with fishermen community and started eating dead animals and fish. GSB was the only community in the world whose food-culture itself was healthy natural medicines. If their food-habit was preserved the entire world would have been lived a healthy life.

The Goan GSBs spread all over India - the Indian government has done nothing to reclaim their homeland. Slowly the community lost their rich heritage, tradition and culture. However, a small section in the community still continue the tradition that is 5000 years old - few of GSBs are still vegetarians and follow great Brahminical traditions.

The great writer Voltaire said:"Goa is sadly famous for its inquisition, equally contrary to humanity and commerce. The Portuguese missionaries made us believe that the people worshiped the devil, and it is they who have served him." (http://udaypai.in/)

GRANDMA’S KONKANI LULLABY AND A TRAGIC GOAN STORY
“Dear Crow, Have you been to Goa? Have you seen my beloved Grandpa there? What did he tell you? Did he tell about coming here for the next auspicious day?”

This is the first stanza of a melodious lullaby in Konkani that I heard during my childhood. My grand mother heard it sung by an old women while caring and feeding her grandchild.

There is a hope in this lullaby. Even at this old age, she expects her Grandpa to come to see her – for, she came down to Kerala coast along with her father and remaining family members at very young tender age after a long tough, horrible journey through ocean from Konkan Goa.

There is deep disturbing sadness in this lullaby. She consciously know that her Grandpa will never come. If alive her grandpa would have been 200 years old. She understands that her Grandpa along with her relatives was brutally tortured and murdered by religious lunatics. But her heart is not capable of accepting the bitter truth. She still aspire to see him once before her death! She loved her Grandpa so much.

She remembers her small beautiful thatched house house that was built in tandem with the nature, the vegetable and fruits organic farm, the nice village and serene temple were brutally ransacked and destroyed by foreign barbarians. The head of those barbarians was a venom spewing missionary.

And her Grandpa was one among 40,000-odd Goans who were murdered, massacred and tortured by them. She still remembers those nightmarish and deadly escape from Goa with her parents and few other family members. She was deeply wounded by the distressing and disturbing experience- the sightings of suffering that she saw in her childhood. The frightening torture she saw included:

– Her forefathers eyelids were sliced off and extremities were amputated carefully so a person could remain conscious
– daughters raped and sons killed in front of their parents who couldn’t even close eyes since eyelids were sliced.
– elders had to see those barbarians tear their women’s breast from her body.
– the most devilish terrors inflicted on pregnant women made them abort.
– water torture (where prisoner was laid across iron bar and made to ingest water non-stop. This would create pressure on stomach and sometimes they would beat stomach with stick till it would burst)
– cutting off ears of one’s head.
– No honor even in death: Those who died in the jail were buried inside the building, the bodies were exhumed.

Who did commit such brutal slaughter? Who were those inhuman butchers ? Who was the cold-blooded leader of the massacre that happened in the name of religion?

Well, before asking such questions, we should know the background of her ancestor.

Goan Hindus were a peaceful, lovable and graceful community whose prayer was “Lokah Samastah Sukhino Bhavantu”(May eternal peace and goodwill prevail in the whole world). They believed in non-violence and Vasudhaiva Kutumbakam (the world is one family). Among them was a Brahmin community – Goud Saraswat Brahmins (GSBs) – pure vegetarians and propagators of Sanatan Dharma. They have developed a sophisticated culture based on a profound spiritual connection to the cosmos. Her Grandpa was from that community.

They believed in “Manava seva Madhava seva” (Service to man is service to God) – their duty was to serve society and it was considered as the greatest virtue…They upheld the unique traditions that has universal base and lived their life in accordance with the “Shodasha Samskaras” (sixteen sacraments).

They organized dwellings (known as “Keri” in Konkani = settlements or agraharas) and helped the Sanatan Dharma society to preserve its unique culture and customs.

In the Keris they learned in all branches of learning, and these were also specialized in Ayurveda, Pashuvaidya, Gajashastra, Ashwashastra, Astronomy, Astrology, Metallurgy, Botany etc in those days. The GSBs guided men of all professions in all areas.

They followed a simple, down-to-earth life-style and saved all the material wealth for the future generations to sustain the culture. They have converted wealth of generations into idols and precious gems and built temples around Goa. There were nearly 4,000 such temples in Goa. Everything about them was environmental friendly.

It was a peaceful and joyous heaven in the earth – till the messengers of death came in the form of Portugese in the sixteenth century.

They followed the tradition of Atithi Devo Bhavah (The guest is God’) and heartily welcomed Portuguese. Instead of god, they were welcoming the most devilish exploitators and non-involved human beings.

The world history says, the Goa Inquisition by the Portuguese was most merciless and cruel in the world. The notorious, murderous chieftain was Francis Xavier, a mercenary of death. The Goan inquisition is regarded by all contemporary portrayals as the most violent inquisition ever executed by the Catholic Church.

Francis Xavier was a Portuguese Christian fanatic who exported the Inquisition to Goa The inquisitors came and started installing their barbaric law to dissuade Hindus from their faith. Many Hindus were tortured and burnt at the stake for continuing to practice their religion by his team.
Still, a large number of Hindus refused to get converted. So Portuguese persecuted them – it continued from 1560 all the way to 1812! Over that period of 252 years, any man, woman, or child living in Goa could be arrested and tortured for simply whispering a prayer or keeping a small idol at home. An order was issued in June 1684 eliminating Konkani language and making it compulsory to speak Portuguese language.

The first act was to forbid any open practice of Hindu faith like marriage, worship. In the laws and prohibitions of the inquisition in 1736, over 42 Hindu practices were prohibited, including the wearing of the Brahminical shendi (ponytail), wearing of sacred thread, greeting people with ‘Namaste’, wearing sandals and growing of the sacred basil or Tulsi plant in front of the house. Bathing before cooking ,forcibly stopped and wearing Dhoti by men and Choli by women was not possible. Women were put into jail and burnt alive as heretics after raping them in jail.

The idols and other valuables from temples were looted and then converted to churches leaving the hapless Hindus in dire straits. More than 2000 temples were destroyed!

Francis Xavier landed in Goa on 6 May 1542, with a resolve of ‘uprooting paganism’ from the soil of India and planting Christianity in its place. He was not just a religious lunatic, but derived pleasure from torturing and killing.

In his own words: ” I KNOW NOT HOW TO DESCRIBE IN WORDS THE JOY THAT I FEEL BEFORE THE SPECTACLE OF PULLING DOWN AND DESTROYING THE IDOLS BY THE VERY PEOPLE WHO FORMERLY WORSHIPED THEM.”

He celebrated and enjoyed the killing of innocent GSBs and other Hindus in Goa. His racial hatred was evident from his words: “Hindus believe that their gods are black. On this account the great majority of their idols are as black as black can be, and moreover are generally so rubbed over with oil as to smell detestably, and seem to be as dirty as they are ugly and horrible to look at.”

Francis could not live to see the fruits of his request to King for “Goa Inquisition”. In order to increase the converts count, his followers and the bishops used force to feed beef to the Hindus which would leave the person with the only option to convert into Christianity.

But Sanatan Dharma was deep-rooted. Some of the descendants of the Vedic Indian civilization that flourished on the banks of river Saraswati from 9000 BC to 4000 BC ran away from Portuguese tyranny. They ran away from Goa, leaving their rich land behind. Some of them unwillingly converted into Christianity. They lost everything they saved for centuries and migrated to Mangalore and Kerala coast.

What happened to Francis? If you thought that Vatican had rendered apology like it did to Galileo for the agony inflicted on him, you are mistaken.

Instead, they anointed him as “Saint”. Now he is known as St. Francis Xavier. Some people consider Francis as “Vatican Poster boy”!

The descendants of GSBs lived in reduced circumstances in the coastal areas. A huge section of them inter-mingled with fishermen community and started eating dead animals and fish. GSB was the only community in the world whose food-culture itself was healthy natural medicines. If their food-habit was preserved the entire world would have been lived a healthy life.

The Goan GSBs spread all over India – the Indian government has done nothing to reclaim their homeland. Slowly the community lost their rich heritage, tradition and culture. However, a small section in the community still continue the tradition that is 5000 years old – few of GSBs are still vegetarians and follow great Brahminical traditions.

The great writer Voltaire said:”Goa is sadly famous for its inquisition, equally contrary to humanity and commerce. The Portuguese missionaries made us believe that the people worshiped the devil, and it is they who have served him.” (http://udaypai.in/)

Posted in भारत का गुप्त इतिहास- Bharat Ka rahasyamay Itihaas

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का धूल धूसरित और कीचड़ से भरा गांव है तिल बेगमपुर.


उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का धूल धूसरित और
कीचड़ से भरा गांव है तिल बेगमपुर.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से
सटे ग्रेटर नोएडा का ये गांव बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है.
गांव में भाटी राजपूत मुसलमानों का दबदबा है. ये लोग
छोटा मोटा काम करके अपना गुज़ारा करते हैं. लेकिन इस गांव
की एक ख़ासियत है.
यहां के मुस्लिमों को अपने हिंदू अतीत पर
काफ़ी गर्व है.
इतना ही नहीं ये गांव पारंपरिक तौर पर
घोड़ी बछेड़ा गांव के बड़े भाई
की भूमिका भी अदा करता रहा है.
किवदंती है कि तिल गांव
की स्थापना भाटी राजपूत राजा राव कासान
सिंह ने की थी. वे जैसलमेर के राजा राव
रणबीर सिंह के बेटे थे.
कासान सिंह ने दिल्ली के सुल्तान रहे
अलाउद्दीन ख़िलजी से हार मानने के बाद
इस्लाम स्वीकार किया था. ये घटना क़रीब
700 साल पहले हुई.
कासना से है रिश्ता
क़ासिम अली ख़ान बनने से पहले कासान सिंह
मौजूदा पश्चिमी उत्तरी प्रदेश के हिस्से
पर शासन कर रहे थे.
उनकी राजधानी थी कासना (ये
नाम उनके नाम पर ही पड़ा). कासना ग्रेटर
नोएडा का ही हिस्सा है.
माना जाता है कि कासान सिंह ने धर्म परिवर्तन इसलिए किया कि वे
ख़िलजी की अदालत में
फांसी से बच सकें और अपने छोटे भाई ज्वाला सिंह
और नरोत्तम सिंह को इस्लाम अपनाने से बचा सकें.
अपने भाई के एहसान का ख़्याल रखते हुए ज्वाला सिंह और
नरोत्तम सिंह ने जीवन भर अपने बड़े भाई को परिवार
के सभी सुख दुख में शामिल किया.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का धूल धूसरित और
कीचड़ से भरा गांव है तिल बेगमपुर.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से
सटे ग्रेटर नोएडा का ये गांव बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है.
गांव में भाटी राजपूत मुसलमानों का दबदबा है. ये लोग
छोटा मोटा काम करके अपना गुज़ारा करते हैं. लेकिन इस गांव
की एक ख़ासियत है.
यहां के मुस्लिमों को अपने हिंदू अतीत पर
काफ़ी गर्व है.
इतना ही नहीं ये गांव पारंपरिक तौर पर
घोड़ी बछेड़ा गांव के बड़े भाई
की भूमिका भी अदा करता रहा है.
किवदंती है कि तिल गांव
की स्थापना भाटी राजपूत राजा राव कासान
सिंह ने की थी. वे जैसलमेर के राजा राव
रणबीर सिंह के बेटे थे.
कासान सिंह ने दिल्ली के सुल्तान रहे
अलाउद्दीन ख़िलजी से हार मानने के बाद
इस्लाम स्वीकार किया था. ये घटना क़रीब
700 साल पहले हुई.
कासना से है रिश्ता
क़ासिम अली ख़ान बनने से पहले कासान सिंह
मौजूदा पश्चिमी उत्तरी प्रदेश के हिस्से
पर शासन कर रहे थे.
उनकी राजधानी थी कासना (ये
नाम उनके नाम पर ही पड़ा). कासना ग्रेटर
नोएडा का ही हिस्सा है.
माना जाता है कि कासान सिंह ने धर्म परिवर्तन इसलिए किया कि वे
ख़िलजी की अदालत में
फांसी से बच सकें और अपने छोटे भाई ज्वाला सिंह
और नरोत्तम सिंह को इस्लाम अपनाने से बचा सकें.
अपने भाई के एहसान का ख़्याल रखते हुए ज्वाला सिंह और
नरोत्तम सिंह ने जीवन भर अपने बड़े भाई को परिवार
के सभी सुख दुख में शामिल किया.
Posted in हिन्दू पतन

इस तस्विर में निकोलस नोतोविच नाम का रसियन यहुदी १८८७ में लडाख के हिमीस नाम के स्थल पर इसा की कोलेज में पहुंच जाता है । वहां पहुंचने से पहले पथ्थर से गीरने से उसकी एक टांग तुट गई है । मठ के लामा सेवा चाकरी करते हैं ।


इस तस्विर में निकोलस नोतोविच नाम का रसियन यहुदी १८८७ में लडाख के हिमीस नाम के स्थल पर इसा की कोलेज में पहुंच जाता है । वहां पहुंचने से पहले पथ्थर से गीरने से उसकी एक टांग तुट गई है । मठ के लामा सेवा चाकरी करते हैं ।

निकोलस के पैर अच्छा होने में कुछ दिन लग गए । लामा से दोस्ती हो गई । निकोलस के लिए मठ के सारे दस्तावेज, खूफिया या खूले, उपलब्ध हो गए । एक महत्व का दस्तावेज हाथ लगा । एक स्थानिय पोस्ट मास्टर जो तब इसाई बन गया था उसे साध कर उसकी मदद ली गई । लामा पाली से स्थानिय भाषा में बताता था, पोस्ट मास्टर अंग्रेजी में बताता गया और निकोलस अपनी भाषा में लिखता गया ।

जब उसका पैर अच्छा हो गया तो युरोप चला गया । और १८९४ में, जो लिख कर ले गया था, उस की किताब पब्लिश करने में सफल हो गया ‘La vie inconnue de Jesus Christ” ( “ध अननोन यर्स ओफ जीसस क्राईस्ट ।”) बाद में उसका अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन भाषा में अनुवाद छपा ।

किताब छपते ही युरोप में तहलका मच गया । नोकोलस का विरोध करने में दुनिया भर के इतिहास को बिगाडनेवाला मॅक्स मुलर सब से आगे था । मुलर ने लामा से पत्र द्वारा पूछा । चारों तरफ से दबाव बना था तो लामाने भी कह दिया कि यहां १५ साल से कोइ युरोपियन नही आया है, और हमारे पास ऐसा कोइ दस्तावेज भी नही है । आखिर निकोलस को भी जुकना पडा और कहना पडा की कहानी उसने खूद बनाई है ।

आग्रा कोमर्स कोलेज का प्रोफेसर डग्लास भागा भागा हिमीस लामा से मिलने पहुंच जाता है । लामाने उसे भी वही जवाब दिया जो मेक्स मूलर के पत्र के जवाब में कहा था ।

युरोप में तो निकोलस जुठा साबित हो गया पर भारत के स्वामि अभेदानन्द, विवेकानन्द के साथी, १९२२ में लामा से मिलने हिमीस गए । बातचीत में मठाधिश ने कबूल कर लिया की निकोलस इधर आये थे, देढ महीने तक उनका इलाज हुआ था । ये भी कहा कि पाली में लिखी इसा की जीवन कथा को रसियन में अनुवाद करने में मदद मठने ही की थी । स्वामि को भी वो स्क्रिप्ट दिखाई गई । १४ भाग में कुल २२३ स्लोक थे ।

लामा ने ये भी बताया कि इसा उनके आखरी दिनों में चुपचाप कश्मिर चले आए थे, वो क्रोस पर चडकर नही मरे थे । अपने शिष्यों के साथ कई साल जीए थे । इसा के मरने के तीन चार साल बाद उनके जीवन की कहानी बताती यह किताब लिखी गई थी ।

बायबल इसा के जीवन के १७ साल का गॅप नही भरता है । इसाईयों की अन्य धार्मिक किताबों में भी जानकारी नही है । इस १७ साल की चिंता में डूबे लोग अपने अपने हिसाब से किताब लिखने लगे । एलिजाबेथ क्लेर की किताब “The Lost Years of Jesus: Documentary Evidence of Jesus’ 17-Year Journey to the East”, सवाल उठाती है इस्ट याने कौनसा इस्ट ? बेशक इस्ट याने भारत ही है ।

आचार्य रजनीश के भक्तों का दावा है रजनीशजी ने अमरिकामें इस कहानी को बताना शुरु कर दिया था तो उन को विष देकर अमरिका से निकाल दिया था । भारत आकर थोडे समय में गुजर गए थे ।

दुनिया की जनताने ही निकोलस की इस कहानी को सच मान कर बायबल का वो १७ साल का गॅप भर दिया है । पूरा नेट इस कहानी के अनुवादों से, आर्टिकल्स से, विडियों से और इस तरह के कार्टूनों से भर गया है ।

वो कहानी…..
www.facebook.com/notes/पिता-भारत-मां-भारती/आस्था-के-कार्टून/891847614159724

इस तस्विर में निकोलस नोतोविच नाम का रसियन यहुदी १८८७ में लडाख के हिमीस नाम के स्थल पर इसा की कोलेज में पहुंच जाता है । वहां पहुंचने से पहले पथ्थर से गीरने से उसकी एक टांग तुट गई है । मठ के लामा सेवा चाकरी करते हैं ।

निकोलस के पैर अच्छा होने में कुछ दिन लग गए । लामा से दोस्ती हो गई । निकोलस के लिए मठ के सारे दस्तावेज, खूफिया या खूले, उपलब्ध हो गए । एक महत्व का दस्तावेज हाथ लगा । एक स्थानिय पोस्ट मास्टर जो तब इसाई बन गया था उसे साध कर उसकी मदद ली गई । लामा पाली से स्थानिय भाषा में बताता था, पोस्ट मास्टर अंग्रेजी में बताता गया और निकोलस अपनी भाषा में लिखता गया । 

जब उसका पैर अच्छा हो गया तो युरोप चला गया । और १८९४ में, जो लिख कर ले गया था, उस की किताब पब्लिश करने में सफल हो गया ‘La vie inconnue de Jesus Christ” ( "ध अननोन यर्स ओफ जीसस क्राईस्ट ।") बाद में उसका अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन भाषा में अनुवाद छपा ।

किताब छपते ही युरोप में तहलका मच गया । नोकोलस का विरोध करने में दुनिया भर के इतिहास को बिगाडनेवाला मॅक्स मुलर सब से आगे था । मुलर ने लामा से पत्र द्वारा पूछा । चारों तरफ से दबाव बना था तो लामाने भी कह दिया कि यहां १५ साल से कोइ युरोपियन नही आया है, और हमारे पास ऐसा कोइ दस्तावेज भी नही है । आखिर निकोलस को भी जुकना पडा और कहना पडा की कहानी उसने खूद बनाई है ।

आग्रा कोमर्स कोलेज का प्रोफेसर डग्लास भागा भागा हिमीस लामा से मिलने पहुंच जाता है । लामाने उसे भी वही जवाब दिया जो मेक्स मूलर के पत्र के जवाब में कहा था । 

युरोप में तो निकोलस जुठा साबित हो गया पर भारत के स्वामि अभेदानन्द, विवेकानन्द के साथी, १९२२ में लामा से मिलने हिमीस गए । बातचीत में मठाधिश ने कबूल कर लिया की निकोलस इधर आये थे, देढ महीने तक उनका इलाज हुआ था । ये भी कहा कि पाली में लिखी इसा की जीवन कथा को रसियन में अनुवाद करने में मदद मठने ही की थी । स्वामि को भी वो स्क्रिप्ट दिखाई गई । १४ भाग में कुल २२३ स्लोक थे ।

लामा ने ये भी बताया कि इसा उनके आखरी दिनों में चुपचाप कश्मिर चले आए थे, वो क्रोस पर चडकर नही मरे थे । अपने शिष्यों के साथ कई साल जीए थे । इसा के मरने के तीन चार साल बाद उनके जीवन की कहानी बताती यह किताब लिखी गई थी ।

बायबल इसा के जीवन के १७ साल का गॅप नही भरता है । इसाईयों की अन्य धार्मिक किताबों में भी जानकारी नही है । इस १७ साल की चिंता में डूबे लोग अपने अपने हिसाब से किताब लिखने लगे । एलिजाबेथ क्लेर की किताब "The Lost Years of Jesus: Documentary Evidence of Jesus' 17-Year Journey to the East", सवाल उठाती है इस्ट याने कौनसा इस्ट ? बेशक इस्ट याने भारत ही है ।

आचार्य रजनीश के भक्तों का दावा है रजनीशजी ने अमरिकामें इस कहानी को बताना शुरु कर दिया था तो उन को विष देकर अमरिका से निकाल दिया था । भारत आकर थोडे समय में गुजर गए थे ।

दुनिया की जनताने ही निकोलस की इस कहानी को सच मान कर बायबल का वो १७ साल का गॅप भर दिया है । पूरा नेट इस कहानी के अनुवादों से, आर्टिकल्स से, विडियों से और इस तरह के कार्टूनों से भर गया है ।

वो कहानी..... 
www.facebook.com/notes/पिता-भारत-मां-भारती/आस्था-के-कार्टून/891847614159724
Posted in आयुर्वेद - Ayurveda

नींद न आना भी कई बीमारियों की जड़ है,


नींद न आना भी कई बीमारियों की जड़ है, यदि नींद ठीक से आई तो दिनभर फुर्ती बनी रहती है, वर्ना सिर भारी रहना, उबासियाँ आना, जी न लगना व इसी तरह के कई उपसर्ग होते रहते हैं।

रात को नींद ठीक से आए, समय से आए व सोते समय किसी प्रकार का मानसिक तनाव न रहे, इस बात का विशेष प्रयास करना चाहिए।

यदि नींद आने में परेशानी हो, प्रयत्न करने पर भी न आती हो तो कुछ आयुर्वेदिक उपाय यहाँ दिए जा रहे हैं, उनका प्रयोग करें- अश्वगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शतावरी, मुलहठी, आँवला, जटामासी, असली खुरासानी, अजवायन प्रत्येक का 50-50 ग्राम बारीक चूर्ण बना लें। रात को सोने के पूर्व 3 से 5 ग्राम मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। एक सप्ताह बाद इसका प्रभाव देखें।

अनिद्रा नष्ट होकर गहरी स्वाभाविक नींद आने लगती है, स्वप्न भी नहीं आते व उच्च रक्तचाप में भी आराम होता है। नींद की गोली की तरह बेहोशी नहीं आती, बल्कि प्रातः उठते ही ताजगी महसूस होती है।

सर्पगंधा, अश्वगंधा और भाँग तीनों सममात्रा में मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को रात को सोते समय 3 से 5 ग्राम मात्रा में जल के साथ लें, यह औषधि निरापद है।

Posted in नहेरु परिवार - Nehru Family

Jawarlal Nehru’s real father was Mobarak Ali


Jawarlal Nehru’s real father was Mobarak Ali. After Mobarak Ali died, his employee Motilal Nehru married Mobarak’s wife, adopted the Muslim born circumcised Jawarlal as his son and inherited Mobarak’s law business firm (company). Motilal Nehru became the step father (सौतेला पिता = Sautēlā pitā = not real father) of Jawarlal Nehru. Farooq Abdullah (Kashmir Chief Minster) is a first cousin of Indira Gandhi and related to Nehru Dynasty. Motilal Nehru’s daughter (also Jawarlal Nehru’s step sister or half sister) married a Muslim whose son is Farooq Abdullah. Muslim Jawarlal Nehru, etc wrote the Indian Constitution/Laws which are ANTI-HINDUS, ANTI-SIKHS, ANTI-BUDDHISTS, and ANTI-CHRISTIANS. Therefore, they need to be re-written again.
Jawarlal Nehru instructed Indira to marry Muslims. Indira used to boast when she was young that she would only marry Muslims. Indira Gandhi married Feroze Jehangir Khan in London, England. Indira Gandhi converted to Islam and changed her name to Maimuna Begum Khan. Foolish Mahatma Gandhi, Jawarlal Nehru and Congress asked Indira to change her surname from “KHAN” to “GANDHI” in order to improve her chances in FUTURE POLITICS. Indira Gandhi went to Mecca on Hajj at the invitation of the King of Saudi Arabia. Indira Gandhi’s sons (Rajiv and Sanjay) practised Islam. Indira Gandhi marriage broke down with Feroze J Khan and later her boyfriend was Mohammed Younus. Indira Gandhi was anti-Hindus, anti-Sikhs and anti-India.

Michael Ikdd's photo.
Michael Ikdd's photo.
Michael Ikdd's photo.
Michael Ikdd's photo.
Michael Ikdd's photo.
Posted in सुभाषित - Subhasit

1) अगर लगातार दौडने से लक्ष्मी मिलती तो, आज कुत्ता लक्ष्मीपति होता…..

2) मौत रिश्वत नही लेती लेकिन, रिश्वत मौत ले लेती है…..

3)काम मेँ ईश्वर का साथ मांगो लेकिन, ईश्वर काम कर दे ऐसा मत मांगो……

4) कडवा सत्य एक गरीब पेट के लिए सुबह जल्दी उठकर दोडता है और एक अमीर पेट कम करने के लिए सुबह जल्दी उठकर दौडता है..

5) 50 रुपे मेँ 1 लीटर कोल्डंड्रीक आती है.. जिसमे स्वाद और पोषण जीरो.. और कमाता कौन? मल्टीनेशनल कम्पनिया और उसके सामने 50 रुपे मे 1 किलो फल आते है स्वाद भरपुर और पोषण लाजवाब और कमाता कौन? धुप मेँ,सर्दी मेँ,बरसात मेँ लारी लेकर घुमता अपना एक गरीब भारतवासी..

6) सबंध भले थोडा रखो लेकिन,एसा रखो कि शरम किसी की झेलनी ना पडे मौत के मुह से जिदंगी बरस पडे और मरने के बाद शमशान की राख भी रो पडे..
7) जब तालाब भरता है तब,मछलीया चीटीँयो को खाती है और जब तालाब
खाली होता है तब चीटींया मछलियो को खाती है, मौका सबको मिलता है
बस अपनी बारी का इन्तजार करो..

8)दुनिया मेँ दो तरह के लोग होते है.. एक जो दुसरो का नाम याद रखते है और
दुसरा जिसका नाम दुसरे याद रखते है..

9) सुख मेँ सुखी हो तो दु:ख भोगना सिखो जिसको खबर नही दु:ख की तो सुख
का क्या मजा.?

10) जीवन मेँ कुछ बडा मिल जाए तो छोटे को मत भुलना.. क्योकिँ जहा सुई काम हो वहा तलवार काम नही आती..

11) माँ-बाप का दिल दुखाकर आजतक दुनिया मेँ कोई सुखी नही हुआ..

12) भगवान का उपकार है कि आँसुऔ को रंग नही दिया वरना रात को भींगा तकिया सवेरे कुछ ना कुछ भैद खोल देता..

13) जो इंसान प्रेम मेँ निष्फल होता है वो जिदगी मे सफल होता है..

14) आज करे कल कर कल करे सो परसो ईतनी भी क्या जल्दी है जब
जीना है बरसो..

15) दुनिया का सबसे कीमती प्रवाही कौनसा है? आँसु जिसमेँ 1%पानी
और 99% भावनाए होती है..

16) दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी माँ के. बिना गरीब है..

17) गुस्से मे आदमी कभी कभी व्यर्थ बाते करता है, तो कभी मन की बात भी
बोल देता है..

18) भगवान खडा है तुझे सब कुछ देने के लिए लेकिन तु चम्मच लेकर खडा है
पुरा सागर माँगने के लिए..

19) आप यह पोस्ट पढ रहे हो ईसका असतित्व आप के माँ बाप है…

अच्छा लगा तो share जरुर करे

Posted in सुभाषित - Subhasit

अपने विचारो को वश में रखो ,
क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगे |
अपनी वाणी को वश में रखो ,
क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगे |
अपने कर्मो को वश में रखो
क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगे |
अपनी आदतों को वश में रखो
क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगे |
और अपने चरित्र को वश में रखो
क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा |